Duco Silent System ventilatiesysteem

Duco Silent System, vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem op basis van CO2-meting 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Het Duco Silent System, dat werkt op basis van CO2-meting, staat synoniem voor een compact en budgetvriendelijk Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem, volledig op maat voor de steeds groeiende renovatiemarkt.
 
Verse lucht wordt rechtstreeks via de gevel in elke verblijfsruimte toegevoerd door middel van zelfregelende ventilatieroosters waarna de centrale afvoerventilator –de DucoBox Silent– de vervuilde en vochtige lucht in de natte ruimtes mechanisch afvoert. De metingen gebeuren standaard aan de hand van een CO2 Ruimtesensor in de leefruimte, maar voortaan is er ook de mogelijkheid om zeer eenvoudig en snel een CO2 Boxsensor te installeren, die in de DucoBox Silent geïntegreerd zit. Dat wil dus zeggen dat er geen bekabeling voor ruimtesensoren voorzien moet worden. Het Duco Silent System is ook uit te breiden met CO2 Ruimtesensoren in de slaapkamer(s).
 
Deze boxsensor kan afzonderlijk in een specifieke kanaalopening van de DucoBox Silent geklikt worden (maximaal 2 boxsensoren per DucoBox Silent). Het aantal afvoerkanalen blijft in dit systeem dus tot een absoluut minimum beperkt en dat betekent dat er weinig ruimte voorzien moet worden om leidingen weg te werken. Een ideale oplossing dus voor energiezuinige ventilatie in de renovatie- en vervangingsmarkt.

Kenmerken

 • Ventileert waar en wanneer nodig, op basis van CO₂-meting;
 • Vraaggestuurd, energiezuinig systeem;
 • Compleet gamma van zelfregelende toevoerroosters;
 • Handmatige aanpassing mogelijk;
 • Minimum aan bouwkundige ingrepen;
 • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw
 • Zelfregelende ventilatieroosters;
 • DucoBox Silent;
 • CO₂ Ruimte/Boxsensor ten behoeve van de  woonkamer open keuken.

 

Opties:

 • Optioneel: Bedieningsschakelaar in de badkamer / open keuken;
 • Optioneel: CO2 Ruimtesensor(en) ten behoeve van de slaapkamer(s).

Vorm en afmeting

Afmetingen

Zie besteksomschrijving voor precieze standaardmaten.

Kleur

Zie besteksomschrijving voor precieze kleuren.


Prestaties

Het Duco Silent System en het Duco Silent System met extra CO2 Ruimtesensoren kunnen een aanzienlijke energiewinst opleveren.


Toepassing

 • Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem met een gecontroleerde natuurlijke luchttoevoer en een mechanische luchtafvoer;
 • Geschikt voor woningbouw;
 • Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie;
 • Het systeem is een continu (24-uur) werkend ventilatiesysteem.

Verwerking en montage

Het Duco Silent System laat zich bijzonder eenvoudig installeren. Dat maakt het systeem bijzonder aantrekkelijk in renovatieprojecten. De toevoer-, afvoer-, en sturingscomponenten kunnen bij de gebruikelijke leveranciers worden ingekocht. De (E-)installateur zorgt voor de aansluiting en bekabeling.


Onderhoud

Om een goede werking en een optimale energiewinst te kunnen garanderen, adviseert Duco de afvoer eens per 3 jaar een servicebeurt te geven. Dit onderhoud dient door een erkende Duco installateur te worden verricht. De gebruiker kan vrijblijvend een aanbieding voor een onderhoudscontract van hem ontvangen.
 
Van de gebruiker vergt het Duco Silent System bijzonder weinig onderhoud. Hij hoeft het insectenwerende rooster en de binnenkant van de ventilatieroosters slechts eenmaal per jaar schoon te maken. De sensoren zijn zelfijkend en dus onderhoudsvrij. Een installateur zorgt eens per 3 jaar voor het reinigen van de DucoBox Silent.


Kwaliteit en garantie

Alle door Duco gebruikte materialen zijn van een hoge kwaliteit. Mochten zich bij normaal gebruik en onderhoud toch gebreken voordoen, dan geeft Duco:

 • 1 jaar garantie op de werking van het systeem (fabricagefouten);
 • 2 jaar garantie op alle sturingscomponenten;
 • 5 jaar garantie op de DucoBox Silent, enkel en alleen na online registratie;
 • 10 jaar garantie op elk type ventilatierooster (excl. sturingsunit).

Economische factoren

Prijzen

De meest recente prijzen zijn bij de leveranciers op te vragen.

Levering

De levering vindt plaats op basis van de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV.

Leveringsgebied

Het leveringsgebied voor het Duco Silent System omvat Nederland.

Levertijd

De levertijd wordt in overleg met de leverancier, afhankelijk van de systeemeisen en -grootte bepaald.

Technische service

Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV levert technische service in de vorm van toepassingsadvies, technische documentatie, tekeningen, berekeningen, bestekteksten en montage-instructies.

Milieu en gezondheid

De CO2-meting in de woonkamer geeft de luchtkwaliteit in een ruimte zeer goed aan. Door de sturing van het systeem via deze parameter wordt de hoeveelheid ventilatie op de mate van luchtverontreiniging afgestemd. Het zorgt voor een gezond binnenklimaat met een aanzienlijke energiewinst.

Referenties

Diverse projecten waarin “VNV” Duco Silent System is toegepast. Op aanvraag kan door Duco ‘Ventilation & Sun Control’ NV een referentielijst worden toegezonden.

Duco Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19
B-8630 Veurne
België

Tel: +32 (0)58 - 33 00 33
Fax: +32 (0)58 - 33 00 44

E-mail: info@duco.eu
Website : www.duco.eu

BestekservicesDucoBox Silent is de stilste van Europa!

De DucoBox Silent zorgt voor een centrale afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht.