Scheidingsfunctie en brandwerende functie

Wanden worden vaak gebruikt als afscheiding tussen twee ruimtes. Naast de scheidingsfunctie kan de wand ook een brandwerende functie hebben. Door gebruik te maken van massieve betonnen brand-wanden kunnen deze functies gecombineerd worden. Beton is onbrandbaar, mits goed verwerkt.

 

TNO rapport

Door gebruik te maken van enkele eenvoudige eigenschappen van betonwanden is het mogelijk een brandweerstand van RF 180 minuten te realiseren voor een wand van 140 mm en RF 240 en voor een wand van 200 mm. Ook kunnen aan geïsoleerde betonnen sandwichwanden een brandwerende functie gegeven worden. Deze waarden zijn getest en er is een TNO rapport beschikbaar.

 

Doordat de elementen zelfdragend zijn is het vaak niet nodig de volledige wand te funderen, maar kunnen ze overspannen van poer naar poer. Ook voor hallen waar een harde wandafwerking noodzakelijk is vanwege de opslagverwerking van bulkgoederen is een massieve wand van beton een goede oplossing.

 

Snelle eenvoudige montage

De montage kan snel en efficiënt gebeuren. Het zijn overwegend hoge panelen. Door toepassing van een tand- en groefverbinding is het niet nodig de elementen te verlijmen. De hijsvoorzieningen dienen te worden dichtgezet evenals de verticale naad. Afhankelijk van één- of tweezijdig brandrisico worden de wanden vastgezet met PVC smeltankers. De zijde waar de brand zich voordoet kan bezwijken terwijl de andere zijde intact blijft.

 

Ook voor kleinere projecten

Prefab betonnen wanden zijn ook voor kleinere projecten geschikt. Denk aan schuren of hallen waar de onderste meter beton moet zijn vanwege eventuele mechanische beschadigingen. Waar de wand verder opgebouwd wordt, is gemaakt van een ander materiaal.