Duurzaamheid HERTALAN® EPDM dakbedekking beloond met Cradle-to-Cradle™ certificaat

Het is een mooie periode voor de duurzame EPDM-dakbedekkingen van Carlisle Construction Materials. Recentelijk kreeg de onderneming de Rethink Award 2023 voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. En nu kan CCM officieel bekend maken dat het is beloond met het Cradle-to-Cradle™ Certificaat Bronze voor haar HERTALAN® EPDM. 

Wat als we gebouwen zouden kunnen ontwerpen en bouwen, die niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook gunstig voor de menselijke gezondheid en welzijn? Wat als we gebouwen zouden kunnen creëren die niet alleen efficiënt en duurzaam zijn, maar ook aanpasbaar en regeneratief? Wat als we de bouwsector zouden kunnen transformeren van een lineair model naar een circulair model? 
Dit zijn enkele van de vragen die ons en het Cradle-to-Cradle (C2C) -concept inspireren. C2C is gebaseerd op het principe dat alles een hulpbron is voor iets anders. C2C daagt ons uit om de manier waarop we materialen ontwerpen, produceren, gebruiken en weggooien te heroverwegen, en om een positieve impact te creëren voor mens en planeet.

Cradle-to-Cradle™ Bronze voor HERTALAN® EPDM

HERTALAN® is in deze de naamgever voor alle homogene EPDM merken die ingezet worden in de B+U bouw. Hieronder vallen dus tevens ECOLAN® voor de vijvers en STRUCTASEAL® als merk voor de algemene bouwmaterialenhandel. Het krijgen van dit certificaat is geen sinecure en geeft dus aan dat CCM nog meer de focus heeft op haar duurzame positionering. Het afdichten van daken met de EPDM-membranen van CCM hebben een bewezen status; extreem lage milieukosten, een technische lange overstijgende levensduur en met de Carlisle Inductietechniek het meest circulaire afdichtingssysteem van (meer dan 200.000 m²) in Nederland. 

De Carlisle Inductietechniek zorgt ervoor dat membranen na einde technische levensduur weer losmaakbaar zijn. In bepaalde gevallen is er nu een terugneemgarantie en kunnen opdrachtgevers een aanzienlijke fiscale besparing ontvangen (tot 12%) via de Mia/Vamil regelingen. 

Waarom is het C2C-certificaat belangrijk voor de bouwsector?

De bouwsector is een van de grootste verbruikers van hulpbronnen en energie ter wereld. Het is ook een van de belangrijkste veroorzakers van de uitstoot van broeikasgassen, de productie van afval en de aantasting van het milieu. Door de C2C-principes toe te passen op het ontwerp en de constructie van gebouwen, kunnen we gebouwen creëren die niet alleen duurzamer zijn, maar ook veerkrachtiger, meer aanpasbaar en innovatiever.

Hebben wij uw interesse gewekt? Klik dan hier voor duiding en informatie... 
 Kan de eerste alinea dik gedrukt worden in het online bericht? Dan kan de tekst eronder als algemene uitleg gelden
 www.nbd-online.nl/nieuws/193694-CARLISLER-BV-ontvangt-prestigieuze-Rethink-Award-2023 kunnen jullie die link kleiner maken en zo bijvoegen als doorlink naar artikel op NBD site ?

« Nieuws overzicht