Duco Focus System ventilatiesysteem

Duco Focus System, vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem met zonale mechanische afvoer dmv gepatenteerd regelkleppensysteem 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Het Duco Focus System is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem met natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende ventilatieroosters in de gevel en via een zonale, mechanische afvoer van vervuilde lucht via de DucoBox Focus. Het Duco Focus System ventileert geheel volgens de wens van de gebruiker. Dit Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem meet het CO2- en vochtigheidsgehalte aan de hand van een gepatenteerd regelkleppensysteem in de afvoerbox, de DucoBox Focus. Elke aansluiting kan voorzien worden van een regelklep voor meting in de luchtstroom,die zowel de luchtkwaliteit (CO₂) in de woonkamer open keuken meten als het vochtgehalte (RH) in de badkamer. Het Duco Comfort Plus System is ook uit te breiden met CO2 Ruimtesensoren in de slaapkamer(s). Daarnaast beschikt Duco ook over het Duco Focus System met CO2 – gestuurde afvoer in de slaapkamer(s), waarbij de luchtkwaliteit verzekerd wordt tijdens de nacht. Alle ruimtesensoren, regelkleppen en toevoerroosters werden door Duco zelf ontwikkeld.
 
Het Duco Focus System is uitermate geschikt bij renovatie van woningen, aangezien het slechts een minimale investering vergt en het systeem eenvoudig te installeren is. Bovendien ventileert het systeem naar wens van de gebruiker. Het zorgt voor een aangenaam én gezond binnenklimaat, met een aanzienlijke energiewinst.

 

Kenmerken

 • Ventileert waar en wanneer nodig, op basis van CO₂- en vochtmeting;
 • Vraaggestuurd, energiezuinig systeem;
 • Compleet gamma van zelfregelende toevoerroosters;
 • Handmatige aanpassing mogelijk;
 • Minimum aan bouwkundige ingrepen;
 • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw
 • Zelfregelende ventilatieroosters;
 • CO2 Regelklep(pen) (75 m³/u) tbv woonkamer open keuken;
 • CO2 Regelklep(pen) (25 m³/u) tbv toilet(ten);
 • Vocht Regelklep(pen)  ten behoeve van de badkamer;
 • Bedieningsschakelaar(s) ten behoeve van de badkamer;
 • DucoBox Focus.

Opties:

 • CO2 Ruimtesensor(en) ten behoeve van de slaapkamer(s);
 • CO2 Regelklep(pen) (30 m³/u) ten behoeve van de slaapkamer(s).

Vorm en afmeting

Afmetingen

Zie besteksomschrijving voor precieze standaardmaten.

Kleur

Zie bestekomschrijving voor precieze kleuren.


Prestaties

Het Duco Focus System, het Duco Focus System met extra CO2 Ruimtesensoren en Duco Focus System met CO2–gestuurde afvoer in de slaapkamer(s) kunnen een aanzienlijke energiewinst opleveren.


Toepassing

 • Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem met een gecontroleerde natuurlijke luchttoevoer en een mechanische zonale luchtafvoer;
 • Geschikt voor woningbouw;
 • Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie;
 • Het systeem is een continu (24-uur) werkend ventilatiesysteem.

Verwerking en montage

Het Duco Focus System laat zich bijzonder eenvoudig installeren. Dat maakt het systeem bijzonder aantrekkelijk in renovatieprojecten. De toevoer-, afvoer-, en sturingscomponenten kunnen bij de gebruikelijke leveranciers worden ingekocht. De (E-)installateur zorgt voor de aansluiting en de bekabeling. De sturingscomponenten worden door een erkende Duco installateur geïnstalleerd.


Onderhoud

Om een goede werking en een optimale energiewinst te kunnen garanderen, adviseert Duco de afvoer eens per 3 jaar een servicebeurt te geven. Dit onderhoud dient door een erkende Duco installateur te worden verricht. De gebruiker kan vrijblijvend een aanbieding voor een onderhoudscontract van hem ontvangen.

Van de gebruiker vergt het Duco Focus System bijzonder weinig onderhoud. Hij hoeft het insectenwerende rooster en de binnenkant van de ventilatieroosters slechts eenmaal per jaar schoon te maken. De ruimtesensoren zijn zelfijkend en dus onderhoudsvrij. Een installateur zorgt eens per 3 jaar voor het reinigen van de DucoBox Focus.


Kwaliteit en garantie

Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoge kwaliteit. Mochten zich bij normaal gebruik en onderhoud toch gebreken voordoen, dan geeft Duco:

 • 1 jaar garantie op de werking van het systeem (fabricagefouten);
 • 2 jaar garantie op alle sturingscomponenten;
 • 5 jaar garantie op de DucoBox Focus, enkel en alleen na online registratie;
 • 10 jaar garantie op elk type ventilatierooster (excl. sturingsunit).

Economische factoren

Prijzen

De meest recente prijzen zijn bij de   leveranciers op te vragen.

Levering

De levering vindt plaats op basis van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied voor het Duco Focus System omvat geheel Europa.

Levertijd

De levertijd wordt in overleg met de leverancier, afhankelijk van de systeemeisen en -grootte bepaald.

Technische service

Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV levert technische service in de vorm van toepassingsadvies, technische documentatie, tekeningen, berekeningen, bestekteksten en montage-instructies.

Milieu en gezondheid

Door het systeem wordt zowel het CO2-gehalte als het vochtgehalte gemeten. De CO2-meting geeft de luchtkwaliteit in een ruimte zeer goed aan. Door de sturing van het systeem via deze parameters wordt de hoeveelheid ventilatie op de mate van luchtverontreiniging afgestemd. Het zorgt voor een gezond binnenklimaat met een aanzienlijke energiewinst.

Referenties

Diverse projecten waarin het Duco Focus System is toegepast. Op aanvraag kan door Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV een referentielijst worden toegezonden.

Duco Ventilation & Sun Control
Handelsstraat 19
B-8630 Veurne
België
Tel: +32 (0)58/33.00.33
Fax: +32 (0)58/33.00.44
E-mail: info@duco.eu
Website : www.duco.eu

Bestekservices