Recordopkomst Duco themadag ‘Vol gas voor gasloos: FEIT of FICTIE?’

Hoe gaat gasloos bouwen er in de praktijk uitzien?

De onlangs gehouden themadag ‘Vol gas voor gasloos: FEIT of FICTIE?’ van ventilatiefabrikant Duco, is uitgelopen op een recordeditie.

Ruim 250 innovators en koplopers kwamen tijdens deze themadag met elkaar in contact om de vastgoedwereld van morgen te vormen. De complete Nederlandse woningvoorraad moet van het gas af. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling essentieel zijn.

Op 12 juni jl begaven voorschrijvende partijen, VVE’s, corporaties en installateurs zich naar het Spoorwegmuseum in Utrecht voor wat een spraakmakende namiddag beloofde te worden. Vertrekpunt was duurzaam verwarmen. Weervrouw Helga van Leur, warmteadviseur Rob Verbrugge en technisch-commercieel adviseur bij Duco Joy den Hartog kaartten deze actuele thematiek aan op boeiende wijze.

Praktische tips

Helga van Leur gaf de aftrap van de themadag. Aan de hand van praktische tips bracht Helga het publiek bij hoe je duurzaamheid in gebouwen bewerkstelligt. Vooruitdenken is belangrijk. We willen allemaal veilig zijn en overleven. Dus moeten we zorgen dat de aarde voor toekomstige generaties behouden blijft. Helga vertelde het publiek over ‘omdenken’: denken in termen van kansen en niet van problemen. Geen ‘ja, maar…’ meer, maar ‘oké, hoe dan?’

Duurzaam verwarmen

Warmteadviseur Rob Verbrugge had het over het comfort van laagtemperatuur-vloerverwarming. Volgens Rob gaat de sector er gemakshalve vanuit dat we weten wat consumenten comfortabel vinden. Met de verbeterde isolatie is de warmtelast van de woningen lager en zou er dus eigenlijk ook met een kleiner vermogen verwarmd kunnen worden.

LT-vloerverwarming zal een nieuwe dimensie moeten gaan realiseren. Wellicht moet vloerverwarming kantelen naar wandverwarming, moet de traagheid die de vloermassa veroorzaakt worden weggenomen of zullen er combinaties van deels vloer en deels andere afgiftesystemen moeten ontstaan.

Warmtepompen

Als laatste nam Joy den Hartog, technisch-commercieel adviseur bij Duco, het woord. Den Hartog stelde dat woningbouw zal en moet veranderen. Op korte termijn zullen de BENG-eisen gelden; op langere termijn ligt er de eis van energieneutraal bouwen. Ondertussen spelen nog discussies als #VanGasLos en de kwaliteit van de binnenlucht. Al die ontwikkelingen zullen onherroepelijk leiden tot veranderingen in de woningbouw, waarbij zwaar wordt ingezet op nieuwe technieken zoals duurzame warmtepompen.

« Nieuws overzicht