Een deur is maar gewoon een deur, tot je last hebt van geluid!

GND verstrekt helderheid over geluidwerendheid

Gezondheidseffecten door geluidhinder worden sterk onderschat

Het aantal mensen dat getroffen wordt door geluid en de ernst van het effect neemt verder toe. Van gevoelens van ongemak door hinder en verstoring, oplopend naar verhoogde stress en risicofactoren als bloeddruk, cholesterol naar verstoring door ziektes als slaapverstoring, hart- en vaatziekten en uiteindelijk naar sterfte. Als alle soorten van geluidshinder worden bekeken blijkt dat bijna 20% van de Nederlanders langdurig geluidhinder ervaren, wat ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Complexe materie

Geluid is een complexe materie en wordt vaak onduidelijk omschreven in bestekken waardoor in de uitvoering fouten ontstaan. Er is veel verwarring over het begrip DnT,a en de daarbij toe te passen deur die een waarde heeft die wordt uitgedrukt in Rw,p. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidwerend een deur is. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid en adviseert de markt deuren te specificeren met de Rw,p waarde. Door de begrippen helder te definiëren en met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken dragen de bij GND aangesloten fabrikanten bij aan het voorkomen van bouwfouten en een goed leef- en werkklimaat en.

Waarden van geluidsisolatie

Geluidsisolatie kunnen we in diverse waarden uitdrukken. GND en de aangesloten fabrikanten communiceren de waarden op een eenduidige manier naar de markt en hanteren hierbij als basis de Rw,p-waarde:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden;
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden;
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

 Aanbevolen prestaties geluidwerende deuren 

Voor de woningbouw zijn concrete eisen ten aanzien van geluid vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor overige situaties zoals publieke gebouwen, kantoren, leisure, scholen of de zorgsector is dit niet het geval. Voor deze situaties heeft GND samen met Peutz een adviestabel opgesteld waarin is terug te vinden waar welke geluidsklasse wordt geadviseerd. 

Herkenbaarheid

Geluidwerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het GND-zekerheidslabel met QR code in de hangzijde van de deur. Daarmee is eenvoudig met een smartphone de afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook-, inbraak en isolatie van de deur te controleren. 

Webinar geluidwerende deuren terugkijken  

GND heeft het Webinar Geluid georganiseerd waarin alle eerder genoemde onderwerpen over geluidwerende deuren en kozijnen door specialisten van Peutz, GND en DGMR aan de orde zijn geweest en vragen van kijkers zijn beantwoord. U kunt dit webinar hier terugkijken. 

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie