Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

OLBECON combinatievloer als begane grondvloer boven kruipruimten, samengesteld uit voorgespannen betonnen liggers en vulelementen van geëxtrudeerd polystyreenschuim (EPS). Lichtbeton vulelementen zijn toepasbaar bij kelderdek en als verdiepingsvloer. Op de vloer is een, in het werk gestorte, gewapende druklaag vereist.

Kenmerken

 • De vulelementen laten zich met eenvoudig gereedschap (bijv. zaag) zagen of snijden;
 • Warmte-isolerende begane grondvloer reduceert energieverbruik;
 • R-waarde: 3,7; 4,2; 5,0 en 6,0 m²K/W (EPS);
 • KOMO-attest.

Referentienummers

 • Systeemvloeren
 • OLBECON
 • (23)G Vloeren uit prefab onderdelen
 • 23.42 vrijdragende vloerelementen (prefab steenachtige elementen)
 • Combinatievloer

Samenstelling

Systeemopbouw

OLBECON combinatievloer: combinatie van voorgespannen betonnen liggers waartussen vulelementen van polystyreen hardschuim of vulelementen van lichtbeton en over het geheel een gewapende druklaag van grindbeton.

Elementopbouw

Liggers voor oplegging en dragende wanden voor overspanningen tot 6.000 mm, h.o.h. afstand 635 of 515 mm: door verkleining van de h.o.h. afstand is een grotere overspanning mogelijk.

De EPS vulelementen worden tussen de liggers op de liggerflenzen opgelegd; deze elementen hebben een zodanige vorm dat ze de liggervoeten volkomen omsluiten, zodat er geen koudebruggen ontstaan. De vulelementen hebben een breedte van 570 mm en 450 mm (werkende breedte 635 en 515 mm) en een lengte van 1.200 mm.

Druklaag van 30/40 mm boven de liggers en 40/50 mm boven de vulelementen met een wapeningsnet Ø 5-150 mm (FeB 500). Vulbeton 55 à 75 liter per m², exclusief het beton boven de oplegging en de gevels. Afwerklaag 50-70 mm, die niet verplicht is.

Materiaal
 • Liggers: mechanisch verdicht grindbeton (kwaliteit C45/55) met voorspanstaal FeP 1770.
 • Vulelementen:
  • Geëxpandeerd PS (polystyreen) hardschuim, in brandvertragende gemodificeerde kwaliteit;
  • Lichtbeton.
 • Druklaag: grindbeton C20/25 of C30/37;
 • Wapeningsnet: betonstaal FeB 500, minimaal # Ø 5-150 mm.
Fabricagemethode
 • Liggers: fabrieksmatig vervaardigd op een stalen baan d.m.v. een extrudeermachine en voorgespannen staal volgens het langbanksysteem;
 • Vulelementen: gevormd uit in verwarmde aluminium matrijzen geëxpandeerde PS-korrels;
 • Vulelementen: gevormd uit lichtbeton.
Hulpstukken

Raveelijzers. De vulelementen van de EPS vloer zijn eenvoudig met gereedschap te bewerken.

Vorm en afmeting

Vorm

Zie illustraties.

Afmetingen
 • Liggers: liggerhoogte 170 -180  mm, voetbreedte 120 mm, kopbreedte 50 - 60 mm;
 • PS-vulelementen: breedte 570 en 450 mm; werkende breedte 635 en 515 mm; lengte 1.200 mm;
 • Liggerafstand: h.o.h. 635 mm en 515 mm;
 • Druklaag: tenminste dik 40 mm;
 • Lichtbeton vulelementen: breedte 570 en 450 mm; werkende breedte 635 en 515 mm; lengte 200 mm;
 • Totale vloerhoogte: 200/210 mm.
Gewicht
 • Vloer inclusief druklaag en exclusief afwerking 180 kg/m².
 • Balk: 33 kg/m.
Oppervlaktestructuur

Bovenzijde vloer: geëgaliseerd door afwerking van druklaag of door toepassing van afwerklaag.

