Met een goede basiskennis over geluid, maak je betere keuzes in akoestische oplossingen

Zorg voor een prettige werkomgeving

Ons thuiswerken heeft ons het belang van een prettige werkomgeving de afgelopen tijd weer duidelijk gemaakt. Een prettige werkomgeving kenmerkt zich, naast goede verlichting en goede ventilatie, door akoestisch comfort. Ons stressniveau gaat omlaag en onze concentratie gaat omhoog.

Hoe je akoestisch comfort realiseert is vaak onduidelijk. Begrijpen hoe geluid zich in een ruimte gedraagt is de basis voor een overwogen materiaalkeuze en locatiekeuze bij akoestische oplossingen in een ruimte.

Hoe beweegt geluid zich in contact met andere oppervlakken?
Reflectie

Als een geluidsgolf een voorwerp of oppervlak, zoals een muur, raakt en weerkaatst of terugkaatst spreken we van reflectie. Reflectie komt veel voor in ruimtes met gladde en harde materialen en kan leiden tot geluidsversterking, echo's of nagalm. Te veel reflectie kan een kamer luidruchtig en irritant maken.
[[{"fid":"247411","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Reflection","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Reflection","field_caption[und][0][value]":"Knauf Reflection"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Reflection","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Reflection","field_caption[und][0][value]":"Knauf Reflection"}},"attributes":{"alt":"Knauf Reflection","title":"Knauf Reflection","height":"312","width":"440","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Diffusie

Diffusie van geluid treedt op als de textuur en hardheid van een object of materiaal vergelijkbaar is met de golflengte van het geluid. De aard van de oppervlaktestructuur bepaalt hoe geluid zich verspreidt. Te veel diffusie maakt het lastig om te bepalen waar  geluid vandaan komt.

[[{"fid":"247413","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Diffusion","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Diffusion","field_caption[und][0][value]":"Knauf Diffusion"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Diffusion","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Diffusion","field_caption[und][0][value]":"Knauf Diffusion"}},"attributes":{"alt":"Knauf Diffusion","title":"Knauf Diffusion","height":"313","width":"442","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
 

Absorptie

Geluid kan worden geabsorbeerd als het een object of materiaal tegenkomt. Geluid wordt dan omgezet in warmte-energie in het object of materiaal dat het absorbeert. Hoeveel energie wordt geabsorbeerd of doorgelaten, hangt af van de dikte en de aard van het materiaal. Te weinig absorptie zorgt ervoor dat geluid weerkaatst.

[[{"fid":"247421","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Absorption","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Absorption","field_caption[und][0][value]":"Knauf Absorption"},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Knauf Absorption","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Knauf Absorption","field_caption[und][0][value]":"Knauf Absorption"}},"attributes":{"alt":"Knauf Absorption","title":"Knauf Absorption","height":"312","width":"440","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]

Tip: Laat geluid vaker tegen de muur oplopen!

Geluid kan zich op nog meer manieren gedragen, maar deze voorbeelden laten al zien hoe belangrijk het is om de materiaalkeuze te baseren op hoe geluid zich in een ruimte gedraagt.

De keuze voor een akoestisch plafond ligt voor de hand. Het plafond is een groot oppervlak zonder ramen of deuren. Je bent vrij om ermee te doen wat je wilt. Omdat geluidsvelden ook in horizontale vlakken kunnen blijven bewegen, is het slim om wanden veel vaker mee te nemen.

Weten welke akoestische oplossing voor jouw situatie geschikt is? Neem contact met ons op.

« Nieuws overzicht