Duurzaamheid is een hot topic en binnen de bouwketen wordt men ook steeds bewuster van de wens om duurzamer te gaan bouwen. Wat betekent het woord nou eigenlijk? En wanneer ben je als organisatie duurzaam bezig?

De Verenigde Naties heeft het in het rapport ‘Our Common Future’ zo geformuleerd: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Later is dit nog verder uitgewerkt in een model met development goals, maar in essentie betekent duurzaamheid vooruitkijken en je verantwoordelijkheid nemen richting de toekomst zowel in producten als handelen.

 

Delta Chirec Brussel

 

Duurzaamheid vanuit de Derako visie

Binnen Derako was er een duidelijke visie dat wij ook een verantwoordelijkheid moesten nemen richting de toekomst, zowel richting, mens, milieu als omgeving. Het voordeel van de Derako producten is dat ze vervaardigd zijn uit massief hout. De grondstof is niet alleen milieuvriendelijk en recyclebaar, het slaat ook CO2 op en is hernieuwbaar met de groei van bossen. De milieuvriendelijkheid was voor ons echter wel een startpunt om te onderzoeken hoe milieuvriendelijk en circulair onze producten nou echt zijn. Naast het investeren in diverse certificaten en ecolabels zijn wij in 2014 gestart met uitvoerig onderzoek en inventarisatie voor een Cradle to Cradle certificering. Voor het samenstellen van het speciale draagsysteem werkt Derako al jaren samen met een sociale werkvoorziening.

 

Hoofdkantoor Van der Lande

 

Cradle-to-Cradle filosofie

De Cradle to Cradle filosofie is een goed handvat voor de toetsing en verbetering van de duurzaamheid van een organisatie en haar producten. Cradle to Cradle kijkt niet alleen naar onze huidige behoeftes, maar ook naar de mogelijkheden voor toekomstige generaties. Hierbij wordt voortdurend aan verbeteringen gewerkt op het gebied van o.a. materiaalgezondheid, materiaal hergebruik, hernieuwbare energie & carbon management, beheer van water en sociale rechtvaardigheid. Het gehele proces heeft er bij Derako voor gezorgd dat er bijvoorbeeld nog bewuster naar de inkoop van materialen wordt gekeken. Derako is binnen de keten een open discussie aangegaan en er zijn leveranciers soms moeilijke vragen gesteld; waarom ze bijvoorbeeld bepaalde stoffen gebruiken. Soms was dat wel wat schrikken voor een leverancier, maar uiteindelijk heeft het tot positieve nieuwe inzichten en verbeteringen geleid.

 

ING Paviljoen

 

Uitdagingen richting de toekomst

Met name de informatieverstrekking maar ook de daadwerkelijke uitvoering binnen de gehele keten blijft een uitdaging. Hoe maak je alle voordelen van een milieuvriendelijk en duurzaam product duidelijk? Vanuit Derako betekent dit ook een groot deel persoonlijke informatieverstrekking en projectbegeleiding. Zo kan er door andere keuzes binnen projecten veel hout bespaard worden en wordt er met een volledig demonteerbare versie van de systemen de duurzaamheid nog verder vergroot. Het helpt overigens in de informatieverstrekking als de producten, zoals bij Derako, Cradle to Cradle Silver gecertificeerd zijn en gedefinieerde bijdrages hebben voor BREEAM en LEED.