Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

Brandschermen en rookschermen worden vaak toegepast in gebouwen met een logistieke of publieksfunctie omdat het daar veelal niet wenselijk is om vaste brandscheidingen te plaatsen. Actieve brandscheidingen zoals rook- en brandschermen bieden dan een oplossing. Deze vorm van brandcompartimentering/ rookcompartimentering is immers onzichtbaar in plafonds weggewerkt.

Kenmerken

 • Ontwerpvrijheid, geen obstakels;
 • Esthetisch verantwoord/onzichtbaar;
 • Altijd toegankelijk;
 • Horizontaal/verticaal toepasbaar;
 • Minder kostbaar dan brandwerend glas.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw
 • Firestop, brandscherm;
 • Smokestop, rookscherm;
Elementopbouw, materiaal

Brandscherm Firestop:

 • De Firestop is voorzien van een verzinkte en eventueel gemoffelde stalen omkasting en is daarom bestand tegen hoge temperaturen. De inbouwmaten zijn gering, waardoor het systeem in vrijwel alle bouwkundige situaties kan worden toegepast. Uitvoering met speciale onderbalken is mogelijk, zodat het systeem in een verlaagd plafond kan worden ingebouwd;
 • Er zijn verschillende doeksoorten leverbaar die tot ruim 120 minuten brandwerend zijn. De brandschermen zijn voorzien van een zijgeleiding. en is daarom bestand tegen hoge temperaturen;
 • De Firestop kan worden voorzien van een intelligent en volledig adresseerbaar besturingssysteem. Hierdoor anticipeert het systeem op storingen en obstructies. Tevens kan het brandscherm worden uitgevoerd met een modem zodat verbinding kan worden gelegd met het Brakel Atmos servicecentrum;
 • De brandschermen komen gecontroleerd en gefaseerd naar beneden. Ze kunnen dus tevens fungeren als rookscherm;
 • Vluchten is ook mogelijk als het scherm al naar beneden is gekomen. Middels een noodknop kan het scherm tijdelijk omhoog gestuurd worden om te vluchten.

Rookscherm Smokestop:

 • Het Smokestop beweegbare rookscherm beperkt de verspreiding van rook zodat RWA installaties optimaal kunnen functioneren en vluchtroutes niet door rook versperd worden;
 • De Smokestop heeft een verzinkte en eventueel gemoffelde stalen omkasting waardoor het scherm bestand is tegen hoge temperaturen. Het systeem heeft een geringe inbouwdiepte en kan daardoor in vrijwel alle bouwkundige situaties worden ingebouwd;
 • Er zijn verschillende doeksoorten leverbaar die gedurende een tijdsbestek van 30 tot 120 minuten bestand zijn tegen een temperatuur van 1000°. Speciaal voor inbouw in verlaagde plafondsituaties is een breed onderbalkprogramma ontwikkeld;
 • De Smokestop is volledig getest EN 12101-1. Belangrijk is dat het scherm voldoende weerstand heeft tegen drukverschillen die veroorzaakt worden door rook en brand. Het doek is daartoe voorzien van een verzwaarde onderregel, waarvan het gewicht wordt afgestemd op de rookscherm-afmeting. Uitwaaien wordt zo voorkomen.

Brakel vast rookscherm:

 • Brakel ® gecertificeerde vaste rookschermen voor compartimentering;
 • Vaste rookschermen dienen als rookcompartimentering in gebouwen zoals magazijnen, distributiecentra, commerciële centra en hangars groter dan 1.600 m². Het Brakel vaste rookscherm is bij uitstek geschikt voor deze toepassing en gecertificeerd volgens EN12101-1 klasse D120 door MPA;
 • Het Brakel vaste rookscherm wordt standaard geleverd in de kleur grijs en is optioneel ook leverbaar in wit. Het scherm is voorzien van een dubbelzijdige PU-coating, weegt 450 gram/m² en is 0,45 mm dik;
 • De schermen worden op maat gemaakt - in secties met een overlap van 20 cm - en hebben een naad aan de onderzijde voor het inbrengen van een gewichtsstang, -ketting of een stalen bevestigingsdraad.
Oppervlaktebehandeling

De omkasting, zijgeleiding en onderregel zijn standaard onbehandeld en kunnen (op aanvraag) worden geanodiseerd of gemoffeld in elke RAL-kleur.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen, gewicht

De inbouwmaten zijn gering, waardoor het systeem in vrijwel alle bouwkundige situaties kan worden toegepast. Uitvoering met speciale onderbalken is mogelijk, zodat het systeem in een verlaagd plafond kan worden ingebouwd (volgens opgave Brakel Atmos b.v.).

