Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Kingspan Therma TW50 Spouwplaat is prima toepasbaar in nieuwbouwprojecten. Juist dan hebt u te maken met steeds strenger wordende de BENG en isolatie eisen. Dankzij de hoge isolatiewaarde kunt u de dikte van de normale spouw in stand houden en zijn dure detailaanpassingen overbodig.

Ook bij renovatieprojecten worden de Kingspan Therma TW50 Spouwplaat steeds vaker toegepast. Zeker bij projecten waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Kenmerken

 • Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde 0,022 W/m·K;
 • Ruimtebesparend t.o.v. traditionele isolatiematerialen;
 • Licht van gewicht;
 • Geen detailaanpassingen;
 • Eenvoudig te verwerken;
 • Duurzame isolatiewaarde.

Referentienummers

 • Gevelisolatie
 • THERMA SPOUW
 • (41)K Gevelisolatiesystemen
 • 21.81 isolatie (betonwerk), 22.83 isolatie (metselwerk), 24.81 isolatie (ruwbouwtimmerwerk), 31.82 isolatie (systeembekledingen)
 • Duurzaam gangbaarSpouwisolatieGevelrenovatie

Samenstelling

Systeemopbouw, elementopbouw

Kingspan Therma TW50 Spouwplaat: PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex.

Vorm en afmeting

Vorm, afmeting

De Kingspan Therma TW50 Spouwplaat is standaard verkrijgbaar met sponning rondom in de afmeting 1.200 x 600 mm.
Voor afwijkende afmetingen en randafwerkingen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Kingspan Insulation.

Gewicht

Densiteit PIR minimaal 30 kg/m³.

Prestaties

Mechanische eigenschappen
 • Materiaalsterkte
  Gesloten cellen: minimaal 90 %.
Vuur, explosie
 • Gedrag bij brand:
  Euroklasse (NEN EN 13501-1): Kingspan Therma TW50 Spouwplaat: E (naakt product);
Thermische eigenschappen
 • Geleiding
  Warmtegeleidingscoëfficiënten, warmteweerstanden en U–waarden bij verschillende dikten van voorbeeldconstructies (RC/U), staan in de brochure die u kunt downloaden op de site van Kingspan Insulation.
  De warmtegeleidingsoëfficiënt van Therma op basis van EN 13165 is:
  0,022 W/m·K
 • Temperatuursbestendigheid
  Korte duur: max. +250ºC < 1 uur. Lange duur: -30ºC tot +90ºC.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

De Kingspan Therma™ TW50 Spouwplaat is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren in de woning- en utiliteitsbouw.

Bestektekst

Voor Stabu bestekteksten en standaard referentiebestekken, raadpleeg de Kingspan Insulation B.V. bestekservice.

Verwerking en montage

Transport

De Kingspan Therma spouw isolatieplaten moeten droog worden getransporteerd.

Opslag

De Kingspan Therma spouw isolatieplaten dienen droog, vlak en voldoende ondersteund te worden opgeslagen. Kingspan adviseert om de isolatieplaten vrij van de ondergrond en afgedekt op te slaan met een waterdichte folie of afdekzeil. Plaats geen gewicht op de plaat.

Ondergrond

Voordat de Kingspan Therma spouw isolatieplaten worden aangebracht moet de ondergrond schoon en droog worden gemaakt. De ondergrond dient vlak te zijn, waarbij oneffenheden dienen te worden verwijderd. Indien noodzakelijk de ondergrond vooraf reinigen onder hoge druk.

Luchtspouw

Houd bij het ontwerp van de spouwmuurconstructie rekening met een minimale luchtspouw van 40 mm. Dit is conform de voorschriften van het KNB. In de praktijk is 40 mm luchtspouw door toleranties in de constructiedelen de minimale dikte om metselwerk goed uit te voeren.

Valspecie

Voorkom tijdens en na het metselen dat valspecie een brug kan vormen tussen de Kingspan Therma  Spouwplaat en het buitenblad.

Bevestigers

De Kingspan Therma TW50 Spouwplaat kunt u in combinatie met elk gewenst spouwanker toepassen. Zij adviseren om RVS spouwankers toe te passen. Dit reduceert de koudebruggen en is in de meeste gevallen zelfs verplicht, raadpleeg hiervoor de EN 1996 (ook bekend als Eurocode 6: Design of masonry structures). Het aantal ankers per m2 is afhankelijk van verschillende factoren zoals spouwbreedte, gevelhoogte en windgebied en wordt bepaald op basis van een berekening of door opgave van de constructeur (ankers gelijkmatig verdeeld over de isolatieplaten). Voor passtukken geldt een minimum van 2 bevestigers per plaat, gelijkmatig verdeeld over het passtuk.

Verwerking

De Kingspan Therma spouw isolatieplaten dienen volgens de algemene uitvoeringsregels te worden verwerkt, zoals vermeld in bijbehorend KOMO certificaat. Deze vindt u op de website: www.kingspaninsulation.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Technical Service Department. U kunt de technische service bereiken op het gratis nummer 0800 25 25 252 of via techline@kingspaninsulation.nl.

Werkonderbreking

Tijdens werkonderbrekingen dient de aangebrachte isolatielaag tegen weersinvloeden beschermd te worden. Het afdekken met bijvoorbeeld een afdekzeil of een folie is in de regel voldoende. De open stand tijd mag maximaal 4 weken bedragen.

Verwerkingstijd

Eenvoudig en snel te verwerken.

Veiligheid

Alle Kingspan Insulation B.V. producten zijn chemisch onschadelijk en veilig in gebruik. De MSDS van de Kingspan PIR isolatie vindt u hier.

Kwaliteit en garantie

Alle producten in het Kingspan Therma spouw assortiment worden geproduceerd onder de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en zijn voorzien van CE–markering.

Kwaliteit, milieu en veiligheid staan hoog in het vaandel bij Kingspan Insulation. De productielocaties in Tiel en Winterswijk beschikken dan ook beiden over zowel ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (arbo). De vestigingen en processen worden regelmatig door externe partijen gecontroleerd, zodat de algehele kwaliteit in de breedste zin van het woord geborgd blijft.

 • Toegevoegde waarde
  Kingspan Insulation levert niet alleen kwalitatief hoogwaardig isolatiemateriaal, maar heeft meer te bieden. Zo betekent het feit dat de productiefaciliteiten ISO 14001 gecertificeerd zijn, dat het voor de bouw makkelijker wordt om hogere scores te behalen binnen de BREEAM en LEED certificering. In beide methodes om gebouwen te beoordelen op hun duurzaamheid, worden punten toegekend aan materialen waarvan kan worden aangetoond dat ze een duurzame oorsprong hebben. Een manier om als fabrikant die duurzame oorsprong aan te tonen, is door ISO 14001 certificering te behalen op haar productie en processen.
 • ISO 9001
  De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Een belangrijke factor hierbij is de klanttevredenheid, waarbij moet worden voldaan aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product. Het behalen van het certificaat toont aan dat Kingspan Insulation voldoet aan de eisen van deze standaard.
 • ISO 14001
  ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement en is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 norm kunnen milieurisico's worden beheerst en verminderd. De milieurisico analyse is het belangrijkste onderdeel van deze norm. Met het behalen van het certificaat toont Kingspan Insulation aan te beschikken over een milieuplan en de milieurisico's te beheersen.
 • OHSAS 18001
  De OHSAS 18001 is een internationale norm voor veiligheidsmanagement, die de vereisten weergeeft die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De opzet is gelijk aan ISO 9001 en ISO 18001. Het certificaat geeft aan dat Kingspan Insulation de arbeidsrisico's effectief beheerst en het systeem stelt Kingspan in staat om continu te verbeteren.

Economische factoren

Leveringsgebied

Verkrijgbaar bij isolatiegroothandelaren en geselecteerde plaat-, bouw-, en dakmaterialenleveranciers in Nederland, België en Luxemburg.

Verpakking

De Kingspan Therma producten worden geleverd in pakken voorzien van krimpfolie.

Technische service
 • Complete dienstverlening
  De technical service is de technisch dienstverlenende kracht achter Kingspan Insulation B.V. isolatiemateriaal. Zij zijn er om u de beste service op het gebied van isoleren te geven. De toegevoegde waarde van de technical service afdeling ligt dan ook in de complete dienstverlening.
 • Van RC-waarde berekening tot afschotplan
  U kunt met al uw vragen over isolatie terecht bij de technical service. De consultants zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar om antwoord te geven op uw vragen over energielabels, RC-waarde berekeningen, condensatieberekeningen, afschotplannen of bestekteksten. Komt u er niet uit met uw detailtekeningen? Ook dan kunt u bij Kingspan Insulation B.V. terecht.
 • Kingspan Insulation B.V. spreekt uw taal
  Of u nu architect, verwerker, handelaar of consument bent; de technische service spreekt uw taal en begrijpt uw wensen. Daarnaast komen zij graag op locatie om te praten over de producten, om presentaties te geven of om te helpen bij de verwerking. Dit doen zij al meer dan dertig jaar. En met plezier!
 • U kunt bij Kingspan Insulation B.V. terecht voor:
  • productadviezen;
  • verwerkingsadviezen;
  • R- en U-waardeberekeningen;
  • condensatie risico-analyse;
  • technische productinformatie;
  • informatie over bouwregelgeving;
  • bestekadvies;
  • afschotplannen;
  • informatie over berekende Psi-waarde.
 • Bereikbaarheid
  U kunt de technische service bereiken op het gratis nummer 0800 25 25 252 of via techline@kingspaninsulation.nl.

Milieu en gezondheid

Diverse Kooltherm en Therma producten  hebben het DUBO-keurmerk. Alleen de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing krijgen dit keurmerk. Het wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en geeft aan in hoeverre een product het milieu aantast. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de gehele product levenscyclus. Zowel de grondstoffen als het productieproces van Kingspan Insulation zijn milieuvriendelijk. Bovendien bespaart u de meeste energie met de isolatieplaten. Dit omdat de platen de hoogste isolatiewaarde hebben. Het keurmerk geeft aan dat deze isolatieplaten een goede tot zeer goede keuze zijn.

Kingspan Insulation B.V. heeft het DUBO-keurmerk op de volgende producten:

 • Kooltherm K3 Vloerplaat;
 • Kooltherm K12 Frameplaat;
 • Therma TR26 FM Platdak Plaat;
 • Therma TR27 FM Platdak Plaat;
 • Therma TT46 FM Afschot Dakplaat;
 • Therma TT47 FM Afschot Dakplaat.

Referenties

Referentieadressen

Er is een selectie van projecten waarin verschillende Kingspan producten zijn toegepast te vinden op de website van Kingspan Insulation.