Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

OLBECON kanaalplaatvloeren 1200 mm breed zijn geïsoleerde vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor utiliteitsbouw en woningbouw. OLBECON kanaalplaatvloeren 1200 mm zijn leverbaar in geïsoleerde uitvoering; een Rc-waarde tot 10,0 m²K/W is mogelijk.

Kenmerken

 • Vrije overspanningen tot 19,00 m opleglengte volgens berekening
 • Maatwerk in pasplaten;
 • Platen kunnen berekend worden op  twee steunpunten;
 • Onderzijde isolatie;
 • KOMO Attest.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Betonnen kanaalplaatvloeren met voorspanwapening type:

 • ZKD20;
 • VKD26,
 • VKD32 en
 • VKD40.

Vrijdragende vloeren samengesteld uit geprefabriceerde holle voorgespannen betonnen elementen. Als regel toe te passen zonder druklaag en met een voegvulling en een afwerklaag van 50 à 80 mm dikte.

Sparingen kunnen fabrieksmatig worden aangebracht, waarbij de grootte en ligging van de sparingen afhankelijk is van het toe te passen plaattype en de ligging van de voorspanstrengen. Ter plaatse van de kanalen kunnen, voor de elektrische installatie, centraaldozen in de elementen worden geplaatst. De leidingen kunnen via de afwerkvloer of via de kanalen worden aangesloten.

De platen ZKD 20, VKD26, VKD32 en VKD40 kunnen van een isolatielaag aan de onderzijde worden voorzien.

Indien voor de stabiliteit van de hoofdconstructie de vloer een schijfwerking moet vervullen, kunnen in het werk, in de plaatnaden tussen de elementen of in de kopsleuven aan het plaateinde of in hamerkopsleuven, wapeningsstaven voor verbinding met de randbalken en de elementen onderling worden ingestort.

Elementopbouw

Betonnen plaat met voorspanwapening (boven- en onderwapening) en in de langsrichting kanalen. De platen worden in standaarduitvoering met een gladde onderzijde geleverd.

Materiaal

ZKD20, VKD26, 32 en 40: Hoogwaardig beton C53/65, voorspanstaal met kwaliteit FeP 1860.

Fabricagemethode

Spanbetonelementen: op een metalen glijbekisting wordt het beton getrild en thermisch verhard. Wanneer het beton een bepaalde sterkte heeft bereikt, worden de platen op lengte afgezaagd.

Toebehoren

Pasplaten (600 mm) volgens opgave Olbecon BV. Raveelijzers, centraaldozen, oplegrubber.

Hulpstukken

Montageklemmen.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen, gewicht

Type

Hoogte

mm

Breedte

mm 

Gewicht

kg/m²

Voegvulling

l/m²

Gewicht incl. voegvulling

kg/m2

ZKD20

200

1200

271

5,7

2,83

VKD26

255

1200

365

7,1

379

VKD32

320

1200

423

8,8

441

VKD40

400

1200

488

10,8

510

 

Opleghoogte in mm

Type

R = 3,7

R = 4,2

R = 5

R = 6,5

ZKD20

310

325

350

400

VKD26

365

380

405

455

VKD32

430

445

470

520

VKD40

510

525

550

400*

*isolatie teruggehouden t.p.v. oplegging, geen oplegnokken voorzien.

Oppervlaktestructuur

Onderzijde voorzien van EPS of Neopor.

Kleur

Betonkleur (grijs).

Prestaties

Vuur, explosie
 • Brandbaarheid: onbrandbaar (NEN 6064);
 • Brandwerendheid: tenminste 30 minuten brandwerend (NEN 6069); hogere brandwerendheid op aanvraag.
Thermische eigenschappen
 • Lineaire uitzettingscoëfficiënt: a = 12•10-6K-1;
 • Warmteweerstand Rc: 3,5, 4,0; 5,0 en 6,5 m²K/W.
Akoestische eigenschappen

Luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie

Alle hierboven genoemde vloerplaattypen voldoen volgens NPR 5070-richtlijnen aan NEN 1070 bij toepassing als kamerscheidende vloeren binnen een woning, voorzien van een normale afwerklaag. Overige toepassingen in overleg.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Als vrijdragende begane grondvloer boven kruipruimten in utiliteitsbouw en woningbouw.