Kleur

Het vast rookscherm is verkrijgbaar in grijs of wit.

Prestaties

Productsterkte

De brandventilatie-units voldoen aan de relevante sterkte-eisen voor het toepassingsgebied.

Gedrag bij brand

Firestop brandschermen:

 • Zijn aan beide zijden minimaal 60 minuten brandwerend tegen door- en overslag uitgevoerd en getest volgens NEN 6069 en EN1634-1;
 • Het scherm voldoet tevens aan het stralingscriterium van 15 kW/m2;
 • Er zijn verschillende doeksoorten leverbaar die tot ruim 120 minuten brandwerend zijn

Smokestop rookschermen:

 • Van 30 tot 120 minuten bestand tot 1.000°C leverbaar;
 • De rookschermen voldoen aan de EN 12101-1.

Brakel vast rookscherm:

 • Klasse D120 (600°C/120 min.) volgens EN 12101-1.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Winkelcentra, verzorgingscomplexen, kantoren, industriële bedrijven en andere plaatsen met publieke functies vragen om een open gebouwstructuur. Vaak is het daarom niet wenselijk om hier vaste, in het oog springende, passieve rook- en brandscheidingen te plaatsen. Actieve, oprolbare rook- en brandscheidingen kunnen hier wel de gewenste openheid bieden en zorgen zo voor een esthetisch verantwoord eindresultaat.

Bruikbaarheid, economisch

Rook- en brandschermen sparen constructies, producten en machines en beperken brand tot een kleiner gebied.

Bruikbaarheid, voorschriften

Rook- en brandschermen kunnen zijn getest o.b.v. BS-, CEN-, EN- en NEN-normen.

Verwerking en montage

Transport

Door Brakel Atmos b.v.

Voorbereiding

In overleg met Brakel Atmos b.v.

Verwerking

Montage door eigen montageploegen Brakel Atmos b.v.

Kwaliteit en garantie

Certificering

Testcertificaten opvraagbaar.

Garantie

Per project vastgesteld.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Brakel Atmos b.v.

Leveringsvoorwaarden

Volgens opgave Brakel Atmos b.v.

Levering

Door Brakel Atmos b.v., franco.

Leveringsgebied

Internationaal.

Technische service

In eigen beheer, 24-uurs servicedienst.

Milieu en gezondheid

Brakel Atmos is zich er terdege van bewust dat het belangrijk is om zuinig om te gaan met mens en milieu. We dragen er dan ook graag ons steentje aan bij om de kwaliteit van de natuur en het leefgenot van mensen te waarborgen. Daarom integreren wij, waar mogelijk, duurzame oplossingen in onze werkwijze, producten en diensten.

Green Building Program

In ons Green Building Program geven we prioriteit aan de ontwikkeling van energiezuinige, duurzame producten, systemen en concepten voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zo kunnen we samen met onze relaties, comfortabele, veilige én energiezuinige gebouwen realiseren.

Energie- en CO2 reductieplan

Aan de hand van ons Energie- en CO2 reductieplan leveren wij gestructureerd onze maatschappelijke bijdrage ten aanzien van de continue verbetering van bedrijfsprocessen en voorkoming van milieuvervuiling. Onze doelstelling: gedurende de komende 10 jaar (2010-2020) vermindering van de CO2 emissie met 40% ten opzichte van de omzet. Binnen deze doelstelling betekent dit een reductie van de CO2 met 4% per jaar. 

CO2 prestatieladder

Brakel Atmos is in 2011 gecertificeerd voor niveau 3 CO2-prestatieladder. Dit is een bevestiging van de bijdrage die we leveren aan het behoud van de natuur. Zo voeren we onder meer een Energie- en CO2-reductieplan uit en spelen we een actieve rol in initiatieven rond klimaatverandering. We richten onze aandacht echter alweer omhoog. Door samen met onze relaties te werken aan CO2-neutraal bouwen, willen we de hoogste trede bereiken.

CO2 footprint

Via de CO2 footprint bepaalt Brakel jaarlijks haar CO2 reductie afgezet tegen de omzetcijfers

ISO 14001

Brakel Atmos zet haar duurzame strategie graag kracht bij door haar bedrijfsprocessen hierop in te richten. Als pijler onder haar beleid is Brakel Atmos ISO 14001 gecertificeerd. De systematische aanpak leidt tot verbeteringen en besparingen in het eigen proces.