Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

990 Europlan Direct (stofarm) van Forbo Eurocol is een zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel. Het is bijzonder geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren.

Kenmerken

 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus;
 • Stofarm;
 • Gunstig verbruik;
 • Zelfegaliserend;
 • Spanningsarm;
 • Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig;
 • Uitmuntend vloeivermogen;
 • Verpompbaar;
 • Hoge drukvastheid;
 • Maximale laagdikte 20 mm;
 • Caseïnevrij;
 • Geschikt voor toepassing onder parketvloeren.

Referentienummers

Samenstelling

Materiaal

Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Vorm en afmeting

Vorm

Poeder.

Kleur

Grijs.

Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Drukvastheid, volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen ≥ 30 N/mm²;
 • Buigsterkte, volgens NEN-EN 13851: na 28 dagen ≥ 12 N/mm²;
 • Hechtsterkte: na 28 dagen 2,75 N/mm²;
 • Bureaurolstoelvast: vanaf 1 mm laagdikte.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van met name kritische, steenachtige (binnen) ondervloeren.
In geval van verpompen. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.   

Verwerking en montage

 

Opslag

Koel en droog opslaan.

Verwerkingstijd

Binnen 20 minuten na het mengen.

Bewerkbaarheid

De vloer is begaanbaar na 2 – 3 uur bij 18°- 20°C.

Verbruik

Ca. 1,4 kg/m², per mm laagdikte.

Voorbereiding
 • Mengverhouding: 23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water;
 • Wachttijd: het verdient de aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen;
 • Droogtijd: 24 uur.
Ondervloer
 • 990 Europlan Direct kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige en houten ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met bijv. 014 Euroclean, en daarna voldoende naspoelen. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet nodig;
 • Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 990 Europlan Direct worden geëgaliseerd;
 • Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS ECO of 099 Dispersieprimer ECO met behulp van een vachtroller;
 • Vochtgevoelige ondervloeren (anhydriet, magnesiet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) eveneens voorbehandelen met een geschikt voorstrijkmiddel;
 • Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid  deze beslist voorstrijken met een van de bovengenoemde primers;
 • Houten vloerplaten dienen van een goede watervast verlijmde kwaliteit te zijn. Bij het aanmaken van 23 kg egalisatiemortel, 250 gr. 811 Renovezels toevoegen. De laagdikte dient minimaal 3 mm te zijn. De egalisatie mortel niet verdelen met een rakel. Bij toepassing op vloerdelen, de naden eerst dichtzetten met 900 Europlan Reno of een daarvoor geschikte kit. Langs de wanden en eventuele kolommen e.d. dient 806 Foam Strip Profil te worden geplaatst;
 • Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy;
 • Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno in combinatie met 063 Euroband en  846 Quartszand of met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerking

990 Europlan Direct aanbrengen met vlakspaan of rakel in combinatie met een prikkerrol, mengpompunit. 

Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur: 18°-23° C.
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15°-max. 20° C.
 • Relatieve luchtvochtigheid: 40-70%.
Gebruiksaanwijzing
 • Voeg 23 kg 990 Europlan Direct toe aan 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater.
 • Meng de mortel mechanisch tot een egaal en klontvrij geheel.
 • Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
 • De mortel binnen 20 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of rakel.
 • Bij verpompen van de 990 Europlan Direct de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 990 Europlan Direct 5,5-6 liter koel en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
 • Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
 • Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de egalisatielaag na 24 legklaar.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op de website http://www.eurocol.com/.
Vloerverwarmingsconstructies

990 Europlan Direct kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. 

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com  

Economische factoren

Verpakking

Zak à 23 kg.