Beter isoleren met minder materiaal

TONZON Thermoskussen

De nieuwbouwnorm voor het isoleren van de begane grondvloer is Rc=3,5 m²K/W. Voor vloeren met vloerverwarming is dit onvoldoende. Nieuwe woningen met vloerverwarming verbruiken daardoor al jaren meer energie dan eigenlijk de bedoeling is. Meubels en vloerbedekkingen remmen de afgifte van warmte naar de kamer en duwen zo meer warmte naar beneden. Betere vloerisolatie is cruciaal voor een energiezuinige woning. Ook wanneer de woning op een andere manier wordt verwarmd. Milieu Centraal adviseert bij vloerverwarming minimaal Rc=5,0 m²K/W toe te passen.

Deze tabel laat zien hoeveel materiaal je nodig hebt om een vloer van 46 m² te isoleren met Rc=5,0 m²K/W:

[[{"fid":"250346","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Tonzon tabel","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Tonzon tabel","field_caption[und][0][value]":"Tonzon tabel"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Tonzon tabel","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Tonzon tabel","field_caption[und][0][value]":"Tonzon tabel"}},"attributes":{"alt":"Tonzon tabel","title":"Tonzon tabel","height":"439","width":"620","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Zet je dit in een grafiek dan zie je duidelijk dat TONZON Thermoskussens een klasse apart vormen:

[[{"fid":"250347","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Tonzon grafiek","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Tonzon grafiek","field_caption[und][0][value]":"Tonzon grafiek"},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Tonzon grafiek","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Tonzon grafiek","field_caption[und][0][value]":"Tonzon grafiek"}},"attributes":{"alt":"Tonzon grafiek","title":"Tonzon grafiek","height":"507","width":"716","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

TKI Urban Energy stelt in de Routekaart Na-isolatie:

“Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren, aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is”. Dit betekent dat de 200.000 woningen uit het Klimaatakkoord die versneld verduurzaamd moeten worden, allemaal vloerisolatie moeten krijgen. Daarnaast zouden de woningen die eerder slechts gedeeltelijk zijn aangepakt, ook versneld vloerisolatie moeten krijgen om de gezondheid van het binnenklimaat te verbeteren. Wanneer we hiervoor een inhaalslag maken met 300.000 woningen per jaar komt het totaal op 500.000 woningen vloerisolatie per jaar. Wanneer je dan gewoon isolatiemateriaal gebruikt, heb je 2.000 vrachtwagens per dag nodig om het materiaal bij de woningen af te leveren. Vrachtwagens die broeikasgas, stikstof en fijnstof uitstoten en overlast veroorzaken op snelwegen en in binnensteden. Bij toepassing van het TONZON Vloerisolatiesysteem heb je deze vrachtwagens niet eens nodig. Om aan deze vraag te kunnen voldoen heeft TONZON de productiecapaciteit uitgebreid tot 25 miljoen m² per jaar.   

Klimaatefficiënt

“Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de productie-energie al in enkele maanden tot 2 jaar terugverdiend”, aldus Milieu Centraal op haar website. Bij TONZON Thermoskussens is deze factor 6.500.

Ga voor meer informatie naar de website van TONZON.

« Nieuws overzicht