Upcycling in plaats van downcycling

RHEINZINK en Cradle to Cradle

Alle producten van RHEINZINK in de walsblanke en prePATINA versies zijn voorzien van het Cradle to Cradle (C2C) Bronze keurmerk. Dit zijn o.a. dakgoten, HWA-buizen en alle dak en gevelsystemen. Dit komt omdat RHEINZINK volledig en zonder kwaliteitsverlies recyclebaar - in C2C termen upcyclebaar - is. Door de hoge restwaarde van zink wordt 96% van het oude zink gerecycled: uniek voor een bouwmateriaal. Het oude zink wordt vervolgens direct omgesmolten tot nieuw zink.

Gesloten kringloop zonder afval en milieuvervuiling

De basis van een Cradle to Cradle certificering is dat alle materialen in een product zonder kwaliteitsverlies en restproducten nuttig kunnen worden ingezet in een nieuw product en zo binnen dezelfde gebruikscyclus blijven. In tegenstelling tot de term recycling is de basis van Cradle to Cradle dat het materiaal minimaal zijn oorspronkelijke waarde terugkrijgt in een nieuwe toepassing (upcycling) en niet op een andere, laagwaardige manier wordt toegepast (downcycling). Door het sluiten van deze technische of biologische kringloop wordt afval en vervuiling van het milieu voorkomen. Bijkomende voorwaarden zijn dat het materiaal tijdens het gebruik, hergebruik en nieuwe toepassing geen giftige stoffen mag verspreiden.

Volledig assortiment

De diverse dak en gevelsystemen van RHEINZINK, alsmede het volledige 500-delige hemelwaterafvoerassortiment, bieden de mogelijkheid de buitenschil van een gebouw volledig C2C uit te voeren. Bijkomend voordeel is dat het materiaal onderhoudsvrij is en het een zeer lange levensduur met een garantie van 40 jaar heeft.

Er worden steeds meer Cradle to Cradle projecten gerealiseerd. RHEINZINK is toegepast in meerdere projecten op het C2C kantorenpark Park 20|20 in Hoofddorp en het gemeentehuis in Lochem.

« Nieuws overzicht