Met klasse en weerstand

Waar zit de kracht van isolatie bij brandveilige gebouwen?

Het blijft een opvallend fenomeen in Nederland dat het Bouwbesluit zich hoofdzakelijk beperkt tot minimale brandeisen. Daarbij ligt de focus op de bescherming van personen, zodat ze in staat zijn het pand veilig te verlaten. Maar daar nemen verzekeraars, ondernemers en investeerders meestal geen genoegen mee. Logisch. De materiële en immateriële schade bij brand kan gigantisch zijn. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Ook de statistieken spreken voor zich. Maar welke rol speelt isolatie in de brandveiligheid van gebouwen?

Prestatiegarantie onbeklede glaswol

De keuze voor isolatiemateriaal is zeer bepalend voor de brandveiligheid van een pand. Belangrijk is het om daarbij voor brandklasse A1 te kiezen (geen rook- en druppelvorming), zoals onbrandbare onbeklede glaswol (zonder toplaag) van Knauf Insulation. Het is een garantie dat de isolatie op geen enkele wijze bijdraagt aan de verspreiding van brand of rookproductie. En daarom is onbeklede glaswol een belangrijk onderdeel voor brandwerende constructies in gebouwen.

Houtwol brandwerend tot 180 minuten

De brandweerstand van een constructie is afhankelijk van alle materialen waaruit de constructie is opgebouwd. Het gaat hierbij dus niet alleen om het isolatiemateriaal. Knauf Insulation liet voor verschillende producten een brandweerstandsproef uitvoeren voor de bepaling van de brandweerstand van constructie-elementen. Ook voor de houtwolproducten uit Knauf-familie (Heraklith® Tektalan A2-panelen) hebben uitgebreide internationale brandtests bewezen dat de hiermee beklede constructies brandwerendheid bieden tot maar liefst 180 minuten. Dankzij de opbouw is dit het enige houtwolpaneel dat werkt als hitteschild.
 

Glas- en houtwol als brandveilige basis

Kortom, als het om brandveilig bouwen gaat, is brandwerende isolatie met een zo hoog mogelijke brandklasse onmisbaar. Bij Knauf Insulation is dat A1 glaswol en A2 houtwol. Zowel als onderdeel van de constructie aan de binnen- als aan de buitenzijde. Zo is de kans op brand beperkt en wordt uitbreiding van de brand voorkomen; het draagt bij aan optimale brandweerstand, -doorslag en -overslag. In combinatie met bescherming van de hoofddraagconstructie, rookcompartimentering, aanwezigheid van vluchtroutes, automatische blusinstallaties en brandalarmering, worden zo niet alleen slachtoffers voorkomen, maar is ook de kans op grote (gevolg)schade minimaal.

Meer weten over isolatie en brandwerendheid? Kijk op onze website.

« Nieuws overzicht