Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

2-Componenten epoxy primer voor het renoveren en optimaliseren van matig afzandende dekvloeren. Goed indringend vermogen. In twee lagen aangebracht tevens geschikt als vochtscherm.

Kenmerken

 • Oplosmiddelvrij;
 • Watervrij;
 • Geschikt voor vloerverwarmingsconstructies;
 • Gunstig verbruik;
 • Zeer goed indringend vermogen;
 • Inzetbaar als vochtscherm;
 • Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren.

Referentienummers

 • Voorstrijkmiddelen
 • EUROCOL
 • t3 Lijmen
 • 48.41 vloerbedekking, voorbehandeling ondergrond
 • Voorstrijkmiddel

Samenstelling

Materiaal
 • Component A: Epoxyhars;
 • Component B: Amines. 

Vorm en afmeting

Kleur

Transparant. 

Prestaties

Soortelijk gewicht

1,08 g/cm³.

Verbruik

Ca. 300-500 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten;
 • Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt;
 • Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht;
 • Voor versteviging van instabiele oppervlakken;
 • Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft;
 • Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.

Verwerking en montage

Consistentie

Het mengsel is dun vloeibaar.

Gereedschap

Vachtroller.

Open tijd

30 Minuten.*

Droogtijd

Bij 20° C, 24 uur per laag.*

Afbindtijd tussen 2 lagen

24 Uur (begaanbaar).* 

Opslagwijze

Koel en droog opslaan. 

Opslagduur

6 Maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer
 • De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand/cement eerst kogelstralen of frezen;
 • 021 Euroblock Reno is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren;
 • Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar er mag geen water aan het oppervlak zichtbaar zijn;
 • Er mag geen sprake zijn van drukvocht;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Omgevingstemperatuur : min. 18° - max. 23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Gebruiksaanwijzing 
 • Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van component B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt;
 • Het geheel mechanisch mengen tot een homogene massa;
 • Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 24 uur een 2e laag 021 aanbrengen;
 • Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden de laatste laag 021 Euroblock Reno altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller;
 • Na 24 uur kunnen de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger worden verwijderd;
 • Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 en direct instrooien met 846 Quartzsand
 • Lagere temperaturen < 10° C verlengen de afbindtijd extreem;
 • Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel, verkrijgbare injectiespuit.
Veiligheidsmaatregelen

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van 021 Euroblock Reno te zorgen voor een goede ventilatie en geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht te dragen.

Waarschuwingen

Component A (hars):

R36/38 

Irriterend voor de ogen en de huid.

R43  

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S24 

Aanraking met de huid vermijden.

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  

S28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.  

S36/37/39  

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 

S56  

Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Component B (harder):

R20/21/22

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R34

Veroorzaakt brandwonden.

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R51/53

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken.

R62 

Mogelijk gevaar voor vermindere vruchtbaarheid.
R63  Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

S24

Aanraking met de huid vermijden.

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  

S28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S36/37/39   

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  

S56

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

S61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking

Combinatieverpakking à 3 en 10 kg.

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op www.eurocol.com.