Duurzame producten: C2C en DUBOKEUR®

Keurmerken leiden tot productinnovatie

Op productniveau nemen de keur-merken Cradle to Cradle en ons nationale DUBOKEUR® een belangrijke plek in op het gebied van duurzaam bouwen. Beide zijn een baken in het grote aanbod aan  bouwmaterialen, waarmee het kaf van het koren kan worden onderscheiden.

Cradle to Cradle - C2C

Architect William McDonough en chemicus Michael Braungart zijn de grondleggers van Cradle to Cradle - C2C - vertaald Wieg tot Wieg.

Upcyclen

Volgens hen hoeft een product geen afval te worden, maar kan het juist een hoogwaardiger recycleproduct worden dan de grondstof zelf. Dat wordt upcyclen genoemd, waarmee het dient als schone grondstof voor de natuur óf voor nieuwe producten. Een kwestie van het sluitend maken van kringlopen, waardoor een eindeloze bron van grondstoffen ontstaat.

Van wieg tot wieg

Zo gaat een product niet van wieg tot graf, maar van wieg tot wieg. Daarmee zijn we niet langer bezig te zijn met minder vervuilen, maar kunnen werkelijk iets verbeteren, iets toevoegen en laten groeien. Een materiaal staat daarmee aan het einde van zijn economische levensduur niet met één been in het graf, maar juist aan de wieg van een volgende nieuwe toepassing. Het cradle-to-cradle bedrijvenpark Park 20|20 kan daarom niet alleen gezien worden als een status quo, maar voorziet ons na verloop van tijd weer volop van grondstoffen die hergebruikt en geupcycled kunnen worden.

Door het zoveel mogelijk toepassen van C2C-producten in een gebouw, dat op alle vlakken ook circulair wordt ontworpen, kan veel prestige worden ontleend. Het gebouw en het ontwerpteam kunnen zichzelf daarmee internationaal op de kaart zetten.

Beoordelingscriteria

William McDonough en Michael Braungart beschrijven in hun boek 'Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things' vijf stappen op weg naar een eco-effectief productontwerp, een Cradle to Cradle ontwerp:

 1. Gebruik geen stoffen waarvan vaststaat dat ze schadelijk zijn (X-lijst, Grijze lijst);
 2. Probeer, in die gevallen waarin 100 procent zekerheid over de onschadelijkheid van een product of stof niet haalbaar is, in ieder geval zo zeker mogelijk te zijn. Kies dus voor materialen met keurmerk, bijvoorbeeld hout met het FSC-keurmerk of PEFC-keurmerk;
 3. Stel een 'positieve lijst' op, P-lijst, met stoffen waarvan bewezen is dat ze onschadelijk en veilig in het gebruik zijn;
 4. Gebruik alleen nog producten of stoffen van de positieve lijst;
 5. Vind zo nodig het product opnieuw uit.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht.

Het certificeringprogramma is van toepassing op materialen, deelassemblages en kant-en-klare producten.

Kwalificaties

Cradle to Cradle certificering is een 5-laags benadering (Materiële gezondheid, Hergebruik van materialen, Beheer van hernieuwbare energie en koolstof, Waterbeheer, Sociale rechtvaardiging) en  bestaat uit de volgende niveaus:

 • Basic
 • Bronze
 • Silver
 • Gold
 • Platinum
>> Cradle-to-cradle gecertificeerde bouwproducten op NBD-Online

DUBOKEUR®

NIBE, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, kennisinstituut voor milieubelasting van bouwmaterialen bepaald met behulp van een milieukundige levenscyclusanalyse of een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. De nationaal erkende LCA-methodiek toont op onafhankelijke en wetenschappelijke manier aan dat het gekeurde product behoort de bovenkant van de markt bedient op het gebied van duurzaamheid. Ook mag een gekeurd product geen negatief effect hebben op de gezondheid van de gebruikers. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product.

 
Categorieën

Het DUBOkeur® wordt uitgegeven in 3 categorieën:

 • DUBOkeur® product. Dit is onderverdeeld in 3 subcategorieën:
  • Het DUBOkeur® voor bouwproducten;
  • Het DUBOkeur® voor interieur producten;
  • Het DUBOkeur® voor Grond- Weg- Waterbouw producten.
 • DUBOkeur® grondstof;
 • DUBOkeur® installatie;

Alle milieuclassificaties van bouwproducten zijn per bouwtoepassing verzameld op www.nibe.info. Binnen de toepassing kun je zien welke producten tot de meest milieuvriendelijke alternatieven behoren.

>> Bouwproducten met DUBOKEUR op NBD-online
Passiefhuis

Sommige bouwproducten worden ook met het predicaat Passiefhuis aangeboden.
Lees meer over PassiefBouwenKeur in het artikel Duurzaamheidslabels van A tot Z

>> Bouwproducten voor passiefhuis op NBD-online

Bronnen: Cradle to Cradle Products Innovation Institute, DUBOKEUR, foto: Wikicommons

« Nieuws overzicht