Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Speciaal voor kleine rondingen met een minimale straal van 300 mm beschikt Siniat over Buiggips. Buiggips is een zeer flexibele 6,25 mm dunne glasvezelversterkte gipskartonplaat. Rondingen kunnen eenvoudig tegen het staalskelet worden gebogen en geschroefd. Bij een zeer kleine straal moet de gipskartonplaat bevochtigd worden of op een mal worden voorgebogen. De platen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden verwerkt. Door de maat van 6,25 mm kunnen de rondingen eenvoudig worden aangesloten op vlakke wanden en plafonds opgebouwd uit 12,5 mm gipskartonplaat.

Kenmerken

 • Vezelversterkte 6,25 mm dunne gipskartonplaat;
 • Ronde wanden eenvoudig te verwezenlijken;
 • Fraai esthetisch uiterlijk;
 • Aan te sluiten op vlakke wanden, uit 12,5 mm gipskartonplaat door veelvoud van 6,25 mm.

Referentienummers

 • Gipskartonplaten
 • BUIGGIPS
 • Rf7 Platen op gipsbasis
 • 24.41 beschietingen (ruwbouwtimmerwerk), 31.40 samengestelde bekledingen, 44.41 in het werk af te werken systeemwanden
 • Gebogen gipskartonplatenGebogen gipsplaten

Samenstelling

Systeemopbouw

De 6,25 mm Buiggips kan zowel als plafond als wandbeplating worden toegepast:

 • Er kan met een straal van minimaal 300 mm worden gewerkt. Bestaat de behoefte aan een kleinere straal, dan dient contact met Siniat te worden opgenomen.
 • Bij een grotere straal kunnen de platen direct tegen het staalskelet aan worden gebogen. Bij een relatief kleine straal moet de plaat op een mal worden voorgebogen.
 • Een vochtige plaat laat zich gemakkelijker buigen dan een droge plaat. Na het opdrogen behouden ze de nieuwe vorm. Het is eenvoudiger de platen in breedterichting dan in langsrichting te buigen. In het bijzonder bij een kleinere straal is de verticale platenmontage daarom aan te bevelen. Bij een kleinere straal kan het moeilijk zijn de verticale naad van de gebogen stukken gelijk te krijgen, wanneer de platen niet over een mal worden voorgebogen. Horizontale platenmontage maakt het plamuren van de voeg gemakkelijker, de horizontale montage is het meest geschikt voor de grotere straal.

Voor mogelijkheden buigen en monteren van de gipskartonplaten zie: Ronde wanden met Siniat gipskartonplaat

Materiaal

Vezelversterkte gipskartonplaten met een dikte van 6,25 mm.

Fabricagemethode

Industrieel vervaardigd.

Oppervlaktebehandeling

Voordat gipskartonplaten worden voorzien van een schilderwerk of behang moet het oppervlak worden voorbehandeld met een gronderings- of voorstrijkmiddel. Hierdoor wordt de zuigende werking van het oppervlak tegengegaan, het bevorderd de kwaliteit van de laatste afwerklaag. Wanneer de gipskartonplaat dient te worden gestukadoord is het noodzakelijk een primer aan te brengen volgens opgave producent van het stucmateriaal.

Hulpstukken

Indien de platen in een kleine straal gebogen dienen te worden, dient men de gipskartonplaat vochtig te maken aan de holle zijde en te buigen over een mal.

Vorm en afmeting

Vorm

Rechthoekige plaat voorzien van AK kanten.

Afmetingen
 • Standaard afmeting 6,25 x 1.200 x 3.000 mm.
 • Speciale afmetingen op aanvraag mogelijk.

Prestaties

Vuur, explosie

Brandvoortplanting: B;s1;d0.

Toepassing

Bruikbaarheid, functioneel

Ronde wanden en plafonds van gebogen gipskartonplaat zijn toepasbaar in woning- en utiliteitsbouw, bij nieuwbouw en renovatie.

Ontwerpdetails

Download de Siniat Revit plug-in om de Siniat BIM-objecten gelijk toe te kunnen passen.

Verwerking en montage

Transport, opslag

De gipskartonplaten worden bij voorkeur, slechts op het werk gebracht als het gebouw wind- en waterdicht is en nadat alle "natte werkzaamheden" (metselwerk, dekvloer, bepleistering) zijn beëindigd en kort voor de montage van de wanden plaatsvindt. De gipskartonplaten moeten droog en voldoende ondersteund worden vervoerd. Losse platen moeten op hun kant worden vervoerd. Bij opslag dienen de gipskartonplaten droog en voldoende ondersteund te worden bewaard, ondersteund op een regelmatige afstand om doorbuiging van de platen te voorkomen.

Voorbereiding

Indien de platen in een zeer kleine straal gebogen dienen te worden, dient men de gipskartonplaat vochtig te maken aan de holle zijde en te buigen over een mal.

