Regelgeving voor geluid van warmtepompen

Een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB?

Met warmtepompen voldoen we veel makkelijker aan BENG, maar vaak maken ze teveel lawaai. Inmiddels is uit het grootschalig toepassen van warmtepomp dus een andere maatschappelijke ontwikkeling ontstaan, namelijk de behoefte om de geluidsoverlast aan banden te leggen.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012

Met de voorgestelde Wijziging Bouwbesluit 2012 die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde, blijkt dat er goed geluisterd wordt naar ervaringen van gebruikers, want daarin zijn onder andere nieuwe regels voor het geluidsniveau van warmtepompen opgenomen.

Momenteel ziet artikel 3.8 uit Bouwbesluit 2012 er zo uit:

Artikel 3.8. Aangrenzend perceel

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie.

 

Het concept van een wijziging van het Bouwbesluit 2012 is inmiddels ook voor commentaar vrijgegeven. Daarin zien we niet alleen dat de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) erin is verwerkt, maar ook dat er een wijziging van artikel 3.8 voorgesteld. Dat ziet er in de wijziging als volgt uit (met in vette letters de wijziging op het bestaande):

Artikel 3.8. Aangrenzend perceel

1.

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een installatie voor warmte- of koudeopwekking, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie.

2.

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Onder 1. vallen warmtepompen die ook warm tapwater aanmaken binnen de 30 dB geluidsgrens, ten minste als het aangrenzend perceel een woonfunctie heeft. Warmtepompen die buiten worden opgesteld vallen daarmee onder 2. met een maximaal geluidniveau van 40 dB. Het zijn vooral de lucht/water warmtepompen waarvan het buitendeel buiten wordt opgesteld. Binnen dit type is er een uitvoering die zich met 56 dB tot de stilste warmtepompen mag rekenen. Maar er zijn er ook die 65 dB halen en dat zijn de luidste lucht/water warmtepompen. Dat betekent dat er 16-25 dB moet worden geïsoleerd, om onder deze eis te blijven.

Internetconsultatie

Dat deze wijziging niet zonder slag of stoot geaccepteerd zal worden, kunnen we op onze klompen aanvoelen. De meeste reacties op bovenstaande voorgestelde wijziging gaan dan ook over de frustratie dat we eerst allemaal op kosten zijn gejaagd doordat er een strenge BENG op komst is. Nu moeten we opnieuw de portemonnee trekken, omdat we enthousiast overal warmtepompen hebben geplaatst, die 'ineens' te luid zijn. Wil jij ook reageren op dit concept van de Regeling Bouwbesluit 2012? Dat kan via de internetconsultatie tot en met 6 november 2019.

Meer informatie

Maatregelen om geluidoverlast te beperken van bestaande en nieuw te plaatsen warmtepompen?
>> Help, ik hoor een warmtepomp

Meteen een geluidarme warmtepomp plaatsen? 
>> Geluidarme warmtepomp-oplossingen

Foto: MaxPixel

« Nieuws overzicht