Prefab daken De Groot Vroomshoop toegepast in omvangrijk renovatieproject

Samen met Nijhuis Bouw realiseert De Groot Vroomshoop de renovatie van daken binnen het groot onderhoud van Klein Driene in Hengelo.

Dat gebeurt volgens het Trento renovatieconcept van Nijhuis Bouw. De 210 huizen van woningcorporatie Welbions krijgen een nieuw dak. Nijhuis Bouw kiest bewust voor vaste partners in dit soort omvangrijke renovatieklussen. En voor prefab!

 

De houten dakelementen van De Groot Vroomshoop worden standaard prefab geproduceerd. Dat biedt voordelen voor zowel de opdrachtgevers als voor de bewoners. De renovatie verloopt sneller en veiliger. Zo is men veel minder afhankelijk van regen en wind en sluiten de producten naadloos aan op de bestaande bouw. Opslagruimte en bouwafval op de locatie kunnen tot een minimum beperkt worden.

 

De bouwpartners hebben de daken samen ingemeten op de locatie. De Groot Vroomshoop produceert en levert de dakelementen die prefab al voorzien zijn van dakvensters, sparingen en panlatten. Nijhuis Bouw verzorgt de bouw en montage. Bij de meeste woningen blijft het dakbeschot behouden en worden de prefab daken daar overheen geplaatst.

 

De samenwerking verloopt goed. Er is een klik en een gezamenlijke ambitie om meer van deze grootschalige dakrenovaties te doen. De Groot Vroomshoop is al een bekende speler waar het gaat om bergingen en gevels in duurzame renovatie van bestaande woonwijken.

 

Voor meer informatie over De Groot Vroomshoop: www.degrootvroomshoop.nl.