Verwerking

Voor het algemene verwerkingsvoorschrift voor gebogen gipskartonplaten, zie de publicaties:

Bewerkbaarheid
 • Gipskartonplaten van Siniat B.V. langs een rechte lat aan de voorzijde in te snijden met een Stanleymes. Na het insnijden dient de gipskern gebroken te worden. Als de gipskern is gebroken dient alleen het karton aan de achterzijde doorgesneden te worden.
 • Wanneer er hoge eisen gesteld worden aan de kanten van de plaat, adviseren wij de plaat op de gewenste afmeting te zagen, zie de publicatie Op maat snijden en bewerking

Onderhoud

Onderhoud

Gipskartonplaten van Siniat B.V. zijn onderhoudsvrij.

Reparatie

Een beschadigde gipskartonplaat van Siniat B.V. kan worden gerepareerd met een nieuw stuk plaat, Siniat-platenlijm, plamuur, voegenvuller en tape. Afwerken met verf en behang.

Kwaliteit en garantie

 • Siniat voldoet aan ISO9001 en ISO14001 (als eerste in de gipsbranche verkregen).
 • Gipskartonplaten van Siniat B.V. zijn voorzien van KOMO-productcertificaat en CE-markering.

Economische factoren

Prijzen

Op aanvraag beschikbaar.

Leveringsvoorwaarden

Volgens opgave Siniat B.V.

Levering

Volgens opgave Siniat B.V.

Leveringsgebied

Europa.

Technische service

Siniat Technische Service Desk: Tel. 0596-649333 of www.siniat.nl  voor adviezen en projectbegeleiding.

Milieu en gezondheid

Milieuzorg vormt een geïntegreerd onderdeel van het totale ondernemingsbeleid. Dit wordt gewaarborgd ISO 14001 (milieu, als eerste in de branche verkregen in mei 1998). Siniat B.V. heeft een eigen recyclingunit waar gipsreststoffen van de bouw en uit eigen productie worden gerecycled.

 
Daarnaast neemt Siniat B.V. haar verantwoording wanneer het gaat om afval dat in Nederland in toenemende mate vrijkomt bij sloopprojecten. Dit afval wordt gerecycled door Gips Recycling Nederland BV en door Siniat B.V. opnieuw ingezet in het productieproces. Uniek is dat Siniat het regenwater dat op het terrein valt, opvangt en toepast in het proces. Daarbij wordt het overtollige proceswater ook weer hergebruikt. Dit levert een besparing op het gebruik van vers leidingwater van 30% op, wat neerkomt op 40.000 m³ per jaar!

 • Grondstoffen
  De Siniat gipskartonplaat bestaat uit rookgasontzwavelinggips, gerecycled karton en enkele additieven.
 • Hinder en energieverbruik
  De productie van de platen vormt een matige belasting voor de omgeving. De totale hoeveelheid energie voor de productie van de platen is 43,5 MJ/m².
 • Hergebruik en levensduur
  De reststoffen van de productie worden voor 100% hergebruikt. Gips dat vrijkomt bij bouw- en sloopactiviteiten kan worden ingezameld door Gips Recycling Nederland BV en volledig worden gerecycled.
  De technische levensduur van de Siniat gipskartonplaat wordt geschat op 40 jaar. De gipskartonplaten zijn onderhoudsvrij.
 • Omgang met primaire energie
  De warmte-intensieve processen zijn voorzien van een warmteterugwininstallatie om het gebruik van primaire energie te verminderen. Warme afzuiglucht verwarmt de voor het verbrandingsproces benodigde verse lucht in een lucht-lucht- en een lucht-water-warmtewisselaar. Tegelijk wordt ook de gehele fabriek op deze manier van warm water en verwarming voorzien.
 • Waterbescherming
  Alle vloeibare hulpstoffen worden in gecontroleerde containers bewaard, die bovendien in uit voorzorg gebouwde opvangkuipen staan. Zo kan worden gegarandeerd dat alleen het juiste afvalwater wordt afgevoerd. Bovendien doorloopt alle afvalwater de zuiveringsinstallaties, voordat het weer aan de natuurlijke waterkringloop wordt toegevoegd.
 • Zuiverheid van de lucht
  Alle betreffende installaties voldoen aan de strenge wettelijke eisen. Moderne buidelfilterinstallaties garanderen een geringe stofuitstoot van de afzuiglucht in de fabriek.

Referenties

Referentieadressen

Gipskartonplaten van Siniat B.V. zijn in vele grote en kleine projecten verwerkt, onder meer in:

 • Gezondheidszorg;
 • Kantoorgebouw;
 • Onderwijs;
 • Woningbouw;
 • Renovatie;
 • Hotels;
 • Overig.

Meer referentieadressen volgens opgave Siniat B.V.