Bruikbaarheid, voorschriften

KOMO-attest-met-productcertificaat.

Ontwerpdetails
 • De platen toe te passen als ligger op 2  steunpunten;
 • Overspanningen tot 19,00 m; opleglengte volgens berekening;
 • Oplegpunten vlak afwerken en zo nodig een drukverdelend materiaal toepassen als bijv. speciebed, Masonite, bouwvilt of oplegrubber;
 • Leidingen kunnen in de afwerklaag (elektrisch) of op stortvloer (riolering) dan wel in de kanalen van de elementen worden gemonteerd. Ter plaatse van woningscheidende wanden en eindgevels dienen de kanalen te worden dichtgezet met zandcementspecie of steenwolproppen over een lengte van 100 mm.
Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op tabblad Bestek.

Verwerking en montage

Transport

Door Olbecon BV per vrachtauto, normaliter gelost naast de wagen tot ongeveer 7,5 m1 plaatlengte. Het transport kan ook worden afgestemd op directe montage in het werk vanaf de auto, indien noodzakelijk.

Opslag

Op voldoende stabiele ondergrond. Platen vlak ondersteunen door stoppingen op een afstand van 300 mm van de kop van de plaat aan te brengen. Meerdere platen van gelijke lengte kunnen op elkaar gestapeld worden (ondersteuningen loodrecht boven elkaar plaatsen).

Voorbereiding

Waar noodzakelijk oplegmateriaal op vlakke opleggingen aanbrengen. Plaatindeling met plaatnummer op opleggingen aangeven.

Verwerking
 • Platen volgens goedgekeurd legplan monteren met de daarvoor geëigende montageklemmen (op huurbasis verkrijgbaar);
 • Constructief hebben de platen geen montagestutten nodig, echter bij onderlinge toogverschillen als gevolg van afwijkende voorspantypen, kan met tijdelijk belasten dan wel door opjukken een vlak onderaanzicht worden verkregen. Deze handelwijze dan vóór het aangieten van het vulbeton volgen;
 • Ontwateringgaatjes niet van toepassing of in het werk boren.
Afwerking

Standaard met afwerking van zandcementspecie 30 à 60 mm dik.

Verwerkingstijd

Exclusief aanbrengen vulbeton, afwerklaag e.d. ca. 50 m²/manuur, afhankelijk van de aard van het bouwwerk en de gekozen plaatbreedte.

Bescherming

De eventueel in een sparing aanwezige wapening mag pas na de montage worden doorgeslepen om breuk tijdens transport te voorkomen. Bij platen die worden blootgesteld aan de buitenlucht, het voorspanstaal bij de kopeinden tegen corrosie beschermen (bijv. met Inertol).

Kwaliteit en garantie

Volgens KOMO-attest.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Olbecon BV.

Leveringsvoorwaarden

OLBECON BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Levering

Door Olbecon BV per vrachtauto, normaliter gelost naast de wagen tot ongeveer 7,5 m1 plaatlengte. Het transport kan ook worden afgestemd op directe montage in het werk vanaf de auto, indien noodzakelijk.

Levertijd

In overleg met Olbecon BV.

Leveringsgebied

Nederland.

Technische service

Tekeningen en statische berekeningen worden gratis door Olbecon BV verstrekt aan de opdrachtgever. Deze draagt zorg voor de goedkeuringen bij de betrokken verantwoordelijke partijen o.a. Bouw- en Woningtoezicht, architect en aannemer. Technisch advies over toepassingsmogelijkheden door studiedienst.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave Olbecon BV.