Poedertegellijm Eurocol 711 Uniflex

Eurocol 711 Uniflex, poedertegellijm voor wand- en vloertegels 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Witte, waterdichte en flexibele poedertegellijm voor wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden. Speciaal voor wit en lichtgekleurd marmer.

Kenmerken

 • Binnen en buiten toepasbaar;
 • Blijvend flexibel;
 • Vocht- en vorstbestendig;    
 • Hoge aanvangskleefkracht;
 • Hoge eindhechting;
 • Geen verouderingsverschijnselen;
 • Uitstekend verwerkbaar;
 • Chromaatarm;
 • Voor wand en vloer.

Referentienummers

 • Tegellijmen
 • EUROCOL
 • t3 Lijmen
 • 35.00 natuur- en kunststeen, 41.00 tegelwerk
 • Poedertegellijm

Samenstelling

Materiaal 

Een met water aan te maken witte cementpoeder met een hoog gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen.  


Vorm en afmeting

Kleur 

Wit.


Prestaties

Classificatie

Een hoog-flexibele poedertegellijm welke qua eindsterkte, vocht- en vorstbestendigheid voldoet aan C2TE conform NEN-EN 12004.

Veroudering

711 Uniflex vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen. 


Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramisch wand- en vloertegels, glasmozaïek, vlak natuursteen, plavuizen, splijttegels, porcellantato grestegels of andere tegels met een zeer geringe vochtopname, op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, zand/cement dekvloeren, hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d.;
 • Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.


Verwerking en montage

Verbruik

1,75-4 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.

Mengverhouding: 

 • 25 kg 711 Uniflex op ca. 6 liter water;
 • 5 kg 711 Uniflex op ca. 1,2 liter water. 
Verwerkingstemperatuur

Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). 

Wachttijd

Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen. 

Open tijd

Binnen 15 à 20 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 

Verwerkingstijd

De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken.  

Afbindtijd

Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 0° C te blijven.

Opslag

Koel, droog en in gesloten verpakking. 

Opslagduur

12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. 

Attentie: Dit product bevat cement en is daarom irriterend voor de ogen en de huid. Het verdient aanbeveling bij het verwerken handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. 

Ondergrond
 • De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond vlak, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352;
 • In buitensituaties verdient het de voorkeur om voor verlijming de ondergrond te voorzien van twee lagen 730 Isoflex. Tevens alle oude keramische afwerking verwijderen;
 • Houten vloeren, bestaande uit vloerdelen, dienen voldoende ondersteund te zijn (maximale balkafstand 60 cm). Hierop watervast multiplex (minimaal 12 mm dik) schroeven zodat een starre constructie ontstaat. Daarna voorstrijken met 099 Dispersieprimer en volledig voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat. Maximaal tegelformaat 30x30 cm;
 • Vochtgevoelige, absorberende ondergronden, zoals bijv. gipsachtige wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Deze ondergronden in het sproeibereik voorzien van een volledig gesloten laag 685 Eurocoat, zodat er een gesloten laag tussen tegellijm en ondergrond ontstaat;
 • Voor calciumsulfaatgebonden gietvloeren (anhydriet) geldt dat bij het bereiken van 0,5% restvocht, de vloer voorgestreken dient te worden met 099 Dispersieprimer (droogtijd minimaal 12 uur);
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.  
 Gebruiksaanwijzing
 • Voeg 25 kg 711 Uniflex toe aan ca, 6 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch, met het Forbo Eurocol 855 Mengijzer, tot een klontvrij geheel;
 • De mortel enige minuten laten staan, nogmaals flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen met een voorgeschreven lijmkam (zie afbeeldingen verbruik/vertanding);
 • Binnen 15 à 20 minuten de tegels met een schuivende beweging in het lijmbed drukken. Controleer hierbij steeds of de rugzijde van de tegels volledig met de lijm in contact is gekomen. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen;
 • Op vloeren in natte ruimten, voor de waterdichtheid, eerst met een vlakspaan een gesloten laag van ca. 5 mm dik aanbrengen. Vervolgens met de voorgeschreven lijmkam de lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer doorzetten. Als men absoluut zeker wil zijn van een waterdichte laag dan kan dit ook in twee bewerkingen worden uitgevoerd. In dat geval eerst met een vlakspaan een gesloten laag van ca. 3 mm dik aanbrengen en deze minimaal 5 uur laten drogen. Daarna wederom lijm opbrengen waarin lijmrillen worden aangebracht en de tegels kunnen worden geplaatst;
 • In droge ruimten op de gebruikelijke wijze met de voorgeschreven lijmkam de rillen aanbrengen.
 • De aangemaakte lijm beslist binnen 60 minuten verwerken. Geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen;
 • Onder normale omstandigheden d.w.z. een temperatuur van 20° C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, kan het tegelwerk na minimaal 24 uur worden afgevoegd.
Verbruik/vertanding poedertegellijmen

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. De keuze voor de vertanding dient zodanig te zijn dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor buitentoepassingen dient dit 100% te zijn. Dit geldt ook voor zwaarbelaste binnenvloeren, bijv. winkel- en magazijnvloeren. Controleer het lijmcontactvlak regelmatig.

 • Vertanding nr. 19: verbruik ca. 1,75 kg/m²;
 • Vertanding nr. 12: verbruik ca. 2,5 kg/m²;
 • Vertanding nr. 13: verbruik ca. 3,5 kg/m²;
 • Vertanding nr. 14: verbruik ca. 4 kg/m². 

 


Kwaliteit en garantie

Certificering

Onze poedertegellijmen zijn gecertificeerd volgens de Europese standaard NEN-EN 12004.

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kosteloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking
 • Zak à 25 kg;
 • Doos à 5x5 kg.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid 
De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer): 

 • S265 / B265 / U265: Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging;
 • S261 / B261 / U261: Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging;
 • S296 / B296 / U296: Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel;
 • S067 / B067 / U067: Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.