Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Eurocol 945 Europlan Solid van Forbo Eurocol BV is een stofarme sneldrogende, standvaste en politoerbare reparatiemortel. Het is een cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kenmerken

 • Stofarm;
 • Snelverhardend;
 • Maximale laagdikte 50 mm;
 • Standvast;
 • Hoge drukvastheid;
 • Zeer glad af te werken.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Hulpstukken

Vlakspaan.

Vorm en afmeting

Uiterlijk

Kleur: grijs

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Materiaalsterkte

 • Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen 30 N/mm2;
 • Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2 na 28 dagen 8 N/mm2.
Thermische eigenschappen

Vorstbestendig: ja.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven;
 • Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeroppervlakken binnen;
 • Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren;
 • Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoepassingen.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.

Verwerking en montage

Mengverhouding

23 kg 945 Europlan Solid op 5 - 7 liter water.

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Wachttijd

Geen.

Verwerkingstijd

Binnen 10 minuten na het mengen.*

Begaanbaarheid

Ca. 1 uur bij 18 - 20 °C.*

Droogtijd

24 uur.*

Gereedschap

Vlakspaan.

Opslagwijze

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden die gezien de grote variatie in klimatologische
omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur: 18° - 23°C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15°C - max. 20ºC;
 • Relatieve luchtvochtigheid: 40-70%.
Voorbereiding
 • 945 Europlan Solid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer schoon, blijven droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Gladd en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmresten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met een schuimroller;
 • Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS;
 • Raadpleeg vooraf altijd de technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met de afdeling Technische Adviezen van Forbo Eurocol.
Gebruiksaanwijzing
 • Voeg 23 kg 945 Europlan Solid toe aan 5 - 7 liter koel en schoon leidingwater, afhankelijk van de toepassing;
 • Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel;.
 • De mortel binnen 10 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan;
 • Zojuist aangebrachte reparatieplekken beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval;
 • Na 30 - 45 minuten nabewerken met de vlakspaan tot een glad oppervlak is bereikt;
 • Indien gewenst kan de 945 Europlan Solid bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846 Quartzsand (maximaal 7 kg 846 Quartzsand op 23 kg 945 Europlan Solid);
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op de website http://www.eurocol.com/ 
Vloerverwarmingsconstructies

945 Europlan Solid kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5°C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com  

Economische factoren

Verpakking

Zak à 23 kg.