Geluidseisen warmtepompen gaan 1 januari 2021 in

Tegelijk van kracht met BENG

Eind oktober van vorig jaar publiceerden we een artikel over een voorgestelde wijziging in het Bouwbesluit waarin het maximaal geluidsniveau van 40 dB voor warmtepompen was verwerkt. En onlangs nog schreven we over het uitstel van de invoering van BENG naar 1 januari 2021 in plaats van 1 juli 2020.

De geluidseisen voor warmtepompen gaan óók op 1 januari 2021, tegelijk met BENG. Los daarvan zijn de overige wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 wel gewoon vanaf 1 juli 2020 van kracht.

Artikelen terug lezen?

>> Regelgeving voor geluid van warmtepompen
>>  Van EPC naar BENG in januari 2021

Naslag: Rijksoverheid - Wijziging Bouwbesluit 2021 (zie Nota van toelichting - 2.2 Geluidseisen installaties voor warmte- of koudeopwekking), foto: Wikicommons: types of earplugs

« Nieuws overzicht