Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

Renovatie en modernisering.

Bij renovatie of modernisering van een liftinstallatie biedt de servicedienst van Lakeman Liften een volledige oplossing: het LML-RENOPAC-concept. Dit concept houdt in dat Lakeman Liften u een kosteloze inventarisatie aanbiedt van de bestaande liftinstallatie. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de huidige wet- en regelgeving, de Arbowet, mogelijke energiebesparingen, de tien Europese aanbevelingen en de geboden voor toegang. Hierna stellen we, in overleg met u, een plan van aanpak op. Met als einddoel een modulaire en systematische renovatie-opzet om de liftinstallatie te upgraden, zodat deze weer aan de huidige normen en regelgeving gaat voldoen. Natuurlijk zorgt Lakeman Liften dan ook direct voor het onderhouds- en storingsarm functioneren van de liftinstallatie. Daarbij maken ze gebruik van materialen die vrij in de markt verkrijgbaar zijn en zonder servicetool zijn te programmeren (zogenaamde open besturingen). Op de onderdelen van een uitgevoerde modernisering of renovatie geeft Lakeman Liften, afhankelijk van de afgesloten serviceovereenkomst, weer twee of zelfs vijf jaar garantie. Omdat Lakeman Liften over eigen engineering en productiefaciliteiten beschikt, is ook de servicedienst in staat om maatwerk te leveren. Dit geldt voor bestaande situaties en voor het verzorgen van aangepaste oplossingen. Belangrijk bij een renovatieplan is een kosten-/batenanalyse. Doelstelling is een zo hoog mogelijk rendement, tegen acceptabele renovatiekosten en (na de renovatie) zo laag mogelijke exploitatiekosten. Als u behoefte heeft aan modernisering of renovatie, zal daarom altijd worden gekeken of een totale vervanging van de liftinstallatie ten opzichte van deelrenovaties een betere optie kan zijn. Soms is het namelijk kostentechnisch beter om helemaal opnieuw te beginnen.

Kenmerken

Een modernisering of renovatie uitgevoerd door Lakeman Liften biedt u de volgende voordelen:
 • Kosteloze inventarisatie.
 • Een klantgericht advies en een aanbieding met een gedegen plan van aanpak.
 • Toepassing van vrij in de handel verkrijgbare materialen.
 • Een open besturing zonder servicestool te programmeren.
 • Maatwerk oplossingen door eigen engineering en productiefaciliteiten.
 • Lage exploitatiekosten.
 • Storingsarm functioneren.
 • 2 tot 5 jaar garantie op vervangen onderdelen.

Referentienummers