Gezonde schoolomgeving

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Slechte akoestiek in scholen verstoort het leren van kinderen en veroorzaakt stress. De meest kwetsbare kinderen lijden hier het meest onder. Een gezonde schoolomgeving is essentieel voor het creëren van gelijke kansen. Gemeenten en schoolbesturen mogen deze kans niet voorbij laten gaan. Een logische stap is om de fysieke staat van scholen te verbeteren.

 

Rapporten over de staat van het schoolonderwijs laten zien dat het sluiten van de scholen tijdens de COVID-19 crisis de ongelijkheden in leermogelijkheden verergerden, met minder manieren om de leerachterstand te compenseren. Een ander recent Nederlands onderzoek gaat dieper in op de gevolgen en toont aan dat de meeste kinderen weinig leervooruitgang boeken bij thuisonderwijs. Dit zal langdurige gevolgen hebben. Niet alleen voor het individu, maar voor de samenleving als geheel.

 

Lees ons volledige verslag over dit onderwerp hier.

 

Akoestiek binnen het onderwijs is van vitaal belang

Daarom trekt Ecophon aan de bel en blijven we ons hard maken voor het belang van akoestiek binnen het onderwijs. Akoestiek als vitaal onderdeel  van de ontwerpfase van de leeromgeving,  moet meegenomen worden in een integraal plan van aanpak. Onze akoestische oplossingen staan garant voor leeromgevingen die het welzijn verbeteren, stressniveaus verlagen en de verstaanbaarheid optimaliseren. Gevolg daarvan is dat de prestaties en het gedrag van leerlingen positief beïnvloed worden. Aan de zijde van leerkrachten zien we een daling in het ziekteverzuim en afname van klachten die te maken hebben met het constant verheffen van je stem.

 

Enkele mooie voorbeelden waar we onze productoplossingen hebben toegepast zijn De Wiardt in Groningen met de Gedina A en Master Rigid en IKC Borgman, waar we laten zien dat akoestische panelen ook creatief en esthetisch kunnen zijn door gebruik te maken van de Solo baffles.

 

Scholen moeten gelijke kansen bieden voor alle kinderen om te slagen, ongeacht hun speciale behoeften of leefsituatie. Het is tijd om beter te bouwen en de leeromgevingen aan te passen voor gelijkwaardigheid en effectiviteit, voor nu en onze toekomst. Het renoveren van scholen is geen kostenpost, het is een investering in onze kinderen. De echte kostprijs, die we ons niet kunnen veroorloven, is dat we onze toekomst en de behoeften van kinderen niet serieus nemen.

 

Lees meer over het belang van akoestiek binnen het onderwijs op onze kennis- en inspiratiepagina.

 

Onderstaande video maakt alles een stuk duidelijker met een knipoog: