Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Zeer emissie-arme, snelhechtende vloerbedekkingslijm voor het verlijmen van PVC-vloerbedekking in banen en tegels, cushion vinyls, tapijten met PVC-rug.

Kenmerken

 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus;  
 • Oplosmiddelvrij conform TRGS 610 (Duitse regelgeving);
 • Onbrandbaar;
 • Breed toepassingsgebied;
 • Zeer licht verstrijkbaar;
 • Gunstig verbruik;
 • Korte wachttijd;
 • Zeer lange inlegtijd;
 • Zeer hoge kleverigheid;
 • Lange eind kleefkracht;
 • Geurneutraal;
 • Bureaurolstoelvast.

Referentienummers

 • Lijmen voor vloerbedekkingen
 • EUROCOL
 • (43) Vloerafwerkingen
 • 48.41 vloerbedekking, voorbehandeling ondergrond, 48.43 elastische vloerbedekkingen
 • VloerbedekkingslijmVloerafwerkingen

Samenstelling

Materiaal

Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Samenstelling

Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, styreen-butadieen-copolymerisaat, verdikkings-, bevochtigings- en antischuimmiddel, minerale vulstof, water.

Vorm en afmeting

Kleur

Beige. 

Prestaties

Soortelijk gewicht

1,27 kg/l.

Brandbaarheid

Niet brandbaar

Vorstgevoelig

Ja.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Voor het verlijmen van:

 • PVC-vloerbedekking in banen en tegels;
 • Cushion vinyl;
 • Tapijt met PVC-rug;
 • Rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels;
 • Polyolefine vloerbedekking.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.

Verwerking en montage

Consistentie

Pasteus.

Verbruik

225-275 g/m².

Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.

Wachttijd

10-20 minuten.*

Open tijd

60 minuten.*

Afbindtijd

24 uur.*

Opslagwijze

Koel en vorstvrij opslaan.

Opslagduur

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer
 • 640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-80%.
Gebruiksaanwijzing
 • De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Forbo Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer;
 • Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden;
 • Bij toepassing van polyolefine vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn aangedroogd;
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken;
 • Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt;
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen;
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden;
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig;
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt;
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water;
 • Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt;
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven;
 • Het product bevat MIT/BIT in een verhouding van 1:1. Informatie voor allergische personen op het telefoonnummer +31-(0)75-627 1600.
Vloerverwarmingsconstructies:

640 Eurostar Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen, minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 12 kg.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid 
De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer): 

 • S067 / B067 / U067: Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.