Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
  • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
  • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
  • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Emco stelt al meer dan 40 jaar nieuwe maatstaven met de aluminium entreematsystemen. Samen met de Emco schoonloopzones zijn deze entreematsystemen perfect te combineren tot een 3-zone reiniging wat resulteert in een uiterst efficiënte systeemcombinatie voor een consequente vuilreductie die op de individuele gebouwsituatie afgestemd is.

Kenmerken

  • Bespaart schoonmaakkosten;
  • Ontziet overige vloerbedekking;
  • Anti-slip.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Emco 3-zone reiniging bestaat uit twee typen aluminium entreematsystemen: zone 1 en 2 en een schoonloopzone: zone 3. Belangrijk hierbij: emco schoonloopzones zijn alleen bedoeld voor zone 3 en zijn geen vervanging of alternatief voor de zones 1 en/of 2.
Zone 1 is het basissysteem voor de opname van grof vuil en bestaat uit een emco entreemat geschikt voor dit doel zoals bijvoorbeeld de emco DIPLOMAAT 522 CB (zie overige productpresentaties van Emco).
Zone 2 bestaat eveneens uit een entreemat uit de serie van emco bijvoorbeeld de emco DIPLOMAAT 522 R (tapijtinlage), deze mat houdt het fijne vuil vast.
Zone 3 is de schoonloopzone en zorgt voor het restvuil en de vochtopname, hiervoor kan bijvoorbeeld de emco MAXIMUS gekozen worden.

Vorm en afmeting

Vorm, afmetingen

De afname van het binnengebrachte vuil heeft een directe relatie met de lengte van de vuilvangzone.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Het 3-zone reinigingssysteem van emco is speciaal voor winkelcentra, scholen, kinderopvang, overheidsgebouwen en andere gebouwen met een intensief “voetgangersverkeer”. De systemen zijn slipvast en voorkomen daardoor ook ongelukken.

Bruikbaarheid, economisch

Investeren in een emco schoonloopzone verdient zichzelf binnen een half jaar terug: de vloeren in het gebouw hoeven niet meer dagelijks, maar nog maar één tot drie keer per week onderhouden en schoongemaakt te worden. De levensduur van vloeren en vloerbedekking neemt toe en de renovatie-inspanningen en vervangingen nemen af.

Bestektekst

Zie bestekteksten onder tabblad "Bestek"

Verwerking en montage

Transport

Door EMCO Bouwtechniek en/of derden.

Opslag

Droog en beschermd opslaan.

Voorbereiding

De afwerkvloer dient volledig vlak / geëgaliseerd te zijn.

Verwerking

Het insnijden en verlijmen van de schoonloopzone dient door derden plaats te vinden.

Onderhoud

Afhankelijk van de bezoekersfrequentie wordt dagelijkse reiniging aanbevolen, in het ideale geval met een borstelzuigmachine.
Met 1- of 2- borstelzuigmachine kan het vuil tot op het dragende materiaal verwijderd worden. De borstels richten bovendien het poolmateriaal weer op en houden de schoonloopzone “open” voor het toekomstige vuil.

Kwaliteit en garantie

Volgens algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag.

Leveringsvoorwaarden

Zie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Levering

Door EMCO Benelux B.V.

Levertijd

2-3 weken nadat de definitieve maatvoering bekend is.

Leveringsgebied

Nederland.

Verpakking

In de prijs begrepen.

Referenties

Referentieadressen

Op te vragen bij EMCO Nederland B.V.