Duurzame en circulaire dakbedekking: HERTALAN® EPDM Inductiesysteem

Hoogwaardig hergebruik

Het circulair inzetten van dakbedekking is een nieuwe fase ingegaan. Bij traditionele dakbedekkingen is demontage niet eenvoudig en het scheiden van de materialen is tijdrovend en kostbaar. Hoogwaardig hergebruik is daarom vaak lastig. Bij EPDM dakbedekking ligt dit beduidend anders. EPDM dakbedekking staat al bekend om zijn duurzame karakter en ook op het gebied van hergebruik en circulaire inzetbaarheid biedt het nu een onderscheidend voordeel. Carlisle Construction Materials B.V. levert met haar HERTALAN® EPDM Inductiesysteem een innovatieve en circulaire dakbedekking.

Mechanische bevestiging, zonder perforatie

Bij het HERTALAN® EPDM inductiesysteem worden geprefabriceerde EPDM membranen mechanisch bevestigd door middel van inductie. In dit systeem wordt het EPDM-membraan aan de onderzijde verbonden met reeds aangebrachte drukverdeelplaten. Inductie zorgt voor verwarming van de metalen drukverdeelplaten waardoor de coating plastisch wordt. De EPDM hecht zich eraan en na afkoeling (met koelmagneten) stolt de coating en is de verbinding tot stand gebracht.

Ditzelfde procedé kan aan het eind van de gebruiksduur weer ingezet worden om de dakbedekking te ontkoppelen. Deze techniek maakt het mogelijk om EPDM dakbedekking ook circulair in te zetten. Deze EPDM-dakbedekking wordt dan óf elders weer ingezet (hergebruik) óf het kan voor devulkanisatie aangeboden worden. Bij devulkanisatie wordt de retour gekomen EPDM dakbedekking als volwaardige grondstof weer toegevoegd aan het productieproces.

Andere voordelen van het HERTALAN® Inductiesysteem is dat bij de totstandkoming van de mechanische bevestiging de dakbedekking niet wordt geperforeerd. Ook wordt de windlast beter verdeeld en is het systeem minder weersgevoelig tijdens de verwerking.

Subsidie op EPDM dakbedekking

Het mechanisch bevestigen van dakbedekkingen heeft om meerdere redenen een praktische voorkeur. Een hiervan is de groeiende aandacht in het milieuaspect, of in deze tijd: de circulariteit. Ook de overheid is een groot voorstander van het gebruiken van bouwmaterialen welke aan het einde  van de levensduur circulair verwerkt kunnen worden. Om het gebruik van deze producten te stimuleren is hiervoor een subsidieprogramma (MIA/Vamil-regeling) in het leven geroepen. Hierbij kan de opdrachtgever een aantrekkelijke investeringsaftrek genieten, wanneer deze kiest voor één van deze toepassingen. De verwerking van een HERTALAN® EPDM membraan middels inductie komt in aanmerking voor deze aantrekkelijke subsidie.

« Nieuws overzicht