Waterbouwkundige werken

In Nederland werden van oudsher natuurlijk gevormde basaltblokken gebruikt voor waterbouwkundige werken, zoals dijkversterkingen en kademuren. In de afgelopen decennia is het plaatsen en metselen van basaltblokken om arbotechnische redenen echter steeds meer in onbruik geraakt, zodat de toepassing van dit materiaal sterk is afgenomen. Er zijn dan ook nog nauwelijks vakmensen voor dit werk te vinden.

 

 

Als alternatief kunnen oude blokken tot kleinere formaten worden verzaagd, waarna ze geschikt zijn voor hergebruik. Het arbeidsintensieve, zware werk maakt dit echter tot een erg dure oplossing.

 

Om dit cultureel erfgoed ondanks de bovengenoemde problemen toch in stand te kunnen houden, heeft NOE onlangs een structuurmat ontwikkeld waarmee het traditionele basaltpatroon eenvoudig in beton kan worden gereproduceerd.

 

Echt basalt als basis

De basis voor de structuurmat wordt gevormd door een model van echte basaltblokken en grof voegmateriaal. Door de structuurdiepte van ongeveer 40 mm en het gebruik van antracietkleurig beton kunnen traditionele kademuren zo goed worden gereproduceerd, dat ze nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. De structuurmat Basalt is in alle richtingen vertand, zodat deze eenvoudig op grote oppervlakken kan worden toegepast.

 

Uitstekend alternatief

Muren of prefab elementen die met deze basaltstructuur worden gestort, zijn een uitstekend alternatief voor traditioneel gemetselde of gestapelde basaltblokken, zodat dijkversterkingen en kademuren in Nederland hun karakteristieke uiterlijk kunnen behouden.

 

Projecten

Inmiddels zijn er al een aantal projecten uitgevoerd waarbij de NOEplast structuur Basalt is toegepast. Naast waterbouwkundige werken werd de mat ook gebruikt voor taludwanden, bijvoorbeeld bij het nieuwe voetgangersviaduct in Biddinghuizen en voor de plint van een nieuw hotel aan de Zeeuwse kust.