Een begin maken met voorkomen van wateroverlast

De afgelopen dagen was het weer raak. In Zuid  en Noord Limburg liepen hele straten en zelfs een snelweg onder. Natuurlijk speelt hier ook het heuvellandschap een rol. Het neemt niet weg dat we steeds vaker te maken hebben met zware, lokale buien. Over de gevolgen hoeven we het niet meer te hebben. Uiteraard wensen wij alle mensen die getroffen zijn heel veel sterkte.

Waterpasserende of open stenen van MBI alleen zijn al lang niet meer voldoende om de problemen met water van de afgelopen dagen te voorkomen. Overal in Nederland geldt dat de oplossing met het veranderende klimaat gevonden zal moeten worden in een combinatie van maatregelen. Denk hierbij aan afwateringsbanden, fundering, infiltratiekratten, etc.

 

Klein beginnen

Het is geen totaaloplossing voor extreme wateroverlast, maar alles begint met kleine stapjes. Nadenken over andere bestratingsvormen is een goed begin en deze 'bouwstenen' zijn direct voor handen om toe te passen: Open bestratingspatronen, waterpasserende stenen en afwateringsbanden.

 

Open bestratingspatronen

Een bestrating met open profiel verbetert de waterafvoer. Voorbeelden hiervan zijn HerbaLinea (22% open ruimte), NCB klinkers (40% open ruimte), Graskeien (40% open ruimte) en Capital L en T straatstenen.

Open bestratingspatronen: Capital L en T straatstenen

Capital L en T straatstenen

 

Waterpasserende stenen

Waterpasserende stenen hebben brede voegen voor een verhoogde waterdoorvoer. Dit soort bestrating vraagt om een speciale ondergrond. De Porodrain en Drainsteen (10% open ruimte) breng je aan op een laag van split. Onder de split maak je een waterbuffer. Dit kan bijvoorbeeld met een laag van lava. Lava kan 500 liter water per kuub verwerken. Hiermee kan het water opgevangen en vertraagd geïnfiltreerd worden.

Porodrain waterpasserende bestrating

Porodrain waterpasserende bestrating

 

Afwateringsbanden

Een afwateringsband voert het regenwater op de straat sneller en efficiënter af. Het water loopt eenvoudig weg via openingen in de holle wand. Hiermee zorg je dat het riool niet overbelast raakt en voorkom je waterschade. Bovendien verhoog je hiermee de verkeersveiligheid.

MBI Afwateringsbanden

MBI Afwateringsbanden

 

Wil je meer informatie over het voorkomen van wateroverlast of het klimaatadaptief inrichten? Neem contact met MBI op voor documentatie of een afspraak.

 

Meepraten?

In het najaar organiseert MBI omtrent dit onderwerp een kennisbijeenkomst voor professionals en brengt o.a. meerdere leveranciers bij elkaar om samen na te denken over hands-on en relatief eenvoudige constructies met betrekking tot het waterbeheer op straat. Geïnteresseerd om mee te denken of vooraf input te geven op de uitgewerkte constructies? Geef dan hier aan dat je graag mee wilt doen in de klankbordgroep. De definitieve uitnodiging voor de bijeenkomst ontvang je van MBI wanneer je je hebt opgegeven.