Pastategellijm Eurocol 681 Marmercol

Eurocol 681 Marmercol, pastategellijm voor lichte natuursteen en glasmozaïek 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Superelastische, witte pastategellijm voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek.

Kenmerken

 • Geen verkleuring van de tegels door de lijm;
 • Binnen en buiten toepasbaar;
 • Na afbinding ongevoelig voor vorst;
 • Vochtbestendig;
 • Vanaf 0° C verwerkbaar;
 • Superelastisch;
 • Hoge aanvangskleefkracht.

Referentienummers

 • Tegellijmen
 • EUROCOL
 • t3 Lijmen
 • 41.00 tegelwerk

Samenstelling

Materiaal

Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm. 


Vorm en afmeting

Kleur

Wit.


Prestaties

Soortelijk gewicht

1,4 kg/l.

Vochtbestendigheid

Na droging is 681 Marmercol vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. 'natte ruimten'. Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.

Alkalibestendigheid

681 Marmercol is bestand tegen een alkalisch milieu.

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Classificatie D2TE conform NEN EN 12004

Een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.


Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Voor het verlijmen van:

 • Lichtgekleurd natuursteen;
 • Glasmozaïek.

Maar ook:

 • Wandtegels;
 • DHG-tegels;
 • Bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:

 • Cementgebonden ondergronden;
 • Gipsgebonden ondergronden;
 • Diverse plaatmaterialen;
 • Buitengevelisolatiesystemen;
 • Bestaand tegelwerk. 
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.       


Verwerking en montage

Verwerkingstemperatuur

Vanaf 0° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

Verbruik

Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale natuursteen en wandtegels op vlakke ondergronden.

Wachttijd

Er kan zonder wachttijd worden gewerkt.

Open tijd

20-30 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.

Afbindtijd

Minimaal 48 uur. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel

Opslag

Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35° C.

Opslagduur

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling bij het verwerken handschoenen te dragen.

Ondergrond
 • 681 Marmercol is geschikt voor vrijwel alle wanden, welke schoon, stof- en vetvrij, vlak en droog zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352;
 • Steenachtige wanden eventueel uitvlakken met 957 Wandoquick of 658 Wandoforte;
 • Vochtabsorberende wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer ECO;
 • Gipspleister dient, conform de voorschriften van de fabrikanten van gipspleisters, een laagdikte van minimaal 10 mm te hebben;
 • Voor het afbinden van de lijm is het noodzakelijk dat de tegel en/of de ondergrond vocht kan opnemen;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

 
Gebruiksaanwijzing

 • De lijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met de voorgeschreven lijmkam (zie verbruik/vertanding). Let op dat er een volle verlijming plaatsvindt. Als dit niet het geval is kunnen de lijmrillen door het natuursteen heen schijnen;
 • De tegels met een schuivende beweging direct in het lijmbed plaatsen. Op gesloten ondergronden de lijm 10-15 minuten laten 'aantrekken', alvorens de tegels te plaatsen;
 • Na droging van de lijm (minstens 24 - 48 uur) afvoegen met een Eurocol voegproduct;
 • Gereedschap en handen direct reinigen met water.
Vertanding lijmkam

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwanden is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor tegelwerk op buitengevels de tegels zodanig verlijmen dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (verdeeld over de achterzijde van de tegel).

 • Vertanding nr. 12: verbruik ca. 2,5 kg/m²;
 • Vertanding nr. 17: verbruik ca. 1 kg/m²;
 • Vertanding nr. 18: verbruik ca. 1,3 kg/m²;
 • Vertanding nr. 19: verbruik ca. 1,8 kg/m². 

Kwaliteit en garantie

Certificering

Een superelastische pastategellijm welke qua eindsterkte, vocht- en vorstbestendigheid voldoet aan D2TE conform NEN EN 12004.

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking

Emmer à 14 kg.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer): 

 • S265 / B265 / U265: Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging;
 • S261 / B261 / U261: Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging;
 • S296 / B296 / U296: Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel;
 • S067 / B067 / U067: Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.