Fiscaal voordeel met HERTALAN® RhinoBond® op het dak

RhinoBond® systeem: innovatief systeem voor mechanische bevestiging van EPDM dakbedekking zonder perforatie

Sinds 2019 is het mogelijk om met de toepassing van EPDM dakbedekking een aanzienlijk fiscaal voordeel te halen. De overheid wil namelijk investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en heeft hiervoor twee investeringsregelingen beschikbaar gesteld.

De regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

De MIA-regeling biedt hier de mogelijkheid om een deel van het investeringsbedrag af te trekken van de omzetbelasting die het bedrijf betaalt. De Vamil-regeling maakt het mogelijk om de investering volgens een willekeurig patroon af te schrijven. Hierdoor ontstaat onder andere een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Welke EPDM dakbedekking komt in aanmerking voor deze regeling?

‘Bedrijfsmiddelen’ (algemene omschrijving van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) welke opgenomen zijn in de Nationale Milieulijst van dat jaar komen in aanmerking. In hoofdstuk ‘Bebouwde omgeving’ is onder de post A 6312 voor het eerst dit jaar een duurzame recyclebare EPDM dakbedekking opgenomen. Het gaat hier specifiek over een homogeen niet-betalkt EPDM-membraan, dat mechanisch wordt bevestigd met behulp van een inductielasapparaat en is opgebouwd uit meerdere banen onderling verbonden middels hot-bonding naden.

De dakbedekking is bestemd bedekken van platte of licht hellende daken waarbij de dakbedekking door de producent aan het einde van de levensduur gegarandeerd wordt ingenomen en door de producent volledig wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe EPDM dakbedekking.

Wanneer we kijken naar de verschillende typen dakbedekkingen die op de markt verkrijgbaar zijn, dan komt alleen het HERTALAN® RhinoBond® EPDM membraansysteem voor deze regeling in aanmerking.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Deze regelingen zijn bedoeld voor de investerende partij, hoofdzakelijk de opdrachtgever. Iedereen die in de hoedanigheid van een ondernemer, vennootschaps- of inkomstenbelasting betaald. Dat kan dus zowel een BV als ZZP’er zijn.

Het is echter niet voor de verwerkende partij (lees: dakdekker of aannemer). De verwerkend partij kan deze regeling wel voorstellen aan zijn opdrachtgever, alleen die moet de aanvragen doen. Daarbij wordt bij de investering gekeken naar de werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit dak. Daar vallen ook werkvoorbereiding, werkzaamheden, gebruik toebehoren, etc. onder.

« Nieuws overzicht