Onderzoek W/E adviseurs wijst uit:

Milieu-impact van Thermoskussens veel minder dan gangbare materialen

Dat vloerisolatie helpt bij het verlagen van de energierekening en het verhogen van het wooncomfort, is voor iedereen wel duidelijk. Maar met welke materialen dit wordt gedaan, staat voor iedereen vrij. Zolang de normen van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) maar worden gehaald. Omdat deze norm steeds verder daalt – sinds vorig jaar juli 0,8 – loont het om ook bij vloerisolatiematerialen te kijken naar zo min mogelijk milieubelasting. Uit een rapport van W/E Adviseurs uit Eindhoven in opdracht van TONZON blijkt dat TONZON Vloerisolatie ruim onder de norm zit, zeker ten opzichte van gangbare isolatiematerialen.

MilieuPrestatie Gebouwen

De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. TONZON heeft W/E adviseurs gevraagd MPG-berekeningen uit te voeren voor een standaardwoning waarbij wordt vergeleken wat de MPG is van een betonnen vloer met EPS-isolatie en een houten vloer met het TONZON-systeem. W/E heeft niet alleen de software voor de MPG-berekeningen gemaakt, maar adviseert ook veel architecten op dit vlak. W/E adviseurs heeft 9 varianten doorgerekend. Deze variëren van een betonnen vloer met EPS met een Rc van 2,7 tot aan een houten vloer met TONZON met een Rc van 10. “De varianten met houten vloer met TONZON Thermoskussens hebben zowel de laagste MPG-score als de laagste CO2-emissie. De houten vloer met TONZON (Rc 10) scoort meer dan een factor 4 lager op de MPG vergeleken met de betonnen vloer met EPS (Rc 10) en bijna een factor 3 lager dan de betonnen vloer met TONZON (Rc 10)”, aldus het rapport.

Weloverwogen keuze

“Er worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, dan is het maar beter dat dit zo toekomstbestendig mogelijk wordt gedaan”, zegt Ton Willemsen van TONZON. “Dankzij deze berekeningen kan men een weloverwogen keuze maken.”

Om de Nederlandse ambitie van 900.000 nieuwe woningen in 2030 te realiseren op een energiezuinige manier is ook veel vloerisolatiemateriaal nodig met een zeer hoge isolatiewaarde. TONZON heeft daar op geanticipeerd en heeft inmiddels een productie-eenheid gereed die vol kan draaien. “We draaien overigens een uitstekend jaar, want we hebben een groei van 93% over de eerste 9 maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2021”, besluit Willemsen.

Lees meer informatie over TONZON Vloerisolatie.

« Nieuws overzicht