Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Snel doorhardend cement voor het maken van zandcement afwerkvloeren.

Kenmerken

 • Krimparme zand/cement vloer welke na 1 dag geschikt is voor verdere afwerking;
 • Voor binnen- en buitentoepassingen;
 • Verpompbaar;
 • Geschikt voor vloerverwarming;
 • Geschikt om met beton of epoxy-coatings te worden afgewerkt;
 • Minimale laagdikte 3,5 cm;
 • In een laagdikte van 3,5 cm, na 24 uur ca. 2,5 % restvocht .

Referentienummers

Samenstelling

Materiaal

Cementpoeder met chemische toeslagstoffen. 

Vorm en afmeting

Kleur

Grijs. 

Prestaties

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel
 • Voor onverwachte reparaties aan zand/cement vloeren;
 • Voor spoedopdrachten vloerafwerking;
 • Voor toepassing in zgn. natte ruimten, zwembaden, balkons en terrassen;
 • Parket na 3 dagen te leggen.
Bruikbaarheid, veiligheid

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155 op de website van Eurocol.

Verwerking en montage

Gereedschap

 Vlakspaan en rei.

Mengverhouding

922/zand: 1/4 of 1/5 (max. korrelgrootte zand 8 mm). 

Mengverhouding water

Op 20 kg 922 Europlan Flash + 80-100 kg zand, ca. 7 liter schoon water, afhankelijk van het vochtgehalte van het zand.

Verbruik
 • Voor 1:4 menging ca. 3,5 kg/m², per cm laagdikte;
 • Voor 1:5 menging ca. 2,8 kg/m², per cm laagdikte.
Verwerkingstijd

Ca. 30 minuten.*

Droogtijd

Na ca. 3 uur begaanbaar.*

Doordroging
 • Na 24 uur voldoende droog voor verdere afwerking;*
 • Na 3 dagen geschikt om parket te verlijmen;*
 • Maximaal toegestane vochtpercentage 4% (CM Gerät) bij het verlijmen van keramische tegels.
Opslag

Koel en droog opslaan.

Opslagduur

Ca. 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Attentie

Het verdient aanbeveling om tijdens de verwerking handschoenen en oogbescherming te dragen. Bij huidcontact direct spoelen met veel water, bij oogcontact raadpleeg een arts.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondervloer
 • De zand/cement c.q. betonnen ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365;
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingscondities
 • Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23° C;
 • Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15°C - max. 20° C;
 • Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Gebruiksaanwijzing
 • Om de afwerkvloer voldoende te laten hechten, de ondervloer vooraf voorzien van een laag Eurocol 049 Europrimer ABS ECO, 099 Dispersieprimer ECO of een aanbrandlaag met de Eurocol 036 Supercontact;
 • 922 Europlan Flash met een dwangmenger of een zand/cement molen, met zand en water mengen tot er na enige minuten een aardvochtig, plastisch mengsel ontstaat;
 • Bij handmatig aanmaken van een mortel er rekening mee houden dat de droogtijd van de mortel aanzienlijk zal verminderen. Derhalve ontraden wij handmatig aanmaken;
 • Zand met een maximale korrelgrootte van 8 mm gebruiken;
 • Meng 922 Europlan Flash en zand in een 1:4 of 1:5 verhouding;
 • Voeg ca. 7 liter water toe, afhankelijk van de vochtigheid van het zand, aan 20 kg 922 Europlan Flash + 80 tot 100 kg zand;
 • 922 Europlan Flash uitsluitend met zand en water vermengen. Cement en andere toeslagstoffen mogen niet worden toegevoegd;
 • Tijdens de droging van de vloer, deze beschermen tegen tocht en direct zonlicht;
 • Droogtijd van dikkere lagen en op niet geheel droge ondergronden is langer dan de hiervoor genoemde waarden;
 • In één bewerking de gewenste laagdikte aanbrengen;
 • Vloeraansluitingen en vloerdelen aan elkaar verankeren.

Vloerverwarmingsconstructies

922 Europlan Flash kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.  Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 3 dagen na het aanbrengen van de afwerkvloer de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag. 

Kwaliteit en garantie

Garantie

Nadat door een van onze technisch adviseurs een projectbegeleidingsadvies is verstrekt, zal de afdeling technische adviezen u graag de beschikbare garantieverklaringen kostenloos toesturen.

Deze afdeling is bereikbaar via:

Telefoon: 075 627 16 30
Telefax: 075 628 35 64
E-mail: info.eurocol@forbo.com

Economische factoren

Verpakking

Zak à 20 kg.

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155