Brandveilige kierafdichting klasse B met HARDCAST® FSR 40

Voorkom branddoorslag

De eisen met betrekking tot brandveiligheid spelen bij zowel nieuwbouw als renovatiewerkzaamheden een steeds grotere rol. Bepalend bij de brandontwikkeling is hierbij de mate waarin vuur en rook zich ontwikkelen en de mate van branddoorslag vanuit bijvoorbeeld de gevel naar binnen toe.

Om brandverspreiding als gevolg van branddoorslag vanuit de gevel zoveel mogelijk te verhinderen, zijn brandveilige kierafdichtingen een doorslaggevende factor. Om branddoorslag aanzienlijk te beperken innoveert HARDCAST® met een kwalitatief hoogwaardige brandvertragende butyltape. De butyltape heeft Brandklasse B (NEN 13501-1), Rookvorming S1 (NEN 13823) en Druppelvorming D0 (NEN 11925-2) en maakt het mogelijk om rondom kozijnen een luchtdichte en brandveilige detaillering te realiseren.

De brandvertragende butyltape FSR 40 laat alternatieve producten op het gebied van brandbestendigheid en rook-en druppelvorming ver achter zich. In Europees vastgelegde testen wordt bepaald hoe producten reageren op hitte en de mate waarin ze bijdragen aan een snelle uitbreiding van een brand. De FSR 40 vertoonde in geen van de testen vlamoverslag.

Naast de brandbaarheid (brandklasse) wordt ook de klassering voor rookontwikkeling en druppelvorming bepaald. Brandende druppels zijn een direct gevaar voor personen (bijvoorbeeld reddingswerkers) en voor het ontstaan van nieuwe brandhaarden op andere plaatsen. In de praktijk komt het er op neer dat het product door deze testresultaten als "heel moeilijk brandbaar" is te kwalificeren.

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie