Cradle to Cradle

Het centrale idee achter Cradle to Cradle is om afval te voorkomen door het product als voedsel voor een nieuw product te laten dienen.  RHEINZINK past hiermee ook aantoonbaar binnen circulair bouwen: het materiaal gaat decennialang mee, is onderhoudsvrij, eenvoudig demontabel en volledig recyclebaar. Recycling wordt ook werkelijk waargemaakt: zink wordt ingezameld en via de oud metaalhandel terug in de productieketen gebracht. Het aantal C2C bouwmaterialen groeit nog steeds en vormt voor veel ontwerpers een goed handvat bij het realiseren van gezonde circulaire gebouwen.

Producten die Cradle to Cradle gecertificeerd zijn worden beoordeeld op de volgende eigenschappen:

  • Gezonde materialen: zorgen dat materialen veilig zijn voor mens en milieu
  • Product circulariteit: een circulaire economie mogelijk maken door regeneratieve producten en procesontwerp
  • Schone lucht en klimaatbescherming: schone lucht, hernieuwbare energie bevorderen en schadelijke uitstoot verminderen
  • Water en bodem: zorgen voor schoon water en een gezonde bodem
  • Sociale rechtvaardigheid: mensenrechten respecteren en bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving

Het hergebruiken van materialen zorgt logischerwijs voor een reductie van primair grondstofgebruik. Grondstoffen worden schaarser en de energie voor de productie zorgt voor een grote uitstoot van Co2. Daarom is de keuze voor circulaire materialen een logische: Door demontabel en flexibel te bouwen zijn gebouwen eenvoudig aan te passen aan nieuwe standaarden of eisen. Cradle to Cradle garandeert gezonde materialen, die zorgen voor een gezond binnenklimaat en geen schade aan het milieu toebrengen. Afval wordt voorkomen en slechte niet herbruikbare materialen zullen langzaam verdwijnen.

« Nieuws overzicht