Bespaar energie met de juiste vloerisolatie bij betonvloeren

Het toepassen van vloerverwarming

Het komt regelmatig in Nederland voor dat houten vloeren worden vervangen door niet-circulaire betonvloeren. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgas en overlast van vrachtwagens. Men kiest toch nog vaak voor een betonvloer vanwege het toepassen van vloerverwarming, terwijl vloerverwarming ook en zelfs beter toegepast kan worden bij een houten vloer.

Beperkingen van vloerverwarming

Wat men vaak niet weet, is dat vloerverwarming bepaalde beperkingen heeft. Eén daarvan is dat meubels de warmteafgifte van de vloer beperken. Onder de meubels worden de hoogste temperaturen gevonden. Betonvloeren zijn zo zwaar dat ze moeilijk te regelen zijn waardoor er vaak wordt geadviseerd de verwarming aan te laten staan. Daarnaast is er een trend naar andere typen vloerafwerkingen die de warmte slechter geleiden dan de aloude plavuizen. Om deze problemen te voorkomen is het dus belangrijk dat men meer aandacht schenkt aan goede vloerisolatie.

Beter isoleren met minder materiaal

TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens is natuurkundig de meest perfecte manier om een begane grondvloer in een kruipruimte te isoleren. Met heel weinig materiaal wordt een isolerend effect bereikt dat op een andere manier nauwelijks haalbaar is. De speciale oppervlakken van het Thermoskussen reduceren het warmteverlies door straling trapsgewijs naar vrijwel nul. De lucht tussen de folielagen zorgt vervolgens voor een slechte geleiding van warmte. Omdat de lucht van bovenaf wordt opgewarmd, ontstaat een thermische gelaagdheid (stratificatie) zoals in een boiler: bovenin warm, naar onderen langzaam kouder. Door meer lucht op te sluiten in de kussens, neemt de warmteweerstand en isolatiewaarde toe zonder dat er noemenswaardig meer materiaal wordt gebruikt.

De fors hogere isolatiewaarde van TONZON Vloerisolatie heeft grote gevolgen voor de vergelijking van de milieu-impact van verschillende vloerisolaties. Bij andere materialen is namelijk 43% meer materiaal nodig om in de eerste plaats een isolatiewaarde van Rc = 5,0 m²K/W te behalen.

De energiebesparing met de Thermoskussens is veel hoger dan die bij andere vloerisolaties. Dat geldt bij vloeren met vloerverwarming (artikel) maar ook bij vloeren die op een andere manier verwarmd worden, lees het artikel (radiatoren en/of luchtverwarming). Hoe beter het isolerend effect, des te korter het stookseizoen en des te comfortabeler je woont bij een lagere luchttemperatuur.

Ga voor meer informatie naar de website van TONZON.

« Nieuws overzicht