Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren. Verhoogd bindmiddelgehalte. Super vloeivermogen. Max. laagdikte 8 mm.

Kenmerken

 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus;
 • Stofarm;
 • Gunstig verbruik;
 • Zelfegaliserend;
 • Super vloeivermogen;
 • Verpompbaar;
 • Goede drukvastheid;
 • Maximale laagdikte 8 mm.

Referentienummers

 • Egalisatiemiddelen
 • EUROCOL
 • q Kalk, cement, bindmiddelen, mortels
 • 42.23 voorbehandeling ondergrond (dekvloeren en vloersystemen), 42.40 vloerafwerkingen, 48.41 vloerbedekking, voorbehandeling ondergrond
 • EgalisatiemiddelVloerafwerkingen

Samenstelling

Materiaal

Cementpoeder met toeslagstoffen. 

Vorm en afmeting

Kleur

Grijs. 

Prestaties

Bureaurolstoelvast

Vanaf 2 mm laagdikte.

Drukvastheid

Volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen ≥ 27 N/mm².

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen ≥ 7 N/mm².

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Vorstgevoelig

Nee.

Gevarenklasse

Xi (irriterend). 

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 8 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.

In geval van verpompen

Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van de egalisatiemiddelen.

 

Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.    

Verwerking en montage

Consistentie

Poeder.

Verbruik

Ca. 1,4 kg/m² per mm laagdikte.

Mengverhouding

23 kg 975 Europlan Special op 6-6½ liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.

Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18° tot 20° C.

Droogtijd

24 uur.

Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol.

Opslagwijze

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.
 
Ondervloer

 • 975 Europlan Special kan op elke starre, drukundefined en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met bijv. 014 Euroclean, en daarna voldoende naspoelen en goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller;
 • Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS ECO of 099 Dispersieprimer ECO met behulp van een vachtroller;
 • Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
 • Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van bovenstaande primers;
 • Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartszand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno;
 • Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen;
 • Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur : 18°-23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° C - max. 20º C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Gebruiksaanwijzing
 • Voeg 23 kg 975 Europlan Special toe aan 6-6,5 liter koel en schoon leidingwater;
 • Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel;
 • Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door;
 • De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel;
 • Bij verpompen van de 975 Europlan Special de mengunit zo instellen dat per 23 kg 975 Europlan Special 6 - 6,5 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
 • Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 • Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.com.
Vloerverwarmingsconstructies

975 Europlan Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van de technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling Technische Adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com  

Economische factoren

Verpakking

Zak 23 kg.