Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

OLBECON kanaalplaatvloeren 600/1200 mm breed zijn vrijdragende ongeïsoleerde voorgespannen en gewapende systeemvloeren voor utiliteitsbouw en woningbouw.

Kenmerken

 • Vrije overspanningen tot 20,00 m;
 • Opleglengte volgens berekening;
 • Trapgaten kunnen middels raveelijzers gerealiseerd worden;
 • Maatwerk in pasplaten;
 • Platen kunnen berekend worden over meer dan twee steunpunten;
 • Onderzijde glad, direct geschikt voor o.a. spuitwerk;
 • KOMO Attest.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Betonnen kanaalplaatvloeren met voorspanwapening type:

 • VSN12 en 15;
 • SCN 20, 24, 27, 32 en 40;
 • AKD15;
 • ZKD20;
 • VKD26, 32 en 40;
 • SP500.

Betonnen kanaalplaatvloeren met traditionele wapening type:

 • G13 en G16.

Vrijdragende kanaalplaatvloeren samengesteld uit geprefabriceerde holle voorgespannen betonnen elementen. Als regel toe te passen zonder druklaag en met een voegvulling en een afwerklaag van 50 à 70 mm dikte.

Sparingen kunnen fabrieksmatig worden aangebracht, waarbij de grootte en ligging van de sparingen afhankelijk is van het toe te passen plaattype en de ligging van de voorspanstrengen. Ter plaatse van de kanalen kunnen, voor de elektrische installatie, centraaldozen in de elementen worden geplaatst. De leidingen kunnen via de afwerkvloer of via de kanalen worden aangesloten.

Indien voor de stabiliteit van de hoofdconstructie de vloer een schijfwerking moet vervullen, kunnen in het werk, in de plaatnaden tussen de elementen of in de kopsleuven aan het plaateinde of in hamerkopsleuven, wapeningsstaven voor verbinding met de randbalken en de elementen onderling worden ingestort. Ook een in het werk gestorte druklaag van minimaal 50 mm is een optie.

Elementopbouw

Betonnen kanaalplaat met voorspanwapening (boven- en onderwapening) en in de langsrichting kanalen. De platen worden in standaarduitvoering met een gladde onderzijde geleverd.

Materiaal
 • G13 en 16: hoogwaardig beton C40/50. Het betonstaal heeft de kwaliteit FeB 500 HKN;
 • VSN12 en 15: hoogwaardig beton C45/55, voorspanstaal met kwaliteit FeP 1860, FeP 1770 en FeP 1670;
 • SCN 20, 24, 27, 32 en 40: hoogwaardig beton C50/60, voorspanstaal met kwaliteit FeP 1860, FeP 1770 en FeP 1670;
 • AKD15, ZKD20, VKD26, 32 en 40: hoogwaardig beton C53/65, voorspanstaal met kwaliteit FeP 1860;
 • SP500: hoogwaardig beton C53/65, voorspanstaal met kwaliteit FeP 1860.
Fabricagemethode

Spanbetonelementen: op een metalen glijbekisting wordt het beton getrild en thermisch verhard. Wanneer het beton een bepaalde sterkte heeft bereikt, worden de platen op lengte afgezaagd.

Toebehoren

Pasplaten volgens opgave Olbecon BV. Raveelijzers, centraaldozen, oplegrubber.

Hulpstukken

Montageklemmen.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen, gewicht

Type

Hoogte

mm

Breedte

mm 

Gewicht

kg/m²

Voegvulling

l/m²

Gewicht incl. voegvulling

kg/m2

G13

135

600

214

8

243

G16

160

600

248

10

283

VSN12

120

1.200

225

4

235

VSN15

150

600/1.200

251/252

9,5/4,8

274/263

SCN20

200

1.200

277

6,8

293

SCN24

240

1.200

336

8,4

356

SCN27

270

1.200

355

9,3

377

SCN32

320

1.200

399

11,1

424

SCN40

400

1.200

456

14,6

496

AKD15

150

1.200

240

4,4

249

ZKD20

200

1.200

271

5,7

283

VKD26

255

1.200

365

7,1

379

VKD32

320

1.200

423

8,8

441

VKD40

400

1.200

488

10,8

510

SP500

500

1.200

583

18,2

626

 

Oppervlaktestructuur

Onderzijde glad, direct geschikt voor o.a. spuitwerk.

Kleur

Betonkleur (grijs).

