Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Zeer emissie-arme, elektrisch geleidende vloerbedekkingslijm voor het elektrisch geleidend verlijmen van linoleum. 

Kenmerken

 • Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus;
 • Oplosmiddelvrij;
 • Onbrandbaar;
 • Optimaal verwerkersvriendelijk;
 • Hoge aanvangskleefkracht;
 • Gunstig verbruik;
 • Bureaurolstoelvast ;
 • Geleidingsweerstand < 3.105 Ω (EN 13 415).

Referentienummers

Samenstelling

Materiaal

Hoogwaardige acrylaatdispersie. 

Vorm en afmeting

Kleur

Grijs. 

Prestaties

Soortelijk gewicht

1,13 kg/l.

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Vorstgevoelig

Ja.

Geleidingsweerstand

< 3.105 Ω, gemeten volgens EN 13 415.  

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Voor het stroomgeleidend verlijmen van stroomgeleidend linoleum.

Voor een optimale geleiding de 615 Eurostar Lino EL toepassen in combinatie met 041 Europrimer EL en 801 Koperband. Raadpleeg vooraf eveneens de technische productinformatiebladen of productpresentaties op NBD-Online van de 041 Europrimer EL en 801 Koperband.

Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol

Verwerking en montage

Consistentie

Pasteus.  

Verbruik

260-300 g/m².

Gereedschap

Lijmkam vertanding TKB S2 (wordt meegeleverd).  

Wachttijd

Geen. * 

Open tijd

10-20 minuten.*  

Afbindtijd

24 uur.*  

Opslagwijze

Koel en vorstvrij opslaan.  

Opslagduur

12 maanden, in onaangebroken verpakking. 

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer
 • 615 Eurostar Lino EL is geschikt voor elk type ondervloer welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur : min. 18° - max. 23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20° C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-80%.
Gebruiksaanwijzing
 • De lijm opbrengen met een getande lijmkam (grove vertanding B2);
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van 10-30 minuten aanhouden (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid);
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen; eerst in de breedterichting en daarna in de lengterichting;
 • Kopse kanten, eventuele droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken;
 • Op weinig absorberende ondervloeren dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt;
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Vloerverwarmingsconstructies

615 Eurostar Lino EL kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.  Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking

Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 11 kg.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):  

 • S067 / B067 / U067: Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.