Wanneer je besluit om een nieuw en innovatief daklicht of lichtstraat te ontwikkelen, loop je tegen vele zaken aan. Van Europese en nationale bouwregelgeving tot ontwikkeling van matrijzen en printplaten. En nog veel, veel meer.

Startpunt voor alle “producten die bestemd zijn om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken” is de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU. Deze verordening is van toepassing in alle landen van de Europse Unie en biedt lidstaten geen ruimte tot interpretatie. In de 305/2011 zijn onder meer 7 basiseisen vastgesteld voor productprestaties. Denk daarbij aan weerstand, brandveiligheid, gezondheid, warmtebehoud. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moeten producten een zekere prestatie hebben op bepaalde essentiële kenmerken. Voor beglaasde Vlakkelichtkoepels worden deze kenmerken beschreven in de EN 14351-1. Denk onder meer aan waterdichtheid, weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting, luchtdoorlatendheid, doorvalveiligheid. Deze prestaties moeten onafhankelijk zijn vastgesteld (“beproefd”) door een zogenoemde aangewezen instantie, oftewel een onafhankelijk keuringsinstituut. In Nederland is dat SKG-IKOB, in Duitsland is dat bijvoorbeeld ift Rosenheim. Indien een product onder de geharmoniseerde normen valt, dan moet de fabrikant ook een CE verklaring afgeven. Valt het product niet onder de norm, dan mag hij dat zelfs niet. Uiteindelijk is er ook nog nationale wetgeving die aanvullende eisen kan stellen. In Nederland o.m. het Bouwbesluit, in Duitsland zijn dat de “Technische Baubestimmungen” waarin voor glasconstructies de Duitse DIN18008 verplicht wordt gesteld.  

 

Innovatie en maakbaarheid

Het is voor ieder bedrijf goed om innovaties te bedenken. En tijdens dat creatieve proces wordt er daarbij waarschijnlijk ook nog wel getoetst of het voorziet in een (latente) vraag. Maar zodra het idee wordt uitgewerkt tot een eerste concept wordt de werkelijkheid weerbarstig. Want is het idee wel efficiënt maakbaar? Bij Vlakkelichtkoepel maken we daarom veelvuldig gebruik van 3D ontwerpen en 3D-printing in de prototyping fase. Ook maken we dankbaar gebruik van een eigen testmachine om optredende krachten te kunnen simuleren. Bij de ontwikkeling van het Bedienbaar Daklicht hebben we in eigen beheer nieuwe aluminium- en kunststofprofielen ontwikkeld waarvoor nieuwe matrijzen benodigd waren. Verder heeft het de investering in een nieuwe 5-assige CNC dubbele zaagmachine naar voren gehaald. In samenwerking met de fabrikant van electronica werd een nieuwe sturing (voeding, printplaat, relais) ontwikkeld die inmiddels al een de 2de generatie is geworden. Om nog maar te zwijgen over voorraadbeheer van onderdelen, benodigde produktie tekeningen, allerhande produktiemallen, interne opleidingen.

 

Doorontwikkelingen

Het Bedienbaar Daklicht was nog niet op de markt of we kregen al het eerste verzoek tot een aanpassing: “kunnen jullie deze handbediend maken, i.p.v. elektrisch?”. Natuurlijk kan dat, betekent alleen dat de engineering weer direct doorgaat. In dit geval om een spindel met inhaakoog toe te passen. Klinkt eenvoudig. Maar met alle eisen die gesteld worden aan een nieuw product komt er toch nog wel het een en ander bij kijken. En: waar ligt eigenlijk de grens hoeveel maximaal gewicht nog comfortabel is om handmatig omhoog te duwen? “Kan het Bedienbaar Daklicht ook 60 minuten brandwerend worden uitgevoerd?”. “Maken jullie ook daktoetredingen?”. “Kan het glas energie opwekken?”. Ja. Maar geef ons even de tijd. Want het moet wel altijd 100% goed zijn voordat we iets als product in de markt introduceren.