Prestaties

Vuur, explosie
 • Brandbaarheid: onbrandbaar (NEN 6064);
 • Brandwerendheid: tenminste 30 minuten brandwerend (NEN 6069); hogere brandwerendheid op aanvraag.
Thermische eigenschappen

Lineaire uitzettingscoëfficiënt: a = 12•10-6K-1.

Akoestische eigenschappen

Luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie
Alle hierboven genoemde vloerplaattypen voldoen volgens NPR 5070-richtlijnen aan NEN 1070 bij toepassing als kamerscheidende vloeren binnen een woning, voorzien van een normale afwerklaag. Overige toepassingen in overleg.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Als vrijdragende ongeïsoleerde begane grondvloer, verdiepingsvloer, dakvloer of woningscheidende vloer in utiliteitsbouw en woningbouw.

Bruikbaarheid, voorschriften

KOMO-attest-met-productcertificaat.

Ontwerpdetails
 • De platen toe te passen als ligger op 2 of 3 steunpunten;
 • Overspanningen tot  20 m; opleglengte volgens berekening;
 • Oplegpunten vlak afwerken en zo nodig een drukverdelend materiaal toepassen als bijv. speciebed, Masonite, bouwvilt of oplegrubber;
 • Trapgaten kunnen middels raveelijzers gerealiseerd worden;
 • Leidingen kunnen in de afwerklaag (elektrisch) of op stortvloer (riolering) dan wel in de kanalen van de elementen worden gemonteerd. Ter plaatse van woningscheidende wanden en eindgevels dienen de kanalen te worden dichtgezet met zandcementspecie of steenwolproppen over een lengte van 100 mm. Voor luchtdicht bouwen zijn speciale kanaalstoppen leverbaar.
Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op tabblad Bestek.

 

Verwerking en montage

Transport

Door Olbecon BV per vrachtauto, normaliter gelost naast de wagen tot ongeveer 7,5 m1 plaatlengte. Het transport kan ook worden afgestemd op directe montage in het werk vanaf de auto, indien noodzakelijk.

Opslag

Op voldoende stabiele ondergrond. Platen vlak ondersteunen door stoppingen op een afstand van 300 mm van de kop van de plaat aan te brengen. Meerdere platen van gelijke lengte kunnen op elkaar gestapeld worden (ondersteuningen loodrecht boven elkaar plaatsen).

Voorbereiding

Waar noodzakelijk oplegmateriaal op vlakke opleggingen aanbrengen. Plaatindeling met plaatnummer op opleggingen aangeven.

Verwerking
 • Platen volgens goedgekeurd legplan monteren met de daarvoor geëigende montageklemmen (op huurbasis verkrijgbaar).
 • Constructief hebben de platen geen montagestutten nodig, echter bij onderlinge toogverschillen als gevolg van afwijkende voorspantypen, kan met tijdelijk belasten dan wel door opjukken een vlak onderaanzicht worden verkregen. Deze handelswijze dan vóór het aangieten van het vulbeton volgen.
 • Ontwateringgaatjes kunnen tegen geringe meerkosten fabrieksmatig worden aangebracht of achteraf door de aannemer in het werk worden geboord.
Afwerking

Standaard met afwerking van zandcementspecie 50 à  70 mm dik.

Verwerkingstijd

Exclusief aanbrengen vulbeton, afwerklaag e.d. ca. 50 m²/manuur, afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de gekozen plaatbreedte.

Bescherming

De eventueel in een sparing aanwezige wapening mag pas na de montage worden doorgeslepen om breuk tijdens transport te voorkomen. Bij platen die worden blootgesteld aan de buitenlucht, het voorspanstaal bij de kopeinden tegen corrosie beschermen (bijv. met Inertol).

Kwaliteit en garantie

Volgens KOMO-attest.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Olbecon BV.

Leveringsvoorwaarden

OLBECON BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Levering

Door Olbecon BV per vrachtauto, normaliter gelost naast de wagen tot ongeveer 7,5 m1 plaatlengte. Het transport kan ook worden afgestemd op directe montage in het werk vanaf de auto, indien noodzakelijk.

Levertijd

In overleg met Olbecon BV.

Leveringsgebied

Nederland

Technische service

Tekeningen en statische berekeningen worden gratis door Olbecon BV verstrekt aan de opdrachtgever. Deze draagt zorg voor de goedkeuringen bij de betrokken verantwoordelijke partijen o.a. Bouw- en Woningtoezicht, architect en aannemer. Technisch advies over toepassingsmogelijkheden door studiedienst.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave Olbecon BV.