Een WATERDAK van Leven op Daken

Met het Leven op Daken thema ‘waterdaken’ kan het dak niet alleen water bufferen (groendaken) 

Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Met het Leven op Daken thema ‘waterdaken’ kan het dak niet alleen water bufferen (groendaken) maar ook technisch ingericht worden met systemen om water lange tijd te bergen. Het dak wordt steeds vaker ingericht als plaats voor duurzaam waterbeheer. Als de stedelijke omgeving steeds verder wordt verhard en daarbij ook een regenbui extremer wordt is een Leven op Daken waterdak de juiste oplossing. 

Het volledige Leven op Daken systeem bestaat uit isolatie, waterdichting en meervoudig ruimtegebruik in één hand.

Kenmerken

 • Multifunctionele waterbergende oplossing in combinatie met parkeer-, energie-, sport- en groendaken;
 • Hoog waterbergend vermogen met behulp van water vertragende afvoeren en waterbergings- en drainagekrat;
 • Koelende werking in het gebouw;
 • Zuiverende werking bij het gebruik van speciale (chemische) filtersystemen;
 • Veiligheid tegen inbraak en voorziening voor bluswateropvang;
 • Snelle afvoer van het water door extra gebruik van drainageslang met pompinstallatie;
 • Volledig verzekerde Leven op Daken garantie;
 • Systeem conform Leven op Daken stappenplan met controle op uitvoering door BDA Dakadvies.

Referentienummers


Samenstelling

Elementopbouw

Leven op Daken waterdaken worden voorzien van:

 • Vijverpartij of waterbergings- en infiltratiesystemen in combinatie met multifunctioneel ruimtegebruik. Daarbij zal, zoals beschreven in ons BDA- praktijkblad, al in het ontwerp rekening gehouden moeten worden met een duurzame kwaliteit van de onderliggende waterdichte laag en de toepassing van een drukvaste isolatie (bij voorkeur volledig onderling verkleefd met elkaar);
 • Flexibele dakmaterialen, vanwege temperatuursverschillen in waterdaken;
  Waterbergings- en infiltratiekratten;
 • Afsluitend zuiverend filtervlies, aan de bovenzijde van het systeem;
 • Een drainage laag met zandbed en klinkerbestrating als parkeerdak;
 • Een elastische vloer als sportdak of drainagelaag met substraat en beplanting als begroeid dak, wellicht gecombineerd met PV zonne-energie;
 • De afvoeren, kolken met een sensorgecontroleerde afsluitklep zijn speciaal ontwikkeld om de, door de overheid gewenste, vertragingsnorm van 26 uur regenwater te realiseren;
 • Optioneel: drainagebuis en afvoeren, kolken met sensorgecontroleerde afsluitklep.
Materiaal

Dakbedekking:

 • Bitumineus APP- of SBS-gemodificeerde bitumen dakbaan (Leven op Daken) met EPDM toplaag Resitrix® SKW (vijverpartij, parkeer- en groendaksysteem);
 • APP-gemodificeerde bitumineuze dakbaan met beschermende gietasfaltlaag.

Isolatie:

 • Warm-dak: CG;
 • Betopor C-EPS;
 • Mogelijkheid voor Smartex® signaleringsysteem;
 • Dampremmer en tevens noodlaag: gebitumineerde polyestermat volledig verkleefd.

Vorm en afmeting

Afmetingen
 • Opbouwhoogte (waterbufferend): 40, 80, 110, 150-300 mm;
 • Waterbergings- en infiltratiekrat dikte: 40, 80, 110, 150 mm.

Prestaties

Mechanische eigenschappen

Belastbaar tot 1000 KN/m².

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
 • Waterbuffering: 40- 300 liter/m²;
 • Vertragingsnorm: 26 uur regenwater.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Waterdaken voor platte daken in nieuwbouw, en eventueel met extra voorzieningen in renovatie.

Bruikbaarheid, economisch

Mogelijkheden tot fiscale regeling investeringsaftrek en subsidie Europese kader richtlijn water.

