Niet alleen energie-opwekking, maar ook realisatie van een goed binnenklimaat.

Lichtstraten en ventilatiesystemen zoals uitzetramen en glaslamellen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan BREEAM, LEED en energielabels. Middels simulatiemodellen voor industrie en atria én berekeningen maakt Kingspan Light + Air deze bijdrage inzichtelijk. Op die manier wordt de duurzaamheid van een gebouw meetbaar gemaakt.

 

Meest gebruikte methodieken bij zowel nieuwbouw als renovatie zijn momenteel BREEAM, LEED en EPC. Certificeringen die vragen om waarheidsgetrouwe en technisch onderbouwde productgegevens.

 

Simulatiemodellen voor industrie en atria

Kingspan Light + Air, voorheen Brakel Atmos, ontwikkelde simulatiemodellen waarmee prestaties betreffende temperatuur, energieverbruik en comfort voor zowel atria als industrie duidelijk gemaakt worden. Zo kan er een optimum gevonden worden tussen isolatie, ventilatie en brandveiligheidsvoorzieningen. De simulaties worden met name veel toegepast bij verbouw en renovatie en worden ingezet ter verbetering van energielabels.

 

Kantoorgebouw Poortugate: van E- naar B-label

Een mooi voorbeeld is de renovatie van het kantoorgebouw Poortugate in Poortugaal. Hier is het atriumontwerp aan de hand van simulaties en berekeningen thermisch geoptimaliseerd en is het gebouw van label E naar label B gegaan.

 

Glasdaken met BIPV: energieopwekking en verlaging koellast

Door de integratie van BIPV* in glasconstructies krijgt een glasdak een multifunctioneel karakter. Isolerend glas met zonnecellen wekt niet alleen stroom op, maar zorgt ook voor lichtwering in een binnenruimte. Naast opwekking van duurzame energie, draagt het dan ook bij aan een comfortabel binnenklimaat en lagere koellasten. 

 

Voorbeelden van glasconstructies met een multifunctioneel karakter zijn  BREEAM Very Good kantoorgebouw de Cloud  in Amsterdam (renovatie) en BREEAM Excellent Hotel Jakarta Amsterdam (nieuwbouw).  

 

Thermisch gescheiden glasconstructie essentieel

Hoewel het aandeel glas in een glasconstructie aanzienlijk groter is dan het aandeel roedesysteem, dient ook laatstgenoemde aan steeds hogere eisen te voldoen. Niet alleen thermisch worden de eisen strenger, ook op het gebied van geluidisolatie en  beschikbare ruimte voor bekabeling van “slimme” beglazingstypen zoals BIPV zorgen voor een continu ontwikkelproces van de roedes. Speciaal hiervoor ontwikkelde Kingspan Light + Air een thermisch gescheiden HR beglazingsconstructie.

 

*Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV).