Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Een groen dak en een daktuin zorgen voor een verbetering van de stedelijke biodiversiteit, met een duidelijke milieuverbetering van de stedelijke omgeving. Bovendien is groen goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens. In combinatie met beloopbare paden of terrassen, heesters, vaste planten en een lavendelweide ontstaat een volledige parkinrichting waardoor de bezoeker zich niet realiseert dat de tuin zich op een dak bevindt. Regenwater wordt tijdelijk opgeslagen en gebruikt door de beplanting, waardoor riolen minder worden belast.

Het volledige Leven op Daken systeem bestaat uit isolatie, waterdichting en meervoudig ruimtegebruik in één hand.

Kenmerken

 • Vergroting van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving;
 • Groen verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens;
 • Esthetische en toegevoegde economische waardevermeerdering;
 • Afvangen van fijnstof;
 • Terugdringen Urban Heat Island Effect;
 • CO2-reductie en waterbuffering van minstens 100 liter/m²;
 • Stedelijk ruimtegebrek omzetten in meervoudig ruimtegebruik op daken;
 • Door het beschermend karakter van de daktuin wordt de levensduur van de waterdichte laag verlengd;
 • Al onze systemen worden aangebracht conform het Leven op Daken stappenplan waarbij BDA controleert en rapporteert tijdens de uitvoering van onze partners.

Referentienummers

 • Groen dak
 • LEVEN OP DAKEN
 • (47) Dakafwerkingen
 • 33.00 dakbedekkingen, 33.36 dakbegroeiing, 33.37 dakverhardingen, 33.88 op te nemen onderdelen, dakbedekkingen
 • GroendakGroendaksysteemDaktypen

Samenstelling

Systeemopbouw, materiaal

Opbouw heester- en parktuin:

 • Mogelijkheid beplanting: gazon, vaste planten, struiken en kleine bomen;
 • Substraat: ‘Intensief’ of ‘Gazon’;
 • Beschermlaag systeemfilter SF;
 • Drainage: Floradrain® FD 60 (gevuld met Zincolit), Stabilodrain® SD 30, Protectodrain® PD 250;
 • Beschermmat ISM 50;
 • Bitumineus: APP- of SBS-gemodificeerde wortelwerende bitumen dakbaan (Leven op Daken);
 • EPDM: Resitrix® SKW;
 • Eventueel met Smartex® signaleringsysteem;
 • Isolatie:
 • Dampremmer en tevens noodlaag: gebitumineerde polyestermat volledig verkleefd.

Opbouw Sedumtapijt (Plus):

 • Mogelijkheden beplanting: inzaaien, scheuten, plugplanten of voorgekweekte vegetatiematten;
 • Substraat:
  • Sedumtapijt laagdikte minimaal 60 mm;
  • Sedumtapijt Plus laagdikte minimaal 80 mm;
 • Beschermlaag systeemfilter SF;
 • Drainage: Floradrain® FD 25-E (Sedumtapijt), FD 40-E (Lavendelweide, omgekeerd dak) / Fixodrain® XD 20 (Prefab) / Floraset® FS 50, FS 75 (geen afschot, hellende daken) / Floratherm® WD geïsoleerd), beschermlaag SSM 45;
 • Bitumineus: APP- of SBS-gemodificeerde wortelwerende bitumen dakbaan (Leven op Daken);
 • EPDM: Resitrix® SKW (eventueel met Smartex® signaleringsysteem);
 • Isolatie:
 • Dampremmer/noodlaag: PE-folie (staaldak) of gebitumineerde polyestermat volledig verkleefd.

Opbouw vaste planten:

 • Mogelijkheden beplanting: vaste planten, plantlijst lavendelweide, kruiden, gazon;
 • Substraat: ‘Intensief’ of Substraat ‘Gazon’ met ondersubstraat Zincolit Plus;
 • Laagdikte vanaf 160 mm (Lavendelweide) en 270 mm (vaste planten) Systeemfilter SF;
 • Drainage: Floradrain® FD 40-E, Protectodrain® PD 250, Floradrain® FD 60 (gevuld met Zincolit);
 • Beschermmat SSM 45;
 • Bitumineus: APP- of SBS-gemodificeerde wortelwerende bitumen dakbaan (Leven op Daken);
 • EPDM: Resitrix® SKW;
 • Eventueel met Smartex® signaleringsysteem;
 • Isolatie:
 • Dampremmer en tevens noodlaag: gebitumineerde polyestermat volledig verkleefd.

Opbouw dakmoestuin, Urban Farming

 • Totale opbouwhoogte dakmoestuin afwerking:
  • Intelligent > 200 mm,
  • Kruiden > 250 mm,
  • Traditioneel > 400 mm;
 • Substraat dakmoestuin intensief: laagdikte vanaf 150 mm tot 500 mm;
 • Beschermlaag systeemfilter SF (kruiden, traditioneel);
 • Capillaire mat WM 40 (intelligent);
 • Drainage: Floradrain® FD 60 (gevuld met Zincolit), Floradrain® FD 40-E;
 • Aquatec AT 45 met geïntegreerde bewatering;
 • Beschermmat ISM 50 (FD 60), SSM 45 (FD 40-E);
 • Systeemfilter PV (Aquatec AT 45);
 • Bitumineus: APP- of SBS-gemodificeerde wortelwerende bitumen dakbaan (Leven op Daken);
 • EPDM: Resitrix® SKW;
 • Eventueel met Smartex® signaleringsysteem;
 • Isolatie:
 • Dampremmer en tevens noodlaag: gebitumineerde polyestermat volledig verkleefd.
Elementopbouw

De plantengemeenschap ‘Lavendelweide’ bevat:

 • Bodembedekkende vaste planten;
 • Geurende solitaire vaste planten en half-struiken zoals Tijm, Origanum en Lavendel.

Dakmoestuin, Urban Farming bevat:

 • Ondiep wortelende groente;
 • Kruiden;
 • Diepwortelende groente afhankelijk van opbouwhoogte systeem.
Opties
 • Combinaties met andere functies, zoals voetpaden, terrassen, rijwegen, waterpartijen of speelplaatsen zijn mogelijk;
 • Via partners van Leven op Daken zijn bijenkasten leverbaar.

Vorm en afmeting

Type Opbouwhoogte Gewicht Waterberging
  mm kg l/m²
Sedumtapijt  90 90 24
Sedumtapijt Plus  110 108 32
Lavendelweide 140 160 45
Vaste plantentuin  250 >300 75
Heestertuin 400 >500 115
Parktuin 500 >650 140
Dakmoestuin 150-500 250-650 >100

Prestaties

Productsterkte

De systemen voldoen aan het Bouwbesluit en aan alle betreffende DIN-normen en DDV- en FLL-richtlijnen.
 

Vochtopname

Het toepassen van groendaken, daktuinen leidt tot het een afname van piekafvoeren bij regenval.
 

Capaciteit

Waterberging, zie Vorm en afmeting.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Groen dak voor daken in nieuwbouw, en eventueel met extra voorzieningen in de renovatiesector.

Bruikbaarheid, economisch
 • Esthetische en toegevoegde economische waardevermeerdering object;
 • De daktuin beschermd de waterdichte laag en verlengd daarmee de levensduur;
 • Besparing op koellast vanwege thermische eigenschappen;
 • Geestelijk en lichamelijke voordelen voor de mens.

Bruikbaarheid, voorschriften

BDA Praktijkbladen

Ontwerpdetails
 • Bij het ontwerpen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik op platte daken worden binnen het ‘Leven op Daken stappenplan’ hoge BDA kwaliteitseisen gesteld aan een veilig en duurzaam dakbedekkingssysteem;
 • Bij het toepassen en uitvoeren van meervoudig ruimtegebruik op daken wordt vasthouden aan een hoge BDA kwaliteitseisen teneinde het beste resultaat voor een duurzaam gebruiksdak te bereiken;
 • Zowel de dakbedekking als het erop geplaatste (daktuin)systeem moeten in balans -lees hoogwaardige kwaliteit- zijn met elkaar;
 • De consequenties van het niet voldoen aan gestelde minimale Leven op Daken eisen zijn lekkageproblemen of een groen dak, daktuin met een slechte groeiontwikkeling waarbij langdurige juridische processen over de schuldvraag kunnen ontstaan.
Bestektekst

Leven op Daken biedt een bestekservice aan.

Verwerking en montage

De bij Leven op Daken aangesloten dakaannemers, installateurs, hoveniers en producenten houden zich aan de door BDA Dakadvies opgestelde kwaliteitseisen die beschreven zijn in de Leven op Daken praktijkbladen. Alle partners werken samen aan een voortdurende kwaliteitsimpuls en innovatie van daksystemen voor meervoudig ruimtegebruik.

Onderhoud

Leven op Daken sluit beheerscontracten af met de opdrachtgevers van groendaken. Het reinigend -, preventief -, correctief - en renovatieonderhoud kan middels deze contracten voor meerdere jaren geregeld worden:

 • Beheerscontract Plus; volledig pakket inclusief de waterdichting onder jaarlijks contract;
 • Beheerscontract Excellent; volledige pakket voor minimaal 20-50 jaar onder jaarlijks contract.

Kwaliteit en garantie

10 jaar verzekerde garantie conform het Leven op Daken stappenplan.

 
Als een Leven op Daken groen dak in het bestek wordt opgenomen, geeft dat automatisch garantie op:

 • Een aanspreekpunt voor alle disciplines;
 • BDA Dakadvies onafhankelijke rapportage uitvoering;
 • 100% dekking binnen de Verzekering bij calamiteiten t.b.v. van het weghalen en terugplaatsen meervoudig ruimtegebruik.

Economische factoren

Prijzen

Volgens opgave Leven op Daken uitvoerende partner.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden uitvoerende partner.

Levertijd

In overleg.

Leveringsgebied

Nederland, Belgie, Luxemburg, Nederlandse Antillen

Technische service

Advies en detaillering door Leven op Daken en uitvoerende partner. Leven op Daken maakt bestekken, werkt mee aan Design, Built & Construct en inspecteert bestaande groene daken voor jaarlijks onderhoud en beheer.

Milieu en gezondheid

Duurzaamheid
 • Vergroting van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving;
 • Groen verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens;
 • Regenwater wordt gebruikt door de beplanting, waardoor riolen minder worden belast;
 • Afvangen van fijnstof;
 • Terugdringen Urban Heat Island Effect;
 • CO2-reductie en waterbuffering van minstens 100 liter/m²;
 • Stedelijk ruimtegebrek omzetten in meervoudig ruimtegebruik op daken.

Referenties

Referentieprojecten groen dak:
 • TU Bibliotheek Delft (renovatie intensief);
 • Schiphol Plaza Amsterdam (renovatie extensief);
 • Ministerie Justitie en Binnenlandse zaken (nieuwbouw intensief);
 • Kellebeek College Roosendaal (nieuwbouw gebruiksdak intensief);
 • Zuidpark Amsterdam (Urban Farming dakmoestuin);
 • Centrumplan Terwijde De Meern en centrumplan Kerkdriel (Nieuwbouw parkeren gietasfalt, intensief).

Op de website en App van Leven op Daken worden gerealiseerde en onderhanden projecten gedocumenteerd. Een uitgebreide referentielijst met Leven op Daken projecten in uw omgeving is op aanvraag beschikbaar.
Download de Leven op Daken App voor Android.