Bruikbaarheid, voorschriften
 • De afvoeren, kolken met een sensorgecontroleerde afsluitklep zijn speciaal ontwikkeld om de, door de overheid gewenste, vertragingsnorm van 26 uur regenwater te realiseren;
 • BDA Praktijkbladen.
Ontwerpdetails
 • Bij het ontwerpen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik op platte daken worden binnen het ‘Leven op Daken stappenplan’ hoge BDA kwaliteitseisen gesteld aan een veilig en duurzaam dakbedekkingssysteem;
 • Bij het toepassen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik op daken wordt vasthouden aan een hoge BDA kwaliteitseisen teneinde het beste resultaat voor een duurzaam gebruiksdak te bereiken;
 • Zowel de dakbedekking als het erop geplaatste (daktuin)systeem moeten in balans -lees hoogwaardige kwaliteit- zijn met elkaar;
 • De consequenties van het niet voldoen aan gestelde minimale Leven op Daken eisen zijn lekkageproblemen of een groen dak, daktuin met een slechte groeiontwikkeling waarbij langdurige juridische processen over de schuldvraag kunnen ontstaan.
Bestektekst

Leven op Daken biedt een bestekservice aan.


Verwerking en montage

De bij Leven op Daken aangesloten dakaannemers, installateurs, hoveniers en producenten houden zich aan de door BDA Dakadvies opgestelde kwaliteitseisen die beschreven zijn in de Leven op Daken praktijkbladen. Alle partners werken samen aan een voortdurende kwaliteitsimpuls en innovatie van daksystemen voor meervoudig ruimtegebruik.


Onderhoud

Leven op Daken sluit beheerscontracten af met de opdrachtgevers van groendaken. Het reinigend -, preventief -, correctief - en renovatieonderhoud kan middels deze contracten voor meerdere jaren geregeld worden:

 • Beheerscontract Plus; volledig pakket inclusief de waterdichting onder jaarlijks contract;
 • Beheerscontract Excellent; volledige pakket voor minimaal 20-50 jaar onder jaarlijks contract.

Kwaliteit en garantie

10 jaar verzekerde garantie conform het Leven op Daken stappenplan.

 
Als een Leven op Daken waterdak in het bestek wordt opgenomen, geeft dat automatisch garantie op:

 • Een aanspreekpunt voor alle disciplines;
 • BDA Dakadvies onafhankelijke rapportage uitvoering;
 • 100% dekking binnen de Verzekering bij calamiteiten t.b.v. van het weghalen en terugplaatsen meervoudig ruimtegebruik.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Leven op Daken uitvoerende partner.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden uitvoerende partner.

Levertijd

In overleg.

Leveringsgebied

Nederland, Belgie, Luxemburg, Nederlandse Antillen

Technische service
Advies en detaillering door Leven op Daken en uitvoerende partner. Leven op Daken maakt bestekken, werkt mee aan Design, Built & Construct en inspecteert bestaande waterdaken voor jaarlijks onderhoud en beheer.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid
 • Een waterdak draagt bij aan duurzaam waterbeheer;
 • Meervoudig ruimtegebruik maakt een gezonde verhouding tussen het milieu en de bebouwde omgeving mogelijk;
 • Vergroting van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving met waterpartijen;
 • Groen en water verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens;
 • Opvangwater wordt gebruikt door de beplanting, waardoor riolen minder worden belast;
 • Waterbuffering van meer dan 100 liter/m²;
 • Waterdaken kunnen ingezet worden voor bluswater;
 • Stedelijk ruimtegebrek omzetten in meervoudig ruimtegebruik door middel van stadsparken in combinatie met waterpartijen op daken van ondergrondse parkeergarages.
Levensduur

Uiteindelijk verwachte levensduur van tenminste 25 jaar.

Referenties

Referentieadressen
 • Walter Bos complex Apeldoorn;
 • Arenaboulevard Amsterdam.

Op de website en App van Leven op Daken worden gerealiseerde en onderhanden projecten gedocumenteerd. Een uitgebreide referentielijst met Leven op Daken projecten in uw omgeving is op aanvraag beschikbaar.
Download de Leven op Daken App voor Android.Van groene naar groen-blauwe daken

Waterdaken Water is van levensbelang voor de mens; een teveel aan water zeker niet.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie