Geen seminar, maar een webinar op 26 maart

Door de verplaatsing van Building Holland naar de laatste week van oktober en de ingestelde maatregelen ten aanzien van het coronavirus COVID-19 kan dit seminar in fysieke vorm geen doorgang vinden. Om toch de verbinding te behouden biedt Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, in samenwerking met RVO en Duurzaam Gebouwd, dit evenement aan in de vorm van een webinar.

 

Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen. Concreet doel vanuit het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot in dit deel van de gebouwde omgeving in 2030 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

 

Dit webinar is bedoeld voor personen en organisaties die actief zijn op het gebied van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Met praktijkvoorbeelden van een zorginstelling, een ziekenhuis, een zwembad en een museum wordt aan de hand van succes- en faalfactoren duidelijk wat de mogelijkheden zijn om te verduurzamen.

 

>> Bron, meer informatie, dagprogramma en aanmelden: Webinar Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed