Groener en toekomstgerichter

Sustainability, schone energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare bronnen, circulariteit, de Green Deal waarmee Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil worden… Ook FOAMGLAS® is groener en toekomstgerichter dan ooit. Het isolatiemateriaal onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke eigenschappen op het vlak van duurzaamheid. Sinds kort kan het geactualiseerde EPD’s voorleggen, werd het NaturePlus-label geüpdatet, en zet het bedrijf achter FOAMGLAS® in op de nieuwste managementsystemen.

 

Bijzondere voordelen

Het FOAMGLAS® isolatiemateriaal heeft op het gebied van duurzaamheid en milieu levenscyclus, bijzondere voordelen. Het bestaat volledig uit glas. Het is volstrekt inert, anorganisch, vrij van CFC- en andere broeikasgassen, en ook vrij van bindmiddelen en vezels. Het onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke combinatie van eigenschappen. FOAMGLAS® verenigt hoogwaardige thermische, hygrothermische, dampdichte, brandwerende én hoge mechanische prestaties in één enkel materiaal.

 

Ook de productie, het gebruik en het hergebruik scoren goed op duurzaamheid. De gebruikte energie en de emissies tijdens de productie- en verwijderingsprocessen zijn minimaal in vergelijking met de energieverliezen die er zouden zijn als een gebouw niet zou zijn geïsoleerd. FOAMGLAS® heeft bovendien een bewezen levensduur van minstens 50 jaar. Testen, gebaseerd op stalen genomen FOAMGLAS®-isolatie die vele decennia geleden werd geplaatst, bevestigen dat. Daarnaast is het hergebruik van FOAMGLAS®-substraten dagelijkse kost.

 

EPD’s en NaturePlus-label bijgewerkt

Het grote voordeel van een EPD (Environmental Product Declaration – in het Nederlands: milieuproductverklaring) is de gestandaardiseerde manier om de milieu-impact van een product te onderzoeken en te beoordelen. Dit geldt voor elke fase van de levenscyclus; van productie tot afvalfase. Op basis hiervan kunnen consumenten en architecten een objectieve vergelijking tussen producten maken; kortom een bewustere keuze.

 

Onlangs werden de EPD’s van FOAMGLAS® geactualiseerd, na analyse van volgende processen:

  • In de productiefase: de selectie en het gebruik van secundaire materialen en 100% hernieuwbare elektriciteit.
  • In de installatiefase: begeleiding bij ontwerp en plaatsing.
  • In de uitvoeringsfase: geen nood aan speciaal onderhoud, eventuele maatregelen met het oog op hergebruik van het bouwdeel op het einde van de levensduur.
  • Na de gebruiksfase: FOAMGLAS® kan in tal van toepassingen worden hergebruikt en gerecycled. Het einddoel is afval te voorkomen.

 

In het kader van duurzaamheid werd recent ook het NaturePlus-label vernieuwd. Hiervoor gingen fabrieksaudits gepaard met diverse testen en verificaties. Het NaturePlus-label wordt uitsluitend toegekend aan producten die voldoen aan de strengste criteria op gebied van menselijke gezondheid, milieuveiligheid en functionaliteit.

 

Klaar voor 2030

Recent lag de focus op EN ISO 9001 (kwaliteitszorg), EN ISO 14001 (milieuzorg), EN ISO 45001 (veiligheid) en EN ISO 50001 (energiezorg). Bovendien heeft Pittsburgh Corning Europe, naast ‘Lean-Management’  ook ‘TPM-management’ in haar processen geïntegreerd waardoor we naast kwaliteit en milieuzorg ook op de hoogst mogelijke efficiënte wijze klaar zijn voor 2030.

 

Meer lezen over FOAMGLAS®.