Het blijft het een ambacht

Pleisterspecies kunnen in verschillende lagen worden aangebracht. Het aanbrengen van iedere laag gebeurt met de hand of mechanisch door middel van spuiten. Iedere laag heeft daarbij zijn specifieke manier van afwerken, waarvoor we vaak de vakman inschakelen.

 

 

Verschillende bewerkingen

Aanbranden

Hiermee wordt een pure cement met water gemengd en aangebracht op vooral wanden (en vloeren). Het doel is dat de specie beter hecht. Aanbranden wordt ook wel inwassen genoemd.

 

Spritsen

Dit is het bespatten van het oppervlak met cementspecie. De bedoeling hiervan is om de volgende laag beter te laten hechten. Meestal worden oppervlakken als betonnen vloeren gespritst. Een volgende laag kan bijvoorbeeld de pleisterlaag zijn.

 

Vertinnen, vertinlaag

Dit is het aanbrengen van een dunne laag van ca. 2 mm cementspecie. De laag wordt afgereid met een lat. Een vertinlaag op gipskartonplaten, waarvan de voegen niet vooraf zijn dichtgezet, wordt flink aangedrukt zodat de specie door de voegen heendringt en daar een baard vormt. Hierdoor ontstaat een goede hechting.

 

Rapen, raaplaag

Hiermee wordt het oppervlak uitgevlakt. Vaak worden hiervoor eerst geleiders geplaatst. Vervolgens wordt de laag van zo’n 10-15 mm onder de rei afgewerkt.

 

Fijn schuurwerk

In een dunne laag van ca. 2 mm wordt schuurspecie aangebracht en met een schuurbord afgewerkt.

 

Wit pleisterwerk

De pleister wordt in een dunne laag van ca. 2 mm aangebracht. De laag wordt met behulp van een pleisterspaan afgewerkt.

 

Blauw pleisterwerk

Dit komt overeen met wit pleisterwerk. De laagdikte is echter dunner. Hiermee worden slechts de oneffenheden van de raaplaag gevuld. Door de dunne laag schijnt daardoor de raaplaag nog door de specie heen, vandaar de naam blauw pleisterwerk.

 

Spuiten, spuitwerk

Onder spuiten wordt verstaan het mechanisch aanbrengen van traditionele pleisterspecie. Een spuitinstallatie bestaat uit een compressor en een spuitgedeelte.

 

De specie kan zich bevinden in een afzonderlijk reservoir of in een reservoir op het spuitpistool. Het eerste wordt het meeste toegepast omdat het meer mogelijkheden heeft. Daarmee kan bijvoorbeeld de specie vanaf de vloer worden aangebracht. Na het aanbrengen wordt het materiaal met de hand afgewerkt.

 

Sierpleisters worden aangemaakt met water en opgezet met een stalen spaan of met spuitapparatuur en vervolgens afgereid. Hierna kan eventueel een structuur worden aangebracht met een krabstaal, krabborstel, spuitapparatuur, schuurbord, zachte borstels of kwasten, structuurrollers.

 

Opbouw pleisterlagen

In het overzicht hieronder is aangegeven hoe iedere pleisterlaag kan worden opgebouwd en op welke drager ze kunnen worden toegepast.

 

Drager

Hechtlaag

Raaplaag

Afwerklaag

 

Spritsen

Vertinnen

 

Fijn schuurwerk

Wit pleisterwerk

Blauw pleisterwerk

Beton

x

x

x

x

x

x

Gipskarton

 

 

 

x

x

 

Houtwol

 

 

x

x

 

 

 

 

Zoek je een product? >> Bouwmortels en pleistermaterialen op NBD-Online