Duurzaam en/of brandwerend voorzien van BIPV of triple beglazing

Transparantie, esthetica en ontwerpvrijheid staan centraal in de constructieve glasconstructies van Kingspan|Brakel Atmos die ook nog eens duurzaam en/of brandwerend kunnen zijn.

Of het nu gaat om glazen vinnen, puntgehouden, structurele of gebogen glasconstructies voorzien van BIPV of triple beglazing.

Kingspan|Brakel Atmos heeft een uitgebreid gamma aan glasconstructies in veel vormen en uitvoeringen. Glasdaken en -gevels die indien nodig op maat kunnen worden gemaakt zodat deze in uw ontwerp passen.

 

Glazen vinnen

In situaties waarin grote vrije overspanningen, een hoge mate van transparantie en esthetica essentieel zijn, is het constructief toepassen van glazen vinnen een ideale toepassing. Visueel zijn er geen donkere ‘schaduwvlakken’ waardoor zowel glazen daken als gevels volledig doorzichtig zijn. Hierdoor ontstaat maximaal zicht naar buiten. Projectvoorbeelden: Hoge Raad Den Haag en Stationspassage Eindhoven.

 

Gebogen glasconstructies

Gebogen glasconstructies zorgen er mede voor dat gebouwlijnen intact blijven of versterkt worden. Kingspan|Brakel Atmos heeft ervaring met zowel koud als warm gebogen constructies toegepast in bijvoorbeeld Stations Noorderpark  en  Noord in Amsterdam en de HSE halte Erasmuslijn in Den Haag.

 

Constructieve beglazingssystemen

Glasconstructies waarbij de beglazing wordt vastgehouden met rvs-rotulen zijn eveneens zeer geschikt voor situaties waar optimale transparantie wordt geëist. Deze glasconstructie is uitvoerbaar met starre en beweegbare rotulen. Een beweegbare rotule volgt de bewegingen van het glas waardoor er minder spanning is op de beglazing. Dit systeem is onder meer toegepast bij Erasmus MC in Rotterdam en Geofort in Herwijnen.

 

Structurele glassystemen

Structurele systemen zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor flauw hellende glasdaken. Doordat de tussennaden van het glas zowel horizontaal als verticaal worden gekit, kan er geen waterophoping plaatsvinden. Daarnaast draagt het bij aan optimaal zicht naar buiten. Grote ruitmetingen zijn uitstekend toepasbaar. Projectvoorbeelden: Glazen Boerderij in Schijndel en Eneco Rotterdam.

 

BIPV: in glas geïntegreerde zonnecellen

Bij BIPV (Building Integrated Photo Voltaics) zijn zonnecellen esthetisch in een glazen ruit geïntegreerd. De daglichttoetreding en het energierendement zijn belangrijke voordelen van BIPV. Daarnaast halen PV-cellen een deel van de lichtintensiteit weg, waardoor ze tevens kunnen fungeren als zonwering. BIPV-beglazing heeft bovendien een esthetisch effect doordat het bijzondere schaduwpatronen in het gebouw creëert. Projectvoorbeelden Watercampus Leeuwarden en Hotel Jakarta in Amsterdam.

 

Hoogrendement en brandwerendheid

Naast eisen op het gebied van transparantie, worden er vaak hoge eisen gesteld aan isolatie (hoogrendement) en brandwerendheid. Kingspan|Brakel Atmos heeft ook hiervoor maatwerkoplossingen in huis. Brandwerende constructies paste Kingspan|Brakel Atmos bijvoorbeeld toe bij de Philipsvleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam.