Meer weten over dit product?

Download documentatie of vraag informatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Offerte aanvragen

Omschrijving

60 minuten brandwerend plafond, waarvan de vloer-/plafondconstructie voorzien is van Siniat 2x12,5 mm Novlam of 15 mm Prégyfeu-A1 gips(karton)platen. De complete constructie is hier 60 minuten brandwerend.

Kenmerken

 • Strak en vlak plafond;
 • Novlam is extra brandwerend;
 • Prégyfeu-A1 is 100 % onbrandbaar;
 • Te verwerken als een gewone gipskartonplaat;
 • Installaties zijn boven het plafond weg te werken.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw

Siniat 60 minuten brandwerende plafonds kunnen op vier manieren worden uitgevoerd:

 • 60 minuten brandwerend plafond direct bevestigd tegen een houten balklaag;
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op enkele laag NPP60 profiel;
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op dubbele NPP60 profielen;
 • 60 minuten brandwerend plafond gemonteerd op Chicago Metallics Gypfix systeem;
Materiaal
 • Gipskartonplaten Novlam zijn gipskartonplaten met glasvezel versterkte gipskern in overeenstemming met NEN-EN 520, met verhoogde brandwerendheid;
 • Gipsplaten Prégyfeu-A1 zijn gipsplaten met glasvezel versterkte gipskern. Het plaatoppervlak is voorzien van een licht gestructureerde glasvezelmat.
Fabricagemethode

Industrieel vervaardigd.

Oppervlaktebehandeling
 • Voordat Novlam gipskartonplaten en Prégyfeu-A1 gipsplaten worden voorzien van een schilderwerk of behang moet het oppervlak worden voorbehandeld met een gronderings- of voorstrijkmiddel. Hierdoor wordt de zuigende werking van het oppervlak tegengegaan, het bevordert de kwaliteit van de laatste afwerklaag;
 • Wanneer afwerkingklasse A wordt geëist, is de aanbeveling om de Prégyfeu-A1 te voorzien van een skimlaag die het gehele constructieoppervlak dekt.
Toebehoren
 • Prégyfeu-A1 schroeven, speciale trompetkop met naaldpunt;
 • Novlam, standaard gipskartonplaat schroeven met trompetkop.

Vorm en afmeting

Vorm

Vlakke rechthoekige platen.

Afmetingen

Gipskartonplaten Novlam AK:

 • Standaard breedte: 1.200 mm;
 • Standaard lengte: 2.600, 2.800 en 3.000 mm;
 • Standaard dikte Novlam: 15 mm.

Gipskartonplaten Novlam 4-AK:

 • Standaard breedte: 1.200 mm;
 • Standaard lengte: 2.600;
 • Standaard dikte Novlam: 15 mm.

Gipsplaten Pregyfeu-A1 AK en VK:

 • Standaard breedte: 1.200 mm;
 • Standaard lengte: 2.500 en 3.000 mm;
 • Standaard dikte: 12,5 - 15 - 20 - 25 mm.

Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk.

Gewicht

Gipskartonplaten Novlam: ca. 10,0 kg/m².
Dichtheid: ca. 800 kg/m³.

Gipsplaten Pregyfeu-A1: ca. 11,5 kg/m² (bij 12,5 mm dik).
Dichtheid: ca. 950 kg/m³.

Prestaties

Vuur, explosie
 • Brandvoortplanting:
  • Gipskartonplaten Novlam: A2, s1, d0;
  • Gipsplaten Pregyfeu-A1: onbrandbaar EN 13501-1; A1, s1, d0.
 • Gedrag bij brand:
  • Bij verhitting vindt er een chemische verandering in het gips van de plaat plaats;
  • Het chemisch gebonden kristalwater, ca. 21%, verdampt. Zolang deze verdamping plaatsvindt, wordt er energie aan het vuur onttrokken, waardoor de temperatuur van de plaat constant blijft. Pas wanneer al het kristalwater is verdampt, zal de temperatuur in de plaat verder stijgen, waardoor de plaat zijn samenhang zal verliezen. Tijdens de verdamping ontstaan kleine krimpscheurtjes in de plaat. Door de toevoeging van glasvezels blijft de plaat langer bij elkaar, De plaat zal langer op zijn plaats blijven en beschermt dan ook nog beter tegen brand dan een gewone gipskartonplaat al doet. Ook nadat het water is verdampt.
 • Voor de brandwerendheid van de plafondconstructie is het van belang dat de temperatuur van de draagconstructie gedurende 60 minuten niet boven de kritieke temperatuur mag komen. Doordat het gips energie uit het vuur onttrekt, zal het gips de draagconstructie gedurende een bepaalde periode, 60 minuten beschermen.
Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen

Bestandheid : de gips(karton)platen worden niet door normaal voorkomende luchtvochtigheid beïnvloed. Ze dienen niet te worden toegepast waar een constante luchtvochtigheid van meer dan 85% RV voorkomt.

Thermische eigenschappen

Bestandheid: de gips(karton)platen mogen niet aan constante temperaturen van boven de 45ºC worden blootgesteld, de sterkte van de platen zal daardoor worden beïnvloed.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Siniat 60 minuten brandwerende plafonds zijn toepasbaar in woningbouw, vooral bij renovaties.

Ontwerpdetails
 • Details van constructies met Novlam gipskartonplaten en Pregyfeu-A1 gipsplaten van Siniat BV zijn beschikbaar op www.siniat.com.
 • Download Siniat BIM-objecten van de website BIMobject.com.

Verwerking en montage

Transport, opslag

De gipskartonplaten worden bij voorkeur, slechts op het werk gebracht als het gebouw wind- en waterdicht is en nadat alle "natte werkzaamheden" (metselwerk, dekvloer, bepleistering) zijn beëindigd en kort voor de montage van de wanden plaatsvindt. De gipskartonplaten moeten droog en voldoende ondersteund worden vervoerd. Losse platen moeten op hun kant worden vervoerd. Bij opslag dienen de gipskartonplaten droog en voldoende ondersteund te worden bewaard, ondersteund op een regelmatige afstand om doorbuiging van de platen te voorkomen.

Voorbereiding

De onderconstructie voor Siniat 60 minuten brandwerende plafonds kan op drie manieren worden uitgevoerd:

 • 60 minuten brandwerend plafond direct bevestigd tegen een houten balklaag:
  • Directophanger NPP-03: De NPP-03 wordt direct gemonteerd tegen de houten balkaag, eventueel zijn er wiggen nodig om de directophangers in één lijn te krijgen. Het systeem is geschikt voor vloeren met balken die maximaal een h.o.h. afstand hebben van 750 mm.
  • NPP60 plaatdragend profiel: Aan de directophangers worden NPP60 plaatdragende profielen vast geklikt.
  • De h.o.h. afstand van de NPP60 profielen is afhankelijk de richting van de gipskartonplaten ten opzichte van de NPP60 profielen: haaks op profiel 500 mm, evenwijdig aan profiel 400 mm.
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op enkele laag NPP60 profiel:
  • Ophangdraad met hangers: Het ophangdraad en de hangers worden op de gewenste hoogte opgehangen en deugdelijk bevestigd aan de vloerconstructie. Deze hangers worden in een raster van 800mm opgehangen.
  • Aan de hangers worden NPP60 plaatdragende profielen aangebracht.
  • De h.o.h. afstand van de NPP60 profielen is afhankelijk de richting van de gipskartonplaten ten opzichte van de NPP60 profielen: haaks op profiel 500 mm, evenwijdig aan profiel 400 mm.
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op dubbele NPP60 profielen:
  • Ophangdraad met hangers: Het ophangdraad en de hangers worden op de gewenste hoogte opgehangen en deugdelijk bevestigd aan de vloerconstructie. Deze hangers worden in een raster van 750x800mm opgehangen.
  • NPP60 basisprofiel: Wanneer de hangers op de gewenste hoogte hangen worden de NPP60 basisprofielen aangebracht. Deze NPP60 profielen hangen h.o.h. 750 mm.
  • NPP60 plaatdragend profiel met snelverbinder: Onder de basis profielen worden de NPP60 plaatdragende profielen aangebracht, deze zijn met de snelverbinders bevestigd aan de NPP60 basisprofielen. De h.o.h. afstand van de nieuwe laag NPP60 profielen is afhankelijk de richting van de gipskartonplaten ten opzichte van de NPP60 profielen: haaks op profiel 500 mm, evenwijdig aan profiel 400 mm.
  • De AK Voegen tussen gipskartonplaten onderling, worden afgewerkt met een wapeningstape, voegmateriaal en finisher. 
Verwerking

Montage: Voor het algemene verwerkingsvoorschrift voor Novlam gipskartonplaten en Pregyfeu-A1 gipsplaten in 60 minuten brandwerende plafonds zie www.olga-siniat.nl:

 • 60 minuten brandwerend plafond direct bevestigd tegen een houten balklaag;
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op enkele laag NPP60 profiel;
 • 60 minuten brandwerend verlaagd plafond op dubbele NPP60 profielen.

Afvoegen:

 • Voegen tussen de gipskartonplaten en de omringende constructie gevuld met een gipshoudende voegenvuller.
 • De HRAK Voegen tussen gipskartonplaten onderling, worden afgewerkt met een wapeningstape (afhankelijk van soort voegmateriaal), voegmateriaal en finisher.
 • De kopse kanten van de 2 x 15 mm Novlam dienen te worden voorzien van een FK en daarna afgevoegd met Planfix Fresh.
 • Voegen tussen de Pregyfeu-A1 platen en de omringende constructie gevuld met een gipshoudende voegenvuller.
 • De AK Voegen tussen Pregyfeu-A1 platen onderling, worden afgewerkt met een wapeningstape, voegmateriaal en finisher.

Zie ook de publicatie Afvoegen.

Bewerkbaarheid
 • Novlam van Siniat B.V. langs een rechte lat aan de voorzijde in te snijden met een universeelmes. Na het insnijden dient de gipskern gebroken te worden. Als de gipskern is gebroken dient alleen het karton aan de achterzijde doorgesneden te worden;
 • Pregyfeu-A1 van Siniat B.V. langs een rechte lat aan de voorzijde in te snijden met een universeelmes. Na het insnijden dient de gipskern gebroken te worden. Als de gipskern is gebroken dient alleen het vlies aan de achterzijde doorgesneden te worden;
 • Wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de kanten van de plaat, wordt geadviseerd de plaat op de gewenste afmeting te zagen, zie ook de publicatie Op maat snijden en bewerking.

Onderhoud

Onderhoud

Gipskartonplaten Novlam en Pregyfeu-A1 van Siniat B.V. zijn onderhoudsvrij.

Reparatie

Een beschadigde gipskartonplaat Novlam en Pregyfeu-A1 van Siniat B.V. kan worden gerepareerd met een nieuw stuk plaat, Siniat platenlijm, plamuur, voegenvuller en tape. Afwerken met verf en behang.

Kwaliteit en garantie

 • Siniat voldoet aan ISO9001 en ISO14001 (als eerste in de gipsbranche verkregen).
 • Gipskartonplaten van Siniat B.V. zijn voorzien van KOMO-productcertificaat en CE-markering.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag beschikbaar.

Leveringsvoorwaarden

Volgens opgave Siniat B.V.

Levering

Op aanvraag beschikbaar.

Leveringsgebied

Europa.

Technische service

Siniat Technische Service Desk: Tel. 0596-649333 of www.olga-siniat.nl voor adviezen en projectbegeleiding.

Milieu en gezondheid

Milieuzorg vormt een geïntegreerd onderdeel van het totale ondernemingsbeleid. Dit wordt gewaarborgd ISO 14001 (milieu, als eerste in de branche verkregen in mei 1998). Siniat B.V. heeft een eigen recyclingunit waar gipsreststoffen van de bouw en uit eigen productie worden gerecycled.

Daarnaast neemt Siniat B.V. haar verantwoording wanneer het gaat om afval dat in Nederland in toenemende mate vrijkomt bij sloopprojecten. Dit afval wordt gerecycled door Gips Recycling Nederland BV en door Siniat B.V. opnieuw ingezet in het productieproces. Uniek is dat Siniat het regenwater dat op het terrein valt, opvangt en toepast in het proces. Daarbij wordt het overtollige proceswater ook weer hergebruikt. Dit levert een besparing op het gebruik van vers leidingwater van 30% op, wat neerkomt op 40.000 m³ per jaar!

 • Grondstoffen: de Siniat gipskartonplaat bestaat uit rookgasontzwavelinggips, gerecycled karton en enkele additieven.
 • Hinder en energieverbruik: de productie van de platen vormt een matige belasting voor de omgeving. De totale hoeveelheid energie voor de productie van de platen is 43,5 MJ/m².
 • Hergebruik en levensduur: de reststoffen van de productie worden voor 100% hergebruikt. Gips dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiviteiten kan worden ingezameld door Gips Recycling Nederland BV en volledig worden gerecycled. De technische levensduur van de Siniat gipskartonplaat wordt geschat op 40 jaar. De gipskartonplaten zijn onderhoudsvrij.
 • Omgang met primaire energie: de warmte-intensieve processen zijn voorzien van een warmteterugwininstallatie om het gebruik van primaire energie te verminderen. Warme afzuiglucht verwarmt de voor het verbrandingsproces benodigde verse lucht in een lucht-lucht- en een lucht-water-warmtewisselaar. Tegelijk wordt ook de gehele fabriek op deze manier van warm water en verwarming voorzien.
 • Waterbescherming: alle vloeibare hulpstoffen worden in gecontroleerde containers bewaard, die bovendien in uit voorzorg gebouwde opvangkuipen staan. Zo kan worden gegarandeerd dat alleen het juiste afvalwater wordt afgevoerd. Bovendien doorloopt alle afvalwater de zuiveringsinstallaties, voordat het weer aan de natuurlijke waterkringloop wordt toegevoegd.
 • Zuiverheid van de lucht: alle betreffende installaties voldoen aan de strenge wettelijke eisen. Moderne buidelfilterinstallaties garanderen een geringe stofuitstoot van de afzuiglucht in de fabriek.

Referenties

Referentieadressen

Gipskartonplaten Novlam en gipsplaten Pregyfeu-A1 van Siniat B.V. zijn in vele grote en kleine projecten verwerkt, onder meer in:

 • Gezondheidszorg;
 • Kantoorgebouw;
 • Onderwijs;
 • Woningbouw;
 • Renovatie;
 • Hotels;
 • Overig.


Meer referentieadressen volgens opgave Siniat B.V.