Kleur
 • Vulelementen EPS: wit / NP grijs;
 • Vulelementen beton: grijs.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

 • Productsterkte:
  • Balkaanduiding:
   • 25: 2 x drd 5 onder;
   • 29: 2 x str  9,3 onder.
  • Bovenwapening: steeds 1 Ø 5;
  • Lichte scheidingswanden met een gewicht van max. 3 kN/m1 mogen als gelijkmatig verdeelde belasting in rekening worden gebracht.
 • Materiaalsterkte: beton- en staalkwaliteit volgens Euro Code.
Vuur, explosie

Brandbaarheid:

 • Liggers: onbrandbaar volgens NEN 6071;
 • Conform het attest is het vloersysteem toepasbaar als begane grondvloer boven kruipruimten.
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Bestandheid:

 • EPS hardschuim is bestand tegen: cement, kalk, gips, anhydriet, magnesiet, zoutzuur 35%, salpeterzuur 50%, zwavelzuur 95%, aardgas, chloorgas, chloorwater, metalen, zeewater, zeep, waterstofperoxide, ammonia, alcohol, kunststoffen zonder weekmaker;
 • UV-straling bij niet-permanente blootstelling aan zonlicht;
 • EPS hardschuim is voornamelijk bestand tegen: pentachloorphenol, creosootolie, verf, lijm, mits oplosmiddelen geheel zijn weggedroogd uit de constructie. PS hardschuim is niet bestand tegen aceton, terpentijn, terpentine, benzine, paraffineolie, spijsoliën, vaseline, dieselolie. EPS hardschuim is volkomen vrij van aantasting door schimmels en andere micro-organismen;
 • EPS wordt niet aangevreten door muizen of ratten of ander ongedierte en vertoont geen capillaire opzuiging. Het rot niet en geeft geen giftige dampen of gassen af;
 • EPS hardschuim is een inert en uiterst stabiel materiaal.
Thermische eigenschappen

Warmteweerstand: Rc = 3,7; 4,2; 5,0 en 6,0 m²•K/W (NEN 1068).

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Als warmte-isolerende begane grondvloer boven kruipruimten in woning- en utiliteitsbouw.
 • Lichtbeton vulelementen zijn toepasbaar bij kelderdek en als verdiepingsvloer.
Bruikbaarheid, economisch

Warmte-isolerende begane grondvloer reduceert energieverbruik.

Bruikbaarheid, voorschriften

KOMO-attest.

Ontwerpdetails

Ontwerp opleglengte liggers op:

 • Metselwerk: 90 mm;
 • Beton: 80 mm;
 • Staal: 70 mm.

Wanden op de vloer worden in de berekening opgenomen.

Bestektekst

Zie STABU-bestekspecificaties op tabblad Bestek.

Verwerking en montage

Transport

Door Olbecon BV per vrachtauto, liggers op stapelhout.

Opslag

Liggers: op stabiele ondergrond, zodanig dat liggers niet scheluw kunnen zakken, met de stapelhouten boven elkaar.

Voorbereiding

Oplegvlakken waar nodig vlak afwerken.

Verwerking
 • De liggers volgens bijgeleverde werktekening met afstandhout op maat leggen en vulelementen aanbrengen.
 • Sparingen alleen maken door vulelementen weg te laten, pas te maken of sparingen hierin te zagen.
 • Randkist maken, wapening aanbrengen en druklaag storten; montagejuk niet benodigd.
Bewerkbaarheid

De vulelementen laten zich met eenvoudig gereedschap (bijv. zaag) zagen of snijden.

Kwaliteit en garantie

Volgens KOMO-attest.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag.

Leveringsvoorwaarden

OLBECON Betonconstructies B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging.

Levering

Door Olbecon BV franco werk, gelost.

Levertijd

3 weken (inclusief tekenwerk). Indien op specificatie 1 week.

Leveringsgebied

Nederland.

Technische service

Tekeningen en statische berekeningen worden over ieder project vervaardigd en ter beschikking gesteld van Bouw- en Woningtoezicht, architect en aannemers.

Referenties

Referentie adressen

Volgens opgave Olbecon BV.